الهام مدرسی

رقص،موسیقی ، هنرهای دستی
محل سکونت
---------
رشته
مهندسی معماری
مقطع تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی
لیسانس

دنبال کنندگان

بالا