man1363
پسندها
0

ارسال های پروفایل آخرین فعالیت ارسال ها درباره

 • می دانی؟
  یک وقت هایی باید
  روی یک تکه کاغذ بنویسی
  تـعطیــل است!
  و بچسبانی پشت شیشه ی افـکارت
  باید به خودت استراحت بدهی
  دراز بکشی
  دست هایت را زیر سرت بگذاری
  به آسمان خیره شوی
  و بی خیال ســوت بزنی
  در دلـت بخنــدی به تمام افـکاری که
  پشت شیشه ی ذهنت صف کشیده اند
  آن وقت با خودت بگویـی:
  بگذار منتـظـر بمانند
 • بارگذاری...
 • بارگذاری...
 • بارگذاری...
بالا