*رها*

هرچند نمیدانم


خواب هایت را با که شریک میشوی

اما هنوز

شـریک تمام بیخوابی های من تـویی

شعر و شاعری
محل سکونت
در اعماق خیال
رشته
غیر مهندسی

امضا


خداحافظ ای داغ بر دل نشسته

Following

دنبال کنندگان

بالا