آموزش ترسیم پرسپکتیو | آموزش ترسیم سایه

sahandbehrozi

عضو جدید
پرسپکتیو عبارت است از نشان دادن تصویر یک جسم بر روی یک صفحه بنام صفحه تصویر. پرسپکتیو تنها تصویری است که چشم انسان آنرا به عنوان واقعیت قبول می کند در واقع پرسپکتیو فضای سه بعدی را روی سطوح دو بعدی ایجاد کرده و عمق اجسام را نشان می دهد.
انواع تصاویر:
1-موازی: آگزنومتریک یا پارالاین(ایزومتریک، دی متریک، ابلیک، تری متریک)
2-مرکزی: (یک نقطه ای، دونقطه ای، سه نقطه ای)
تصاویر موازی: در این نوع از تصاویر خطوط جسم به گریز نمی روند بلکه با هم موازیند. این نوع تصاویر ترسیمشان آسان بوده و برای نشان دادن جزئیات در سطوح افقی برای کاهای گرافیکی بسیار مناسبند.
1- تصاویر ایزومتریک: در این نوع تصاویر محورهای ox و oy هر کدام با خط افق زاویه 30 می سازند و ابعاد و اندازه ها به نسبت 1/1 رسم می شود.
نکته: در تصاویر ایزومتریک ابعاد و اندازه ها در حدود 18 درصد بزرگتر از اندازه واقعی به نظر می رسند.

مشاهده ادامه مطلب آموزش ترسیم پرسپکتیو
 

Similar threads

بالا