اتاق ورونیکا ...

naight

کاربر بیش فعال
کاربر ممتاز
بهناز جعفری خطاب به ایمان افشاریان: «زن: امشب واقعا اتفاق افتاد. همونجوری که همیشه می‌خواستم. وقتی اون همه چی‌رو قبول کرد، وقتی تو و پسر گرفتینش، در یک لحظه شد من... من اینجا بودم اما نبودم! بعد اینکه مجازات شد، من احساس رهایی کردم! احساس پاکی... جوری که انگار در تمام زندگیم حتی یک اشتباه کوچیکم نکردم!»*

[h=4]
[/h] [h=3][/h]
این نمایش به کارگردانی رضا ثروتی و بازی ایمان افشاریان، مرتضی اسماعیل کاشی، ستاره پسیانی و بهناز جعفری

[h=3]بهناز جعفری و مرتضی اسماعیل کاشی در نمایش اتاق ورونیکا[/h]

 
بالا