4042

ايستادن روبروي دريا . شنا
محل سکونت
تهران
رشته
مهندسی معماری
مقطع تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی
دانشجوی لیسانس

امضا

زندگی زیباست:smile::smile:

دنبال کنندگان

بالا