آموزش سرمه دوزي برگ و برجسته دوزي

pari32184

عضو جدید
پيش از اين سرمه دوزي برگ را آموزش داديم و برجسته دوزي آن را به آموزش ديگري موكول كرديم . اكنون به برجسته دوزي برگ مي پردازيم با سرمه دوزي شيرين حسيني همراه شويد تا همچون آموزش هاي قبلي نكات مخفي سرمه دوزي را برايتان فاش كند . در قديم از پيله ي كرم ابريشم براي برجسته نشان دادن سرمه دوزي ها استفاده مي شود كه به آن پيله دوزي نيز گفته مي شود . ولي كم كم از پنبه به جاي پيله جهت برجسته نمودن كار استفاده شد .پنبه را به اندازه اي كه برگ خيلي هم برجسته نشود در داخل برگ گذاشته و كوك مي زنيم . دقت كنيد كه پنبه دوزي به صورت محكم و سفت انجام شود و كوك نداشته باشد كه هنگام برجسته دوزي سرمه ، پنبه از زير كار نا مرتب بيرون نزند . براي پر نمودن برگ هر ضلع برگ را به چهار قسمت تقسيم مي كنيم . از ۱/۴ پاييني يك ضلع به ۱/۴ بالايي ضلع روبرو سرمه ي تراش دوخته مي شود . پس شيب صحيح به اين شكل مي باشد .

ابتدا نيمه ي پاييني را با سرمه ي تراش پر مي كنيم . و سپس نيمه ي بالايي برگ دوخته مي شود . دقت كنيد كه تراش ها را دقيقا به اندازه اي كه لازم است برش بزنيد . اگر كوتاه تر باشد پنبه از زير كار پيدا مي شود .

سعي كنيد سوزن را كنار هم كنار هم درآورده تا بين تراش ها فاصله ايجاد نشود و پنبه از زير كار مشخص نباشد . اگر پنبه دوزي خيلي برجسته شود ، باعث به خوبي روي كار قرار نگرفتن تراش ها شده و پنبه از زير كار پيدا خواهد شد .

بنابراين با رعايت نكات گفته شده در بالا مي توان يك برجسته دوزي تميز و مرتب را انجام داد . در آموزش سرمه دوزي بعدي نحوه ي دور دوزي گلبرگ ها به چند روش مختلف آموزش داده خواهد شد . علاقه مندان به سرمه دوزي مي توانند دي وي دي سرمه دوزي را تهيه كنند .
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

Similar threads

بالا