ف
پسندها
1

ارسال های پروفایل آخرین فعالیت ارسال ها درباره

 • ادم‌ها زندگی می‌کنند… انسان‌ها زیبا زندگی می‌کنند!
  آدم‌ها می‌شنوند… انسان‌ها گوش می‌دهند!
  آدم‌ها می‌بینند… انسان‌ها عاشقانه نگاه می‌کنند!
  آدم‌ها در فکر خودشان هستند… انسان‌ها به دیگران هم فکر می‌کنند!
  آدم‌ها به نفس کشیدن فکر می‌کنند… انسان‌ها به استفاده از هر نفس!
  آدم‌ها می‌خواهند شاد باشند… انسان‌ها می‌خواهند شاد کنند!
  آدم‌ها،اسم اشرف مخلوقات را دارند… انسان‌ها اعمال اشرف مخلوقات را انجام می‌دهند!
  آدم‌ها انتخاب کرده‌اند که آدم بمانند… انسان‌ها تغییر کردن را پذیرفته‌اند، تا انسان شدند!
  آدم‌ها می‌توانند انسان شوند… انسان‌ها در ابتدا آدم بودند!
  آدم‌ها… انسان‌ها…
  “آدم‌ها آدم‌اند… انسان‌ها انسان!
  اما…
  آدم‌ها و انسان‌ها هر دو انتخاب دارند…
  اینکه آدم باشند یا انسان،
  انتخاب با خودشان است”.
 • بارگذاری...
 • بارگذاری...
 • بارگذاری...
بالا