فرمول آكوردهاي ماژور گيتار پاپ

music87025

عضو جدید
شروع ... از دوتا آكورد ماژور و شكل ساخته شدن اونا ميگم.. فرمول آكوردهاي ماژور

X: 1--- 3 ---5

نكته ... فواصل رو به اين شكل حساب كنين ... فاصله يكم هر نت.. خود همون نته!! ... فاصله يكم A.. خود نت A هست.. پس ..
A= A ---- 3 -----5

فاصله سوم نت لا چطور؟!... ميشمريم! ... 1- لا ... 2-سي ... 3-دو ... ولي نكته اي وجود داره ... فاصله سوم بزرگ يا كوچك؟!.. خوب آكورد ما ماژور(بزرگ) هست!! .. پس فاصله سوم بزرگ مد نظره كه 4 نيم پرده يا به عبارتي 2 پرده هست!!.. در نتيجه نت مورد نظر ما .. دو نيست.. دو ديز هست... #C (ختما مبحث فواصل رو بخونين ...)

پس ...
A=A ------C# ---- 5

حالا ميريم سراغ فاصله پنجم ... 1-لا ... 2- سي ... 3- دو ... 4- ر...5- مي...
اما خيالمون از فاصله پنجم راحته!! .. چون ما يه فاصله پنجم درست داريم .. از بزرگ و كوچك خبري نيست... و در 7 نيم پرده يا به عبارتي 3.5 پرده جلوتر قرار داره ...

پس داريم ...

A= A ------C#------E

بعنوان تمرين آكورد D ماژور رو به خودتون وا ميگذارم...

درتصوير پيوست.. نحوه گرفتن اين آكوردها در گيتار پاپ رو در سردسته نشون ميده ...

بالاي آكورد A يك علامت ستاره هست.. يعني .. اين نحو آكورد گيري.. منحصر به سردسته نيست و ميشه در آكوردهاي باره هم اين حالت رو تعميم داد... كه اين مبحث رو در جلسات بعدي براتون توضيح ميدم ..
 
Similar threads
Thread starter عنوان تالار پاسخ ها تاریخ
M راز گرفتن آكوردهاي باره گيتار آموزش موسیقی 0

Similar threads

بالا