آرشيو واژه هاي علمي باغباني

وضعیت
موضوع بسته شده است.

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
*50*

*50*

اسپیر ساقه هوایی مارچوبه است که همان بخش خوراکی مارچوبه محسوب میشود.
 

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
*51*

*51*

درمورد واژه زير هركس ميتونه توضیح بده.:gol:


اسپالیه یعنی چی؟

 

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
*51*

*51*

اسپالیه فن وروشی از هرس درختان و درختچه ها است که در آن شاخه هارا برتکیه گاهی به فرم دلخواه پرورش می دهند.در واقع نوعی تربیت درخت است.
 

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
*52*

*52*

درمورد واژه زير هركس ميتونه توضیح بده.:gol:


فیلوتاکسی یعنی چی؟
 

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
*52*

*52*

نظم و ترتیب و آرایش برگ را در طول ساقه فیلوتاکسی می گویند. فیلوتاکسی از دو کلمه یونانی فیلون (Phyllon) به معنی برگ و تاگزیس (Taxis) یعنی نظم و ترتیب گرفته شده است ترتیب قرار گرفتن برگ در هر گروه یا در هر بند ساقه همیشه یکسان،ثابت بوده و هیچ گاه آرایش برگ به چگونگی و موقعیت رشد ساقه یا میان گره آن ارتباط ندارد. بنابراین هر گیاه یا هر گونه گیاهی دارای نظم برگی یا آرایش برگی (فیلوتاکسی) معین و مشخص است. دو تیپ بزرگ فیلوتاکسی به صورت نظم چرخه ای و نظم تناوبی است. که نظم تناوبی خود شامل نظم خطی و نظم خمیده یا مارپیچی می باشد
 

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
*53*

*53*

درمورد واژه زير هركس ميتونه توضیح بده.:gol:


Incompatibility یعنی چی؟

 

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
*53*

*53*

یک صفت توارثی و در واقع عدم قدرت سازگاری بین پایه و پیوندک میباشد به نحوی که معمولا ناسازگاری بین دو جنس بیشتز از ناسازگاری بین دو گونه در رده دوم و ناسازگاری ارقام معمولا کمتر وجود دارد .

یعنی ناسازگاری ودونوع است گامتوفیتیک واسپروفیتیک

یعنی اندام نر با اندام ماده سازگاری ندارند ونمی توانند ان گیاه رو بارور کنن باید ازیه رقم دیگه که با این گیاه سازگاری دارد استفاده کرد در گیلاس بصورت گامتوفیک است یعنی مشکل از مادگی است ودر فندق اسپروفیتیک مشکل از اندام نر است
 

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
*53*

*53*

واژه از : نسیم خرداد

پاسخ از : کاکتوس
 

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
*54*

*54*

درمورد واژه زير هركس ميتونه توضیح بده.:gol:


گل بنه یعنی چی؟
 

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
*54*

*54*

واژه از : کاکتوس

پاسخ از : کاکتوس
 

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
*55*

*55*

درمورد واژه زير هركس ميتونه توضیح بده.:gol:


پروناسین یعنی چی؟
 

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
*55*

*55*

پروناسین : ماده گلیکوزیدی است که در بافتهای ریشه ، شاخه ، برگ میباشد . همبستگی زیادی به مقاومت به آفت کرم سفید ریشه دارد که باعث مقاومت بیشتر گیاه نسبت به این آفت میشود.
 

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
*55*

*55*

واژه از : نسیم خرداد

پاسخ از : گلابتون
 

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
*56*

*56*

درمورد واژه زير هركس ميتونه توضیح بده.:gol:


روشهاي ازدياد گياه از طرق برگ را نام ببريد..و براي هركدوم مثال بزنيد.

 

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
*56*

*56*

ازدياد گياه از طرق برگ :
1- تكثير بوسيله دمبرگ .........بنفشه آفريقايي
2- تكثير بوسيله رگ برگ........بگونيا ركس
3- تكثير بوسيله برش برگ ....سانسوريا
4-تكثير بوسيله جوانه برگ ....فيكوس الاسيكا
 

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
*57*

*57*

درمورد واژه زير هركس ميتونه توضیح بده.:gol:


filler plants یعنی چی؟
 

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
*57*

*57*

در بعضی از کشتهای اصلی با توجه به اینکه مدت زمان برای تولید محصول طولانی است وهمچنین فاصله کشت درختان زیاد است از بعضی از گیاهان که زود تر به محصول می روند بعنوان کشت فرعی یا پرکننده ما بین درختان یا کشت اصلی میکارند. در جنوب مرکبات فیلر خرماست ویا پاپایا به دلیل عدم گستردگی کشت فیلر یا گیاه پرکننده انبه است
یا در شمال هلو فیلر مرکبات است
 

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
*58*

*58*

درمورد واژه زير هركس ميتونه توضیح بده.:gol:علت اینکه رز قرمز به رز آبی تبدیل میشود چیست؟
 

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
*58*

*58*

رنگیزه گل رز آنتوسیانین هست که در ph اسیدی قرمز رنگ و در ph بالاتر یعنی در محیط قلیایی به رنگ آبی دیده میشود .این پدیده در اثر تبدیل قند و شکستن پروتئینها است که باعث بالا رفتن ph و قلیایی شدن شیره گیاهی شده و در نتیجه آنتوسیانین موجود در گل رز به رنگ ابی در میاد . البته برای گل رز قرمز این یک عارضه محسوب میشود و باید در نگهداری پس از برداشت گل دقت کرد ولی با دستکاری ژنتیکی توانسته اند انواع رز آبی را به تولید تجاری برسانند.

پدیده تاثیر گذاری ph در رنگ گل ها در هورتانسیا هم دیده میشود . در واقع در هورتانسیا این کاسبرگها هستند که رنگی هستند و به عنوان گل شناخته شده اند.آبی دیده شدن گلبرگها به خاطر جذب الومینیوم هست که در شرایط اسیدی بودن خاک اتفاق می افتد .ودر خاکهای قلیایی یا در ph های بالاتر از 5 الومینیوم با فسفر خاک بصورت یک ترکیب غیر قابل جذب در میاد و گل متمایل به قرمز دیده میشود یعنی از صورتی تا بنفش .
 

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
*59*

*59*

درمورد واژه زير هركس ميتونه توضیح بده.:gol:


1- نقش ذغال در تراریوم چیست؟
الف) رشد بهتر گیاهان ب) تصفیه هوا ج) جذب ازت د) جذب مواد سمی ریشه

2- بهترین و مناسبترین گیاهان برای تراریوم کدامند؟
الف) سرخسها و کاکتوسها ب) گیاهان خزنده ج) گیاهان برگ رنگی د) موارد الف و ج

3- از گیاهان زیر کدامیک در بالای 14 درجه و کدامیک در زیر 14 درجه به فاز گلدهی میروند.
الف) آزالیا..بنت القنسول ب) کوکب ..اطلسی ج) بنت القنسول ...ناز د) داوودی ..شفلرا

4- نوعی خاک اسید با ph 6 که از تجزیه چمن ایجاد میشود چیست؟
الف) تورب ب) پیت ماس ج) خاک جنگلی د) لوم

 

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
*59*

*59*

جواب سوال یک:
گزینه دال صحیح است نقش ذغال در تراریوم جذب مواد سمی هست ...

جواب سوال دو :

گزینه دال صحیح است یعنی کاکتوسها و سرخسها و گیاهان برگ رنگی بهترین انتخاب برای تراریوم هستند ..خصوصا ترادسکانتینا...یا سرخس مقدس...مارانتا...استرومانت...� �سپاراگوس ...فیکوس ...بنفشه آفریقایی...دراسنا...هیپوستس.. .عشقه...آسپلنیوم..

جواب سوال سه:

گزینه الف صحیح است...آزالیا گیاهی است که در درجه حرارت بین 13 تا 15 درجه رشد مناسبی دارد و اما برای پیش رس کردن آن بهتر است حرارت را بین 17 تا 18 درجه بالا آورد.

جواب سوال چهار:

گزینه دال یعنی لوم صحیح است.
 

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
*59*

*59*

واژه از : گلابتون

پاسخ از : گلابتون
 

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
*60*

*60*

درمورد واژه زير هركس ميتونه توضیح بده.:gol:


جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید:

1- تعویض گلدان را فقط برای گیاهان .........انجام دهید چون شوک وارده به گیاه در هنگام تعویض ممکن است منجر به ........شدن گیاه مریض گردد.

2- گلدان گیاه تازه خریداری شده را درصورتی تعویض نمایید که گیاه ...........باشد و بدین معنی است که حداقل .........ماه از زمان تعویض قبلی گذشته باشد.

3- اگر از گلدان کهنه و قدیمی استفاده میکنید .........قبلی آن را کاملا پاک نموده تا ........باز شوند , در صورت استفاده از گلدان نو بایستی آن را مدتی در آب ..........نمود تا .......گردد.

4- پس از تعویض به ریشه ها اجازه دهید جهت ............تشویق به توسعه خود گردند, از اینرو ..........روز اول گلدان را آبیاری ننموده و گیاه را به ..........منتقل نمایید و در درجه حرارت ..........غبارپاشی کنید.

 
وضعیت
موضوع بسته شده است.
Similar threads
Thread starter عنوان تالار پاسخ ها تاریخ
گلابتون آرشيو گياه شناسي باغبانی 252

Similar threads

بالا