بهار00
پسندها
2,958

ارسال های پروفایل آخرین فعالیت ارسال ها درباره

 • ﻭ ﻣﻦ ﺁﻣﻮﺧﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻢ ﺑﺰﻧﻢ ﭼﻮﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﯾﮕﺮ !
  ﻭ ﭼﺮﺍ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﯿﻒ ﺧﻮﺍﻫﺮﻡ ﺭﺍ ﻣﯽﮔﺸﺖ ؟
  ﺁﻥ ﻫﻢ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﻣﻦ !
  ﺑﻪ ﺭﺍﺳﺘﯽ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﭼﻪ ﺑﻮﺩ ؟
  ﺣﺮﻓﻬﺎﯼ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ،
  ﺣﺮﻓﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺧﻮﺩﺵ ‏(ﻣﺎﺩﺭﻡ ‏) ﻫﻢ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺑﺰﻧﺪ
  ﻭ ﻧﻤﯽﺧﻮﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺧﺘﺮﺵ ﻫﻢ ﻧﯿﺰ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺣﺮﻓﻬﺎ ﺑﺰﻧﺪ ؟ !
  ﭼﺮﺍ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺩﻧﺒﺎﻟﺶ ﺑﺮﻭﻡ ؟
  ﻭ ﻣﻦ ﺁﻣﻮﺧﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺍﻇﺒﺶ ﺑﺎﺷﻢ
  ﺑﺎﯾﺪ ﺷﮑﺎﮎ ﺑﺎﺷﻢ !
  ﭼﺮﺍ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺩﯾﮑﺘﺎﺗﻮﺭﯾﻬﺎﯼ ﭘﺪﺭﻡ
  ﻭ ﭼﺮﺍ ﺁﻥ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺦ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ؟ !
  ﻣﮕﺮ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﺧﻮﺩﺵ ﻫﻢ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻮﺩﻩ
  ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻢ ﺣﺴﻮﺩﯼ ﻣﯽﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﻣﺒﺎﺩﺍ ﺩﺧﺘﺮﺵ
  ﺁﺯﺍﺩﯼ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺧﻮﺩﺵ ‏(ﻣﺎﺩﺭﻡ ‏) ﺭﺍ ﺑﻪﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩ !
  ﻭ ﻣﻦ ﻫﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﺍﺯ ﺑﺮ ﺧﻮﺭﺩ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺯﻥ ﺁﻣﻮﺧﺘﻢ ، ﺍﺯ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺁﻣﻮﺧﺘﻢ ...
  ﯾﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻢ ﺯﻭﺭ ﺑﮕﻮﯾﻢ !
  ﮐﺘﮏ ﺑﺰﻧﻢ !
  ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﺵ ﯾﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﺒﺎﺵ !
  ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﻢ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻡ !
  ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺣﻖ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯽ ‌ﺍﺵ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎﻥ ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪﻥ !...
  ﺷﻨﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﺩﺭ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺍﻫﺮﻡ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮﺍ ‏( ﻣﺮﺩ ‏) ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﻫﺮ ﮐﺎﺭﯼ ﺩﻟﺶ
  ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ ؟
  اخه فکر کردم زیاد صفر گرفتی واسه همینه
  حالا یه معرفی میکنی؟؟ سنت؟ اهل کجایی؟
  به من ميخواست بگه ميومد پروفم
  اما من جوابشو دادم نگران نباش
  :biggrin:
  بعضیا هم انقدر خوبن باید بزاری رو سرت حلوا حلوا کنی

  اي بااااابااا... حالا منو کجا ميبرين؟؟؟؟

  ‏​؛ (??????)
  ؛ //_\/_
  ؛ /??????\
  ؛ |‏ |
  ؛ _\ /_
  منو بذااااار زمين
  واه واههههه چه عصبییی باز با دوست پسرت دعوا کردی توووو خخخخخخخخ خب بگو چی شده؟
  تا دلت بخاد کنجکاوم عزیزمممممم چه لپایی داری تو جون میده واسه کشیدننننن
  چرا شیطوننننن بگو دیگهههه من کنجکاو شدم اصلاااا یه لبخند هم داری اون واسه چیه؟:biggrin:
  نه شوخی کردم خوبههه اتفاقا خیلی هم خوبه کجا انداختی این عکست حالا بهاررر
  اره دیگه میخای بگی عکس خودتهههههه ولی خیلی نازهههه موهاشو بیشتر از همه دوست دارممم چشماش هم خوبه فقط لباسش بده خخخخخ
 • بارگذاری...
 • بارگذاری...
 • بارگذاری...
بالا