طراحي و ساخت يك ربات بالا رونده از پله با ايمني بالا

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
طراحي و ساخت يك ربات بالا رونده از پله با ايمني بالا


نويسند‌گان:
[ عباس داشخانه ] - دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك - دانشگاه فردوسي مشهد
[ علي اكبر اكبري ] - استاديار گروه مهندسي مكانيك - دانشگاه فردوسي مشهد
خلاصه مقاله:
در اين مقاله به بررسي نحوه ي طراحي و ساخت ربات زنجيرداري پرداخته مي شود كه قابليت بالا رفتن از پله و سكوهايي به ارتفاع 25 سانتي متر را داراست . ساختار انعطاف پذير در مكانيزم حركتي اين ربات، اين امكان را فراهم مي سازد تا زنجيرهاي ربات د رعبور از پله حداكثر تماس را با سطح پله داشته باشند. اين امر ايمني ربات را در برابر لغزش روي پله افزايش مي دهد. از ويژگي هاي ديگر ربات مي توان به حركت هموار بر روي پله و توانايي آن در حمل بار اشاره كرد كه آن را به عنوان گزينه اي مناسب براي حمل افراد معلول و جابجايي بار در مراكز تجاري و مسكوني مطرح مي سازد. ضمن آن كه مي توان در كاربردهاي ديگري ازجمله كاربردهاي نظامي و يا امداد از آن استفاده نمود. در ادامه ابتدا طرح اوليه ي از ربات معرفي مي شود. سپس با معرفي شيوه اي براي بالا رفتن از پله، طراحي ابعاد براي اجزاي مختلف به گونه اي انجام ميشود كه حركتي ايمن و هموار براي ربات بدست آيد. سرعت حركت ربات و توان مورد نياز موتور ها در حركت بر روي پله به كمك نرم افزار مطلب، محاسبه مي شود. در پايان نيز نتايج حاصل از آزمايش ربات مورد بحث و بررسي قرار ميگيرد.


كلمات كليدي:
ربات بالا رونده از پله ، ربات زنجير دار ، حركت ايمن بر روي پله
 

پیوست ها

  • ISME16_689_1948632.pdf
    2 مگایابت · بازدیدها: 0
بالا