unstoppable
پسندها
268

ارسال های پروفایل آخرین فعالیت ارسال ها درباره

 • خدا خر را آفرید و گفت: تو بار خواهی برد از زمانی که آفتاب بدمد تا شب و 50 سال عمر خواهی کرد.
  خر گفت: میخواهم خر باشم اما فقط بیست سال عمرکنم. خدا پذیرفت.
  خدا سگ را آفرید و گفت: تو نگهبان خانه ی انسان خواهی شد و هرچه دادند خواهی خورد و سی سال عمر میکنی.
  سگ گفت: میخواهم سگ باشم اما 15سال برایم کافیست. خدا پذیرفت.
  خدا میمون را آفرید و گفت: تو مدام از شاخه ای به شاخه ای میپری و 20 سال عمر میکنی. میمون گفت میخواهم میمون باشم اما 10سال عمر کافیست...
  و خدا انسان را آفرید و گفت: تو اشرف مخلوقاتی سرور تمام زمین و 20 سال عمر میکنی!
  انسان گفت: می خواهم انسان باشم اما آن سی سالی که خر نخواست، پانزده سالی که سگ نخواست و ده سالی که میمون نخواست به من بده.
  و اینچنین شد که ما فقط بیست سال مثل آدم زندگی میکنیم. بعد ازدواج میکنیم و سی سال مثل خر کار میکنیم و پانزده سال مثل سگ نگهبان خونه و بچه هامون میشیم و آخرش هم مثل میمون از خونه ی دختر به خونه ی پسر و از خونه ی پسر به خونه ی دختر میدویم و واسه نوه هامون شکلک در میاریم...!
  :redface:
  البته من این جمله رو نگفتم اما خب این جمله در واقع حرف منم هست..
  حرف منه ها :

  اگر کسی به دلت نشست! بدان ! در باطن او چیزی هست که یا صدایت می کند ویا صدایش کرده ای! ان چیز از جنس توست و تو مالک انی! انگار سالهاست که می شناسی اش!
  معلم به دانش آموزاش میگه : بچه ها شما دلتون پاکه دعاکنید بارون بیاد ...یکیشون پا میشه..میگه : ما اگه دلمون پاک بود تا حالا شما صد دفعه رفته بودی زیر تریلی .. :biggrin:
  داﺳﺘﺎﻥ ﮐﺎﻣﻼ ﻭﺍﻗﻌﯽ...
  ﺯﯾﺮ 18 ﺳﺎﻝ ﻭ ﺑﯿﻤﺎﺭﺍﻥ ﻗﻠﺒﯽ
  ﻧﺨﻮﻧﻦ ﺧﻮﺍﻫﺸﺎ...
  ﺧﻮﺍﻫﺶ ﮐﺮﺩﻡ...
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  ..
  .
  ﻋﺎﻗﺎ ﻣﺎ ﯾﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﺍﺳﻤﺶ ﻣﺶ ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ ﺑﻮﺩ،
  ﺧﻌﻠﯽ ﺯﻧﺸﻮ ﺩﻭﺱ ﺩﺍﺷﺖ.
  ﺍﯾﻦ ﻣﺶ ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ ﺗﻮﻭ ﺳﻦ 70 ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻣﯿﻤﯿﺮﻩ .
  ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯ ﻫﺮ ﺷﺐ ﻣﯿﺎﺩ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﺯﻧﺶ ﮐﻪ ﻣﻨﻮ ﺑﯿﺎﺭﯾﻦ
  ﺗﻮﻭ ﺑﺎﻏﭽﻪ ﺧﻮﻧﻪ ﺧﺎﮎ ﮐﻨﯿﻦ.
  ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﻭﻗﺖ ﺑﺎ ﺍﺻﺮﺍر پیرﺯﻧﻪ، ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﯾﻦ
  ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺭﻭ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﻣﯿﺪﻩ ﻭ ﻣﯿﺎﺭﻧﺶ ﺗﻮﻭ ﺧﻮﻧﻪ ﺧﺎﮐﺶ
  ﻣﯿﮑﻨﻦ، ﺍﻣﺎ ﺩﯾﮕﻪ ﮐﺴﯽ ﺟﺮﺋﺖ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ ﺍﻭﻧﺠﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻪ ﻭ ﻫﻤﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻫﺎ ﺧﻮﻧﻪ ﻫﺎﺷﻮﻧﻮ ﻭﻝ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﻭ ﻣﯿﺮﻥ ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﻣﺤﻞ!
  ﺧﻼﺻﻪ ﻓﻘﻂ ﺍﯾﻦ ﺯﻧﻪ می موﻧﻪ ﻭ ﻣﺤﻠﻪ ﺍﺭﻭﺍﺡ .
  پیرﺯﻧﻪ ﻫﺮ ﺷﺐ ﯾﻪ ﺻﺪﺍﯾﯽ ﺍﺯ ﺗﻮﻭ ﺣﯿﺎﻁ ﻣﯿﺸﻨﻮﻩ، ﺗﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﺻﺒﺢ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﭘﺎ ﻣﯿﺸﻪ ﻭ ﻣﯿﺮﻩ توی ﺣﯿﺎﻁ، ﯾﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﻣﯿﺒﯿﻨﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﻭﺭﺵ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﻪ ﺳﺨﺖ ﺑﻮﺩ...
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  ﺑﻌﻠﻪ ﺩﺭﺧﺖ ﻣﺶ ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ ﺗﻮﻭ ﺑﺎﻏﭽﻪ ﺳﺒﺰ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ!
  ﺩﺭﺧﺘﯽ ﻗﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﻣﯿﻮﻩ ﻣﺶ ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ ﺍﺯﺵ ﺁﻭﯾﺰﻭﻥ ﺑﻮﺩ!:biggrin:
  ﺑﺎﻭﺭﺗﻮﻥ ﻣﯿﺸﻪ؟
  ﯾﻪ ﻋﺎﻟﻤﻪ ﻣﺶ ﻏﻼﻣﻌلی
  بیشورم خودتی!!!
  حوصله ام سر رفته خوب!
  چیکار کنم؟ هان؟!
  بعد از يه مدت اومدم پروفایلمو چک کنم که با کیا چت کرده بودم . . .

  دیدم المیرا شده حسن !

  سحر شده جمشید !

  شقایق شده مهدی!

  .

  .

  .

  .

  حالا عمق فاجعه اینجاست که من باجمشید اسم بچمونم انتخاب کرده بودم . . .:biggrin:
  از بس ورزشکارامون در جوانی فوت میشن ، بابام روم خیلی حساس شده ،

  دیروز بهم زنگ زده میگه: داری چیکار میکنی؟
  گفتم : دارم سیگار میکشم!!
  گفت مطمئن باشم دنبال ورزش نمیری؟!
  چرا میشه شکمو داد تو، ولی دماغو نمیشه!!!
  پس کو عدالت :(


  دلنوشته یک لاغر دماغ گنده `/(ر ")\`
  بعضی از پسرارو فقط میشه به چشم خواهری دید و لا غیر ! ﺍﯾﻦ ﭘﺴﺮﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﺑﺮﻭهاﺷﻮنو ﻧﺦ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﺑﻌﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻭﺳﻄﺸﻮ ﺑﺮ ﻧﻤﯿﺪﺍﺭﻥ ، ﺍﯾﻨﺎ میخوان ﺑﮕﻦ ﻣﺠﺮﺩﻥ و ﻫﻨﻮوووز ﺷﻮﻫﺮ ﻧﮑﺮﺩﻥ ! :razz::D

  --------------------------------------------------------------------------
  تو چین اگه شکست عشقی بخوری دهنت سرویسه
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  لا مصب هر طرف رو که نگاه کنی قیافه عشقت میاد جلوی صورتت :biggrin:
  پرواز کن٬در ماندنت پوسیده میگردد دلت...
  پرواز کن٬عشقی دگر٬ آید به سوی ساحلت...
  هرگز نمان در برکه ها...؛
  آغاز کن هرگز مترس٬ پرواز کن تا قله ها...
  اندیشه را آزاد کن٬ اندیشه های پاک را...
  اندیشه زیبای تو٬ روشن کند این خاک را... :smile:
  جا داره یه سلامی بکنم به خودم
  که تا با هر دختری آشنا میشم،
  هفته ی بعد شوهر میکنه….

  .

  .

  .

  سلام عاقد نامحسوس
  سلام بخت بازکن

  :biggrin:
  از من حرکت
  از خدا چاله...
  چوله...
  دست انداز...
  پیچ خطرناک...
  عبور حیوانات وحشی...
  احتمال ریزش کوه...!
  والاااااا...
  خدایا...!!
  من دارم تاوان کدوم گناهمو پس میدم...!!؟
  کدوم...؟
  کدووووووووووم؟

  آهااااااااااااا اون...؟
  اوه اوه اونو اصلأ یادم نبود...!!
  حله ..... حله... راحت باش
  ببخشید مزاحمت شدم :|

  :D
  فرض کن در آینده میشد همه غذاهارو از اینترنت دانلود کرد...
  خیلی کیف می داد!!!!.
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  .
  زیاد کیف نکن

  ما ایرانیا به دلیل سرعت اینترنت فقط میتونستیم نون خشك دانلود کنیم!:biggrin:
  پلیس جلو ماشین دختره رو میگیره میگه : خانوم نمی تونید از این اینجا برید، مسیر همت به امام حسین بسته است

  دختره میگه : من شما پسرا رو خوب می‌شناسم وقتی قسم میخورید حتما دارید دورغ میگید....

 • بارگذاری...
 • بارگذاری...
 • بارگذاری...
بالا