نخبه1

تنهاي بي ادعا

شلوغي وشادي
محل سکونت
دل شب
رشته
مهندسی کشاورزی

امضا


امروز ما آدم ها به جای اینکه دنبال خواب راحت باشیم دنبال تخت خواب راحت هستیم

رندگی قشنگ شده اما خوشمزه نیست . . .

دنبال کنندگان

بالا