اولدوز-ف

محل سکونت
تبریز
رشته
شیمی
مقطع تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی
فوق لیسانس

امضا

ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم
ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما

Following

دنبال کنندگان

بالا