آریاتس

موسیقی
محل سکونت
تهران
رشته
مهندسی معماری
مقطع تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی
لیسانس

امضا


اسم من : آریاتس یکی از زنان دلیر و یکی از سرداران سپاه هخامنشیان بوده است
بالا