J
پسندها
2

ارسال های پروفایل آخرین فعالیت ارسال ها درباره

 • اگر فقط به خدا رو کنی، همین مردم
  به جُرمِ گوشه‌نشینی تو را نمی‌خواهند!
  به مرگ زندگی! من مرگ را هم زندگی کردم

  جدا از زندگانی کردن این مرگ‌اندیشان
  زندگی کن همونطور که دوست داری نه همونطوری که دیگران میخوان:cool:
  هرصبح باخودتکرارکن خوب است که گاه فروافتم زخم ببینم بازبپاخیزم زندگی خودآزمون است وخطا فروافتادن اما دوباره برخاستن!
 • بارگذاری...
 • بارگذاری...
 • بارگذاری...
بالا