متابوليتهاي ثانويه در گياهان( Secondary Metabolites in Plants)

orkidehm

مدیر تالار زیست شناسی
مدیر تالار
متابوليت هاي ثانويه گياهي، تركيباتي آلي هستند كه مستقيما در رشد، نمو يا توليد مثل گياه دخيل نيستند. اين تركيبات داراي ساختار شيميايي پيچيده تري نسبت به متابوليت هاي اوليه(مثل اسيدهاي امينه) كه براي بقاء زندگي سلولها ضروري اند مي باشند. آلكالوئيد ها(مورفين، كدئين، آتروپين)، ترپنوئيدها، فلاوونوئيدها، رنگيزه هاو تانن هااز جمله مهم ترين اين تركيبات هستند. سلولهاي گياهي مقادير متنوعي از اين فرآورده ها را توليد مي كنند. بسياري از اين تركيبات سمي هستند و اغلب در وزيكولهاي خاص يا واكوئول ها ذخيره مي شوند. اين نوع ذخيره سازي از يك طرف نوعي سميت زدايي براي گياه است واز طرف ديگر نوعي مخزن ذخيره براي موادي نظير مولكولهاي غني از نيتروژن است. اگر چه متابوليت هاي ثانويه گياهي بسيار رايج هستند، اما هر گياهي قادر به توليد هر نوع تركيب ثانويه اي نيست و برخي تركيبات نيز تنها منحصر و محدود به گونه خاصي هستند. اهميت متابوليت هاي ثانويه براي گياهان از ماهيتي اكولوژيك برخوردار است واين تركيبات نيز داراي كاركردهاي متنوعي اند كه از آن جمله مي توان به عملكرد دفاعي در برابر صيادان، انگلها و عوامل بيماريزا، فيتو الكسين ها(سموم گياهي) در هنگام ابتلاء به قارچ جهت جلوگيري از گسترش ميسليوم قارچ در گياه، رقابت هاي بين گونه اي ، يا تسهيل فرآيندهاي توليد مثلي (مثل توليد بوهاي جاذب و يا مواد رنگي) ويا ايجاد ارتباط با گرده افشانها اشاره كرد. برخي از تركيبات ثانويه در گياهان داراي عملكردsignalling هستند كه در اين ميان هورمونهاي گياهي جايگاه ويژه اي دارند.
 

narges-68

عضو جدید
برخی از این ترکیبات ثانویه برای انسان ها بسیار مهم وبا ارزشه مثل آلکالوییدها.باید ممنون گیاهان باشیم که خودشونو واثه ساختن این ترکیبات پیچیده تو زحمت میندازن!:)
 

Pmahmodi

عضو جدید
گیاهان باذخیره کردن متابولیتهای ثانویه درواکوئل های خودازسمیت آنهاجلوگیری میکنند
زیراآنزیم تجزیه کننده آنهادرواکوئل موجود نیست بلکه درجایی مثل دیواره یاغشای سلولی می باشد
زمانیکه این گیاهان بوسیله حیوانات خورده میشوندآنزیم بامتابولیت تماس باعث مسمومیت میگردد.
 

kharati

عضو جدید
والبته بایستی اضافه نمود که گیاهانی که بطور طبیعی رشد کرده و تحت تاثیر تنشهای محیطی ( مانند خشکی ، نور شدید، سرما و ...) قرار گرفته اند حاوی ترکیبات بیشتر و موثرتری هستند. مطلبی که کسانی در مورد کشت گیاهان دارویی کار می کنند بعضا در نظر گرفته نمی شود به خاطر مسایل اقتصادی ، وبه همین خاطر ارزش دارویی نداره و خاصیت دارویی این گیاهان مورد سوال قرار می گیره.
یادم میاد در دوران بچگی مادر بزرگم موقع جمع آوری اسپند به ما می گفت برید بیرون روستا جاییکه صدای خروس شنیده نشود( یعنی جایی که آب و آبادی نیست و این گیاهان تحت تنش محیطی شدیدی قرار دارند و بطبع متابولیتهای ثانویه بیشتر و موثرتری دارند).
 

* ziba *

عضو جدید
کاربر ممتاز
والبته بایستی اضافه نمود که گیاهانی که بطور طبیعی رشد کرده و تحت تاثیر تنشهای محیطی ( مانند خشکی ، نور شدید، سرما و ...) قرار گرفته اند حاوی ترکیبات بیشتر و موثرتری هستند. مطلبی که کسانی در مورد کشت گیاهان دارویی کار می کنند بعضا در نظر گرفته نمی شود به خاطر مسایل اقتصادی ، وبه همین خاطر ارزش دارویی نداره و خاصیت دارویی این گیاهان مورد سوال قرار می گیره.
یادم میاد در دوران بچگی مادر بزرگم موقع جمع آوری اسپند به ما می گفت برید بیرون روستا جاییکه صدای خروس شنیده نشود( یعنی جایی که آب و آبادی نیست و این گیاهان تحت تنش محیطی شدیدی قرار دارند و بطبع متابولیتهای ثانویه بیشتر و موثرتری دارند).

كاملا درسته

البته در صنعت كشت گياه دارويى به اعمال تنش توجه ميشه
 
بالا