آیا کامپوزیت های قدیمی دندان نیاز به تعویض دارند؟

drbalavi

عضو جدید
کامپوزیت یکی از روش های زیبایی دندان است. این روش مانند لمینیت دندان می باشد.
تنها تفاوتی که با لمینیت دارد در این است که کامپوزیت نیاز به تراش دندان ندارد یا تراش در آن حداقل است.
از این روش برای اصلاح نا منظمی و نا مرتبی دندان ها و اصلاح فاصله زیاد مابین دندان ها و اصلاح رنگ زرد دندان استفاده می شود.
کامپوزیت ها طول عمر کمی دارند و در صورت عدم رعایت نکاتی امکان تغییر رنگ یا آسیب آنها در کوتاه مدت وجود دارد . همچنین عمر کامپوزیت ها بسته به مهارت دندانپزشک و مواد استفاده شده می باشد .
مواردی مانند عدم رعایت بهداشت دهان و دندان، مصرف دخانیات، دندان قروچه،استفاده از مواد غذایی سفت، مصرف غذاهای خیلی سرد و یا داغ روی عمر کامپوزیت ها تاثیر سوء دارند.
آن دسته از افرادی که دندان هایشان کامپوزیت می باشد باید حداقل سالی یک بار به دندانپزشکی مراجعه نمایند تا از پوسیدگی دندان ها جلوگیری کنند .


دندانپزشکی بالوی پور
 

Similar threads

بالا