آرشيتكت سجاد

ادمي جدي وكوشا با پشتكار بالا ك اگه صد بار زمين بخورم باز پا ميشم

تجارت.شنا.سواركاري.و بادمجان خورشت.خانم جان.سدان سري5
محل سکونت
كرمان
رشته
پزشکی

امضا

راه رفتن را ياد نميگيرم دويدن را حتي... قبل از همه اينها پرواز را تجربه ميكنم....
بالا