مریم نیازاده

محل سکونت
hashtgerd
رشته
مهندسی شیمی
مقطع تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی
دانشجوی لیسانس

Following

دنبال کنندگان

بالا