ن
پسندها
0

ارسال های پروفایل آخرین فعالیت ارسال ها درباره

 • عشق در دریا غرق شدن است،
  دوست داشتن در دریا شنا کردن.
  عشق بینایی را میگیرد،
  دوست داشتن بینایی میدهد.
  عشق خشن است و شدید و ناپایدار،
  دوست داشتن لطیف است و نرم و پایدار.
  عشق همواره با شک آلوده است،
  دوست داشتن سرا پا یقین است و شک ناپذیر.
  ازعشق هرچه بیشتر نوشیم سیراب تر میشویم،
  از دوست داشتن هرچه بیشتر ،تشنه تر.
  عشق نیرویی است در عاشق ،که او را به معشوق میکشاند،
  دوست داشتن جاذبه ای در دوست ،
  که دوست را به دوست می برد.
  عشق تملک معشوق است،
  دوست داشتن تشنگی محو شدن در دوست.
  عشق معشوق را مجهول و گمنام می خواهد تا در انحصار او بماند،
  دوست داشتن دوست را محبوب و عزیز میخواهد
  ومیخواهد که همه ی دل ها آنچه را او از دوست
  در خود دارد ،داشته باشند.
  در عشق رقیب منفور است،
  در دوست داشتن است که:
  “هواداران کویش را چو جان خویشتن دارند”
  که حسد شاخصه ی عشق است
  عشق معشوق را طعمه ی خویش میبیند
  و همواره در اضطراب است که دیگری از چنگش نرباید
  و اگر ربود با هردو دشمنی می ورزد و
  معشوق نیز منفور میگردد
  دوست داشتن ایمان است و
  ایمان یک روح مطلق است
  یک ابدیت بی مرز است
  از جنس این عالم نیست.”
  دکتر علی شریعتی
  در زندگی طوری باش که انانکه خدا را نمی شناسند ،تورا که می شناسند خدا را بشناسند!
  (دکتر شریعتی)
  عصر یک جمعه دلگیر دلم گفت بگویم بنویسم که چرا عشق به انسان نرسیدست چرا
  آب به گلدان نرسیدست و هنوزم که هنوز است غم عشق به پایان نرسیدست بگو حافظ دل خسته ز شیراز بیاید و بنویسد که چرا یوسف گمگشته به کنعان نرسیدست وجرا کلبه احزان به گلستان نرسیدست عصر این جمعه دلگیر وجود تو کنار دل هر بیدل آشفته شود تو کجایی گل خوشبوی نرگس؟الهم عجل لولیک الفرج
 • بارگذاری...
 • بارگذاری...
 • بارگذاری...
بالا