آشنایی با پیگمنت ها و رنگدانه ها

parham445

عضو جدید
تعریف رنگ ( پوشرنگ) و پیگمنت

در استاندارد D16-470 از کتاب انجمن آمریکایی روش های آزمون و مواد ASTM رنگ به عنوان یک ترکیب مایع دارای پیگمنت که بعد از اعمال یا کاربرد لایه ای نازک از آن، در نهایت به شکل یک فیلم جامد پوشاننده در آید، تعریف شده است. رنگهای پودری که اخیرا در دنیا گسترش فراوانی پیدا کرده اند و بدون حلال می باشند نیز در نهایت پس از اعمال، مشابه رنگهای مایع عمل می کنند. پیگمنت نیز به عنوان ذرات جامد بسیار ریزی که در تهیه رنگ مورد استفاده قرار گرفته و اساسا در رنگپایه غیر محلول می باشد، تعریف شده است.
محمل رنگ، بخشی از رنگ است که شامل رزین ( که جزء تشکیل دهنده فیلم رنگ است) ، حلال های فرار در رنگ های مایع و هر ترکیب دیگری که در این قسمت پخش یا حل شده است، می باشد. ایجاد رنگ و پوشش دهی در رنگها به وسیله پیگمنت یا همان رنگدانه تامین می شود. اما در این تعریف باید دقت نمود که یک پیگمنت لزوما نباید دارای رنگ باشد و یا پوشش ایجاد کند، بلکه باید دانست که بعضی ذرات جامد ریز که به عنوان پیگمنت به کار می روند اغلب بیرنگ هستند و پوشش ایجاد نمی کنند. قبلا این پیگمنت های بدون پوشش را پرکننده یا فیلر ( filler) می نامیدند. علت این نامگذاری آن بود که این مواد تنها برای کاهش قیمت مورد استفاده قرار می گرفتند. اما در حال حاضر پیگمنت های پرکننده خاصی تولید می شوند که برخی ویژگی های مفید را به رنگ می دهند. بنابراین به نظر نمی رسد که اصطلاح پرکننده کلمه ای مناسب باشد، هر چند که این اصطلاح در صنعت به طور گسترده ای به کار می رود.
پیگمنت ها یا همان رنگدانه ها معمولا در محمل یا رنگپایه مورد استفاده نامحلول هستند و این امر یکی از وجه تمایزهای آن ها با ماده رنگزای دای dye (ماده رنگزاری نساجی) است. دای ها معمولا در محیط آبی مورد استفاده قرار می گیرند و در آن محمل محلول هستند.
دسته بندی های مختلفی برای رنگدانه ها وجود دارد اما به طور کلی می توان آن ها را به این سه دسته تقسیم نمود: رنگدانه معدنی طبیعی، رنگدانه معدنی سنتزی و رنگدانه سنتزی آلی. امروزه بیشترین مصرف پیگمنت ها در صنایع به نوع سنتزی معدنی و آلی محدود می شود. البته همچنان معدنی های طبیعی نظیر اخرا و گل ماش در صنایع مورد استفاده قرار می گیرند. برخی از صنایع هدف پیگمنت ها عبارتند از : پلاستیک، رنگسازی ، مرکب سازی، سنگ و بتن، آجر سازی، لعاب رنگی و کاغذ سازی.

منبع : برگرفته از کتاب پیگمنت ها نوشته شمس الدین استوار - انتشارات انجمن خوردگی
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

parham445

عضو جدید
خصوصیات پیگمنت ها ( رنگدانه ها)

خصوصیات پیگمنت ها یا رنگدانه ها با توجه ساختار شیمیایی و شکل فیزیکی آن ها مانند اندازه ذرات و توزیع دامنه آنها، در فرایند تولید مشخص می شوند. این خواص تا چه اندازه در فرایند تولید رنگ مانند ریز و خُرد کردن و پرکنده کردن ذرات حفظ خواهد شد بستگی به این دارد که کلوخه ها بتوانند برای تاثیر بیشتر به ذرات کوچکتر و جدا از هم تبدیل شوند.
برای بدست آوردن تاثیر و خواص نوری بهینه در پیگمنت ها، آنها باید ویژگی های اولیه مانند قدرت رنگدهی، قدرت پوشش، شفافیت و ترانسپارنسی و براقیت را داشته باشند. برای به دست آوردن یک پوشش با ویژگی خوب، خواص اولیه مواد مصرفی بخصوص رنگدانه و بایندر و نسبت رنگدانه به بایندر هنگام اختلاط از موارد تاثیرگذار هستند.
خواص نوری واقعی رنگدانه ها، در رنگی کردن یک پوشش به عوامل گوناگونی بستگی دارد که این عوامل عبارتند از:
خواص پیگمنت: ویژگی هایی نظیر اندازه ذرات، توزیع اندازه ذرات، شکل ظاهری، عدد روغنی و به عبارت دیگر نیاز به بایندر، وزن مخصوص فشردگی، تمایل به جدایی ذرات و قابلیت خیس شدن
خواص بایندر: خواصی نظیر ساختار شیمیایی، گرانروی، ویژگی تر کردن پیگمنت، تمایل به حرکت به سطح پیگمنت.
شرایط دیسپرسیون: مانند فرمول خمیر اولیه، فرایند دیسپرسیون، آسیا کردن پیگمنت ، درجه حرارت و زمان آسیا کردن.
پوشش: مانند غلظت حجمی پیگمنت (pvc)، گرانروی رنگ هنگام اعمال، خواص رئولوژیکی ( قدرت خیس کردن سطح، هم تراز شدن و ...) ، رفتار پوشش هنگام اعمال، تشکیل فیلم در زمان تعیین شده.

منبع : برگرفته از کتاب مفاهیم کابردی در فناوری رنگ و پوشش نوشته مهندس سید محمود کثیریها انتشارات انجمن خوردگی

5f5f81eb33552.jpg
 

parham445

عضو جدید
ساختار شیمیایی رنگدانه ها

رنگدانه ها به جز موارد خاصی، ساختاری بلورین یا همان کریستالی دارند. ساختار شیمیایی رنگدانه ها با بهبود کریستال ها، خواص نوری آنها را به مقدار قابل توجهی افزایش می یابد. خواصی مانند: فام رنگدانه، قدرت رنگدهی، شفاف بودن، ضریب شکست و قدرت انتشار و قدرت پوشش.

اهمیت اندازه ذرات و توزیع پیگمنت ها

ذرات پیگمنت و توزیع آن، برای خواص پوشش تعیین کننده می باشد و به ساختار شیمیایی آن نیز بستگی دارد. خواصی مانند قدرت رنگدهی نسبی ( رنگدانه با ساختار شیمیایی یکسان)، شفافیت ( خلوص فام رنگی)، قدرت انتشار، قدرت پوشش، حداکثر ترانسپارنسی بدون انتشار نور و براقیت به اندازه ذرات رنگدانه و توزیع آن بستگی دارد.
پیگمنت های غیر آلی با اندازه ذرات ریزتر قدرت رنگدهی بیشتری ایجاد می کنند اما اندازه ذرات بزرگتر، جهت دستیابی به خصوصیات پایدار رنگدانه مانند پایداری نوری و همچنین مقاومت در برابر حلال ها، مناسبت تر است.
منبع : بر گرفته از کتاب مفاهیم کابردی در فناوری رنگ و پوشش نوشته مهندس سید محمود کثیریها انتشارات انجمن خوردگی
 

Ahmad Engineer

کاربر حرفه ای
کاربر ممتاز
تو صنعت نوشیدنی بطری های رنگی ب همین صورت تولید میشه ک در حین تولید ب دستگاه تزریق پلاستیک اضافه میشه و با پلی اتیلن و یا ترفتالات ترکیب میشه
به اسم مستربچ هم شناخته میشن.

مستربچ.jpg
 

parham445

عضو جدید
تو صنعت نوشیدنی بطری های رنگی ب همین صورت تولید میشه ک در حین تولید ب دستگاه تزریق پلاستیک اضافه میشه و با پلی اتیلن و یا ترفتالات ترکیب میشه
به اسم مستربچ هم شناخته میشن.

مشاهده پیوست 24070394
مستربچ رنگی از پیگمنت ساخته شده است اما با خود پیگمنت متفاوت است. در صنعت پلاستیک مثلا پلی پروپیلن یا پلی اتیلن را به همراه پیگمنت کامپاند می کنند و مستربچ رنگی می سازند. سپس از مسترچ رنگی برای رنگی کردن پلاستیک ها در فرایند تزریق یا سایر فرایند ها استفاده می کنند. علت این امر آن است که پیگمنت را نمی توان به طور مستقیم در فرایند تولید از مواد پلاستیکی استفاده نمود. در صورت استفاده نایکنواختی به وجود می آید.
 
Similar threads
Thread starter عنوان تالار پاسخ ها تاریخ
E پیگمنت های طلایی پلیمریزاسیون ورنگ 0

Similar threads

بالا