محاسبه فشار اب مخزن

mahdi.shoaee

عضو جدید
سلام میخواستم بدونم فشار اب مبع 500 لیتری که ارتفاع منبع 1 متر با شه و در پشت بام اپارتمان سه طبقه روی پیلوت قرار داشته باشه برای فشار اب برای هر واحد حدودا چقدر میشه؟
 

سیامک ترکاشون

متخصص مباحث اجرایی عمران
کاربر ممتاز
سلام میخواستم بدونم فشار اب مبع 500 لیتری که ارتفاع منبع 1 متر با شه و در پشت بام اپارتمان سه طبقه روی پیلوت قرار داشته باشه برای فشار اب برای هر واحد حدودا چقدر میشه؟

با سلام:
ارتفاع کل طبقات شما:هرطبقه 3.2متر وپیلوت:2.6(باحتساب 20 سانت ضخامت سقفها):می شود:3X3.2+2.6=12.20 متر از تراز کف پیلوت.
1-حجم منبع:0.5m3-و جرم یا پتانسیل برای طبقه سوم یا اخر:m=d.v=1000x.5=500 کیلو یا نیم تن اب.که فشار این وزن 500 پاسکال د رصبقه اخر:این طبقه است.(بالاترین پتانسیل ارتفاع)
2-در طبقه دوم بالطبع ارتفاع ما:12.2-3.2=9متر است (نسبت به کف تراز پیلوت) -
3-بازاء هر 10 متر ارتفاع شما یک اتمسفر فشار خواهید داشت:پس: در طبقه اخر:1.22 اتمسفر-در طبقه دوم با ارتفاع :9 متر :0.9 اتمسفر در طبقه اول ارتفاع :5.8: 58.اتمسفر حدود:6. اتمسفر ودر تراز همکف:یا سقف پیلوت:ارتفاع 2.6 متر :.3. اتمسفر فشار هست. اینها را برابربند بالا میتوانید :وزن را برسطح منبع تقسیم وفشار را بدست اورید. فرمول رند یک اتمسفر در 10 متر را بهمین صورت رسیدیم.
یعنی فرض کنید منبع ما فرضی هربار در طبقه ای نصب شود-اگر توضیح بیشتر نیاز هست بفرمایید.
 
آخرین ویرایش:
بالا