درخواست کتاب یا جزوه درس تئوری حرکت خودرو

Cyberlife

عضو جدید
سلام

من دانشجوی کارشناسی رشته مکانیک خودرو هستم.

کتاب یا جزوه ای در رابطه با تئوری حرکت خودرو که شامل موضوعات زیر باشه میخواستم

1- آشنایی با اصطلاحات فنی خودرو و تعاریف آنها در ارتباط با حرکت خودرو ٬ بار مجاز اکسلها ٬ وزن موثر یا قابل

استفاده ٬ حداکثر وزن مجاز ٬‌ وزن خالص ٬‌شعاع دور زدن

2- انواع وسایل نقلیه موتوری از نظر کاربرد

3- مشخصات یک خودروی خوب

4- انواع سیستمهای تحرک خودرو و مزایا و معایب آن

5- چگونگی رسم منحنی های مربوط به موتور ( قدرت نسب به دور - گشتاور نسبت به دور )

6- محاسبه نیروهای مقاوم در مقابل حرکت خودرو و رسم منحنی آنها نسبت به سرعت خودرو

7- محاسبه نیروی محرکه تایر و رسم منحنی آن نسبت به سرعت خودرو در دنده های مختلف

8- محاسبه قدرت موجود برای حرکت و رسم منحنی آن

9- محاسبه قدرت مورد احتیاج برای حرکت و رسم منحنی آن

10- محاسبه حداکثر سرعت خودرو در پیچ جاده بدون شیب عرضی ( سرعت واژگونی )

11- محاسبه حداکثر سرعت خودرو در پیچ جاده ها با شیب عرضی ( سرعت واژگونی )

12- محاسبه حداکثر سرعت خودرو در پیچ جاده ها بدون شیب عرضی ( سرعت لغزشی جانبی )

13- محاسبه حداکثر سرعت خودرو در پیچ جاده ها با شیب عرضی ( سرعت لغزشی جانبی )

14- محاسبه انتقال بار در حین ترمز کردن ( از اکسل عقب به اکسل جلو )

15- محاسبه انتقال باز از چرخ داخلی به چرخ خارجی در پیچ جاده

16- محاسبه شتاب ماکزیمم خودرو

17- کارایی ترمزها

18- محاسبه موقعیت مرکز ثقل خودرو

19- محاسبه خط ترمز

20- محاسبه شتاب ترمز
 
آخرین ویرایش:

ali.sahel

عضو جدید
همه بچه های مهندسی مکانیک خودرو ادیبان

همه بچه های مهندسی مکانیک خودرو ادیبان

سلام

من دانشجوی کارشناسی رشته مکانیک خودرو هستم.

کتاب یا جزوه ای در رابطه با تئوری حرکت خودرو که شامل موضوعات زیر باشه میخواستم

1- آشنایی با اصطلاحات فنی خودرو و تعاریف آنها در ارتباط با حرکت خودرو ٬ بار مجاز اکسلها ٬ وزن موثر یا قابل

استفاده ٬ حداکثر وزن مجاز ٬‌ وزن خالص ٬‌شعاع دور زدن

2- انواع وسایل نقلیه موتوری از نظر کاربرد

3- مشخصات یک خودروی خوب

4- انواع سیستمهای تحرک خودرو و مزایا و معایب آن

5- چگونگی رسم منحنی های مربوط به موتور ( قدرت نسب به دور - گشتاور نسبت به دور )

6- محاسبه نیروهای مقاوم در مقابل حرکت خودرو و رسم منحنی آنها نسبت به سرعت خودرو

7- محاسبه نیروی محرکه تایر و رسم منحنی آن نسبت به سرعت خودرو در دنده های مختلف

8- محاسبه قدرت موجود برای حرکت و رسم منحنی آن

9- محاسبه قدرت مورد احتیاج برای حرکت و رسم منحنی آن

10- محاسبه حداکثر سرعت خودرو در پیچ جاده بدون شیب عرضی ( سرعت واژگونی )

11- محاسبه حداکثر سرعت خودرو در پیچ جاده ها با شیب عرضی ( سرعت واژگونی )

12- محاسبه حداکثر سرعت خودرو در پیچ جاده ها بدون شیب عرضی ( سرعت لغزشی جانبی )

13- محاسبه حداکثر سرعت خودرو در پیچ جاده ها با شیب عرضی ( سرعت لغزشی جانبی )

14- محاسبه انتقال بار در حین ترمز کردن ( از اکسل عقب به اکسل جلو )

15- محاسبه انتقال باز از چرخ داخلی به چرخ خارجی در پیچ جاده

16- محاسبه شتاب ماکزیمم خودرو

17- کارایی ترمزها

18- محاسبه موقعیت مرکز ثقل خودرو

19- محاسبه خط ترمز

20- محاسبه شتاب ترمز

احمد علی منم دنبالشم.گیر اوردی به منم بده
 

Similar threads

بالا