آگرین

عکاسی.موسیقی، روانشناسی، گلکاری وباغبانی
محل سکونت
کرمانشاه
رشته
مهندسی معماری
مقطع تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی
لیسانس

امضا

زندگی کردن تنها دو راه دارد .یکی این که تصور کنید هیچ چیز معجره نیست و دیگر آن که تصور کنید همه چیز معجزه است
:gol::gol::gol::gol:
بالا