قارچکش جدید مونسرن (جهت کنترل رایزوکتونیا درسیب زمینی)

hfarda2011

عضو جدید
کاربر ممتاز
نام ماده موثر ( نام عمومی):پنسیکورون
نام تجارتی:مونسرن (محصول شرکت بایر )
گروه قارچکش : فنیل اوره
فرمولاسیون:25% پودر وتابل
درجه سمیت از طریق گوارش برای موش صحرایی : بیش از 5000 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن
قارچکش غیر سیستمیک با خاصیت حفاظتی و دوام اثر طولانیطرز تاثیر:جلوگیری ازتقسیم سلولی
موارد مصرف:
مونسرن علیه بیماری شوره سیاه یا شانکر ریزوکتونیایی به صورت ضد عفونی غده های سیب زمینی قبل از کاشت بکار می رود.
قابلیت اخطلاط: مونسرن را می توان با حشره کش گاچو به صورتهمزمان مخلوط و مصرف کرد.
از مصرف مونسرن روی سیب زمینی هائی که قبلا“ با سموم پودری ضد عفونی شده اند خودداری کنید
دز به ثبت رسیده در ایران و مقدار مصرف: 1/25کیلوگرم مونسرن مخلوط با 5-3 لیترآب جهت آغشته نمودن یک تن ( 1000 کیلوگرم) سیب زمینی.
بیماری ریزوکتونیا ی سیب زمینی
Rhyzoctoniasolani
بیماری مرگ ریشه یا بیماری ریزوکتونیا یکی از بیماریهای مهم سیب زمینی بوده که انتشار جهانی دارد.
قارچ عامل بیماری دارای میزبانهای متعدد بوده و بخصوص روی پنبه، کلم، بقولات و غیره نیز ایجاد بیماری سیاهی طوقه در گیاهچه ها می کند.

این بیماری در ایران بخصوص در سالهای اخیر که اقدام به کشت سیب زمینی واریته آلفا می شود بیشتر شیوع یافته است و با آنکه احتمالا“ در اغلب نقاط ایران وجود دارد ولی تا کنون در دماوند، مازندران، قزوین، اردبیل، اقلید فارس، فیروزکوه، همدان و اصفهان گزارش شده است.
میزان خسارت این بیماری در ارقام سیب زمینی حساس تا 20 % مقدار محصول بر آورد گردیده است.
 
آخرین ویرایش:

hfarda2011

عضو جدید
کاربر ممتاز
قارچکش جدید مونسرن (جهت کنترل رایزوکتونیا درسیب زمینی)

نام ماده موثر ( نام عمومی):پنسیکورون
نام تجارتی:مونسرن (محصول شرکت بایر )
گروه قارچکش : فنیل اوره
فرمولاسیون:25% پودر وتابل
درجه سمیت از طریق گوارش برای موش صحرایی : بیش از 5000 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن
قارچکش غیر سیستمیک با خاصیت حفاظتی و دوام اثر طولانیطرز تاثیر:جلوگیری ازتقسیم سلولی
موارد مصرف:
مونسرن علیه بیماری شوره سیاه یا شانکر ریزوکتونیایی به صورت ضد عفونی غده های سیب زمینی قبل از کاشت بکار می رود.
قابلیت اخطلاط: مونسرن را می توان با حشره کش گاچو به صورتهمزمان مخلوط و مصرف کرد.
از مصرف مونسرن روی سیب زمینی هائی که قبلا“ با سموم پودری ضد عفونی شده اند خودداری کنید
دز به ثبت رسیده در ایران و مقدار مصرف: 1/25کیلوگرم مونسرن مخلوط با 5-3 لیترآب جهت آغشته نمودن یک تن ( 1000 کیلوگرم) سیب زمینی.
بیماری ریزوکتونیا ی سیب زمینی
Rhyzoctoniasolani
بیماری مرگ ریشه یا بیماری ریزوکتونیا یکی از بیماریهای مهم سیب زمینی بوده که انتشار جهانی دارد.
قارچ عامل بیماری دارای میزبانهای متعدد بوده و بخصوص روی پنبه، کلم، بقولات و غیره نیز ایجاد بیماری سیاهی طوقه در گیاهچه ها می کند.

این بیماری در ایران بخصوص در سالهای اخیر که اقدام به کشت سیب زمینی واریته آلفا می شود بیشتر شیوع یافته است و با آنکه احتمالا“ در اغلب نقاط ایران وجود دارد ولی تا کنون در دماوند، مازندران، قزوین، اردبیل، اقلید فارس، فیروزکوه، همدان و اصفهان گزارش شده است.
میزان خسارت این بیماری در ارقام سیب زمینی حساس تا 20 % مقدار محصول بر آورد گردیده است.
 
آخرین ویرایش:

Similar threads

بالا