مغز متفکر

نوازندگی.شنا.گردش.هر چیزی که فکر کنید
محل سکونت
زیر پای همه
رشته
مهندسی معماری
مقطع تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی
دانشجوی فوق لیسانس

دنبال کنندگان

بالا