روزی سه بار بدانها نگاه می کردم

Nazi_Elite

عضو جدید
کاربر ممتاز
حضرت مولی الموحدین علی علیه السلام فرمودند:
اختیار کردم از کتب آسمانی دوازده آیه را و روزی سه بار بدانها نگاه می کردم


1- ای فرزند آدم تا سلطنت من باقی است از هیچ صاحب قدرتی نترس که سلطنت من همیشگی است.

۲- تا خزانه من پر است در غم روزی مباش و بدان گنجینه من هرگز خالی نمی شود.

۳- قسم به حق من بر تو که من دوست توام تو نیز دوست من باش.

۴- به کسی جز من دل مبند که من به تو نزدیک بوده و خواستهای تو را بر می آورم .

۵- همه چیز را برای تو و تو را برای عبادت آفریدم.

۶- تو را از خاک آفریدم و خسته نشدم چگونه روزی رساندن به تو مرا خسته می کند.

۷- برای خاطر خود بر من خشم می گیری آیا می شود به خاطر من بر نفست خشمگین شوی.

۸-آنکه تو را می خواهد برای خودش می خواهد من تورا برای خودت می خواهم از من فرار مکن.

۹- برای من است بر تو واجباتی است و برای تو است بر من معایشی تو تخلف می کنی اما در کار من تخلف راه ندارد.

۱۰-من که امروز عبادت فردا را از تو نمی خواهم تونیز روزی فردا را از من نخواه.

۱۱- تا آنچه نصیب توست راضی باشی آسوده و پسندیده خواهی بود اگر غیر از این باشد دنیا را بر تو چیره خواهم کرد تاچون درندگان در بیابان راه روی به نصیب می رسی اما خود را بی اجر کرده ای.

۱۲- همچنان که در حضور شهریاران می ایستی در عبادت من بایست اگر تو مرا نمیبینی من تو را می بینم .
 
آخرین ویرایش:

Similar threads

بالا