کسی میتونه این مساِِئل رو حل کنه؟

mosafere danesh

عضو جدید
1. میزان رطوبت اولیه یک ماده غذایی 77% و مقدار رطوبت بحرانی آن 30% است. اگر سرعت خشک شدن در مرحله سرعت ثابت 0/1(کیلوگرمH[SUB]2[/SUB]O بر s.m[SUP]3[/SUP]) باشد. زمان لازم برای شروع مرحله خشک شدن با سرعت نزولی را محاسبه کنید. محصول مکعبی شکل به ابعاد 5 cm و چگالی اولیه 950 کیلوگرم بر متر مکعب است.
 

"ALPHA"

دستیار مدیر مهندسی کشاورزی , صنایع غذایی
کاربر ممتاز
1. میزان رطوبت اولیه یک ماده غذایی 77% و مقدار رطوبت بحرانی آن 30% است. اگر سرعت خشک شدن در مرحله سرعت ثابت 0/1(کیلوگرمH[SUB]2[/SUB]O بر s.m[SUP]3[/SUP]) باشد. زمان لازم برای شروع مرحله خشک شدن با سرعت نزولی را محاسبه کنید. محصول مکعبی شکل به ابعاد 5 cm و چگالی اولیه 950 کیلوگرم بر متر مکعب است.

سلام

شروع مرحله خشک کردن نزولی با رسیدن به رطوبت بحرانی شروع میشه
مقدار ماده کل نمونه هم از چگالی و سرعت خشک کردن بدست میاد
با این پیش فرضها مساله رو خودتون حل کنید، اتچ کنید تا رفع اشکال بشه
 
بالا