آیا خسته ای؟

Uchiha Itachi

عضو جدید
زمانی که خسته ای
زمانی که افسرده ای
زمانی که تسلیم شدی
زمانی که عقب نشینی کردی
زمانی که ترسیدی
زمانی که تلاش نکردی
زمانی که پیشرفت نکردی

بدان که دقیقاً تبدیل به آن چیزی شدی که دشمنانت می خواهند، موجودی ضعیف و ترهم برانگیز

بجنگ حتی اگر امید به پیروزی نداری، (همه می دانند که آسان نیست)

کسی برای تو دلسوزی نخواهد کرد
 
آخرین ویرایش:

Similar threads

بالا