دانلود 54 نرم افزار آموزشی انیاک با لینک مستقیم

nimadb54

عضو جدید
دانلود بیش از 54 نرم افزارهای آموزشی انیاک با لینک مستقیم
آموزش به روش تعاملی شبیه سازی شده فارسی با صدا و متن
برای مشاهده لیست جدید به لینک دانلود نرم افزار آموزشی مراجعه کنید.

نرم افزار آموزش مقدماتي 3D Studio Max 9 (حجم 93.9MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش پيشرفته 3D Studio Max 9 (حجم 133MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش دوره هاي هفتگانه فراگير ICDL دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Access 2010 (حجم 86.4MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Access 2007 (حجم 52MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Access 2003 (حجم 57MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش ADO.Net & CrystalReports
نرم افزار آموزش ASP 3
نرم افزار آموزش ASP.Net
نرم افزار آموزش مباحث دو بعدي در AutoCAD 2009 (حجم 31MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش مباحث سه بعدي در AutoCAD 2009 (حجم 57MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش مباحث دو بعدي در AutoCAD 2007
نرم افزار آموزش مباحث سه بعدي در AutoCAD 2007
نرم افزار آموزش مباحث دو بعدي در AutoCAD 2006
نرم افزار آموزش مباحث سه بعدي در AutoCAD 2006
نرم افزار آموزش C (حجم 85/83MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Catia (حجم 114MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش CorelDRAW X4 (حجم 136MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش CorelDRAW X3
نرم افزار آموزش Delphi 2005
نرم افزار آموزش Director MX 2004 (حجم 68.3MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Dreamweaver CS3 (حجم 52.1MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Dreamweaver 8
نرم افزار آموزش Excel 2010 (حجم 99.5MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Excel 2007 (حجم 92.7MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Excel 2003 (حجم 100MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Flash CS3 (حجم 48MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش FrontPage 2003 (حجم 92MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Freehand MX (حجم 167MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش HTML (حجم 102.78MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش JavaScript، HTML و CSS (حجم 102.78MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Linux Redhat
نرم افزار آموزش Matlab 2009 (حجم 60/1MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Matlab 7
نرم افزار آموزش Maya 6
نرم افزار آموزش Mechanical Desktop 2006
نرم افزار آموزش Microsoft Project 2007 (حجم 34MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Microsoft Project 2003
نرم افزار آموزش Outlook 2007 (حجم 33MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Outlook 2003
نرم افزار آموزش PageMaker
نرم افزار آموزش Pascal (حجم 48MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش PowerPoint 2007 (حجم 68/6MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش PowerPoint 2003 (حجم 65/7MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Photoshop CS4 ( فتوشاپ ) (حجم 162MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Primavera Project Planner (حجم 117MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Adobe Premiere Pro CS3 (حجم 61MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش PHP 5 (حجم 64/58MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش SPSS 17 (حجم 98/6MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش SQL Server 2008 (حجم 86MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش SQL Server 2005 (حجم 98MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش SQL Server 2000 (حجم 62/9MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش UML Rational Rose (حجم 56/6MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Visio 2007 (حجم 80/6MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Visual Basic .Net 2008 (حجم 126MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش مقدماتي Visual Basic 6 (حجم 141MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش پيشرفته Visual Basic 6 (حجم 66/6MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Visual C# .Net 2008 (حجم 128MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Visual C++ 6 (حجم 70/9MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Word 2010 (حجم 107MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Word 2007 (حجم 57MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Word 2003 (حجم 98/3MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Windows 7 (حجم 82.4MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش ويندوز 7 (حجم 82.4MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Windows Vista (حجم 70.6MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Windows XP (حجم 99/7MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Visual FoxPro 8
نرم افزار آموزش مقدمات برنامه نويسي در Visual Studio .Net 2002
نرم افزار آموزش مقدمات برنامه نويسي در Visual Studio 98
نرم افزار آموزش XML (حجم 53/3MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش شبکه (حجم 102MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش کار با اينترنت (Internet Explorer 7) (حجم 57MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آشنايي با کامپيوتر و نرم افزارهاي سودمند (حجم 159MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش ساخت برنامه هاي چندرسانه اي (Multimedia) (حجم 131MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Hack و روشهاي مقابله با Hack (حجم ???MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش مونتاژ، ارتقاء و راه اندازي کامپيوتر (حجم 283MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار مهارت اول دوره هاي فراگير ICDL
نرم افزار <A href="http://www.learninweb.com/product_detail.php?uid=92">آموزش فتوشاپ دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
 

rozmary3000

اخراجی موقت
دانلود بیش از 54 نرم افزارهای آموزشی انیاک با لینک مستقیم
آموزش به روش تعاملی شبیه سازی شده فارسی با صدا و متن
برای مشاهده لیست جدید به لینک دانلود نرم افزار آموزشی مراجعه کنید.

نرم افزار آموزش مقدماتي 3D Studio Max 9 (حجم 93.9MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش پيشرفته 3D Studio Max 9 (حجم 133MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش دوره هاي هفتگانه فراگير ICDL دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Access 2010 (حجم 86.4MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Access 2007 (حجم 52MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Access 2003 (حجم 57MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش ADO.Net & CrystalReports
نرم افزار آموزش ASP 3
نرم افزار آموزش ASP.Net
نرم افزار آموزش مباحث دو بعدي در AutoCAD 2009 (حجم 31MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش مباحث سه بعدي در AutoCAD 2009 (حجم 57MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش مباحث دو بعدي در AutoCAD 2007
نرم افزار آموزش مباحث سه بعدي در AutoCAD 2007
نرم افزار آموزش مباحث دو بعدي در AutoCAD 2006
نرم افزار آموزش مباحث سه بعدي در AutoCAD 2006
نرم افزار آموزش C (حجم 85/83MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Catia (حجم 114MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش CorelDRAW X4 (حجم 136MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش CorelDRAW X3
نرم افزار آموزش Delphi 2005
نرم افزار آموزش Director MX 2004 (حجم 68.3MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Dreamweaver CS3 (حجم 52.1MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Dreamweaver 8
نرم افزار آموزش Excel 2010 (حجم 99.5MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Excel 2007 (حجم 92.7MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Excel 2003 (حجم 100MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Flash CS3 (حجم 48MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش FrontPage 2003 (حجم 92MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Freehand MX (حجم 167MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش HTML (حجم 102.78MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش JavaScript، HTML و CSS (حجم 102.78MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Linux Redhat
نرم افزار آموزش Matlab 2009 (حجم 60/1MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Matlab 7
نرم افزار آموزش Maya 6
نرم افزار آموزش Mechanical Desktop 2006
نرم افزار آموزش Microsoft Project 2007 (حجم 34MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Microsoft Project 2003
نرم افزار آموزش Outlook 2007 (حجم 33MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Outlook 2003
نرم افزار آموزش PageMaker
نرم افزار آموزش Pascal (حجم 48MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش PowerPoint 2007 (حجم 68/6MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش PowerPoint 2003 (حجم 65/7MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Photoshop CS4 ( فتوشاپ ) (حجم 162MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Primavera Project Planner (حجم 117MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Adobe Premiere Pro CS3 (حجم 61MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش PHP 5 (حجم 64/58MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش SPSS 17 (حجم 98/6MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش SQL Server 2008 (حجم 86MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش SQL Server 2005 (حجم 98MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش SQL Server 2000 (حجم 62/9MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش UML Rational Rose (حجم 56/6MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Visio 2007 (حجم 80/6MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Visual Basic .Net 2008 (حجم 126MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش مقدماتي Visual Basic 6 (حجم 141MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش پيشرفته Visual Basic 6 (حجم 66/6MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Visual C# .Net 2008 (حجم 128MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Visual C++ 6 (حجم 70/9MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Word 2010 (حجم 107MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Word 2007 (حجم 57MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Word 2003 (حجم 98/3MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Windows 7 (حجم 82.4MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش ويندوز 7 (حجم 82.4MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Windows Vista (حجم 70.6MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Windows XP (حجم 99/7MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Visual FoxPro 8
نرم افزار آموزش مقدمات برنامه نويسي در Visual Studio .Net 2002
نرم افزار آموزش مقدمات برنامه نويسي در Visual Studio 98
نرم افزار آموزش XML (حجم 53/3MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش شبکه (حجم 102MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش کار با اينترنت (Internet Explorer 7) (حجم 57MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آشنايي با کامپيوتر و نرم افزارهاي سودمند (حجم 159MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش ساخت برنامه هاي چندرسانه اي (Multimedia) (حجم 131MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Hack و روشهاي مقابله با Hack (حجم ???MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش مونتاژ، ارتقاء و راه اندازي کامپيوتر (حجم 283MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار مهارت اول دوره هاي فراگير ICDL
نرم افزار <A href="http://www.learninweb.com/product_detail.php?uid=92">آموزش فتوشاپ دانلود مستقيم (تمامي بخشها)


با تشكر فراوان:gol:
 

Hadi-Hashemi

عضو جدید
دانلود بیش از 54 نرم افزارهای آموزشی انیاک با لینک مستقیم
آموزش به روش تعاملی شبیه سازی شده فارسی با صدا و متن
برای مشاهده لیست جدید به لینک دانلود نرم افزار آموزشی مراجعه کنید.

نرم افزار آموزش مقدماتي 3D Studio Max 9 (حجم 93.9MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش پيشرفته 3D Studio Max 9 (حجم 133MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش دوره هاي هفتگانه فراگير ICDL دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Access 2010 (حجم 86.4MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Access 2007 (حجم 52MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Access 2003 (حجم 57MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش ADO.Net & CrystalReports
نرم افزار آموزش ASP 3
نرم افزار آموزش ASP.Net
نرم افزار آموزش مباحث دو بعدي در AutoCAD 2009 (حجم 31MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش مباحث سه بعدي در AutoCAD 2009 (حجم 57MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش مباحث دو بعدي در AutoCAD 2007
نرم افزار آموزش مباحث سه بعدي در AutoCAD 2007
نرم افزار آموزش مباحث دو بعدي در AutoCAD 2006
نرم افزار آموزش مباحث سه بعدي در AutoCAD 2006
نرم افزار آموزش C (حجم 85/83MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Catia (حجم 114MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش CorelDRAW X4 (حجم 136MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش CorelDRAW X3
نرم افزار آموزش Delphi 2005
نرم افزار آموزش Director MX 2004 (حجم 68.3MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Dreamweaver CS3 (حجم 52.1MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Dreamweaver 8
نرم افزار آموزش Excel 2010 (حجم 99.5MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Excel 2007 (حجم 92.7MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Excel 2003 (حجم 100MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Flash CS3 (حجم 48MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش FrontPage 2003 (حجم 92MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Freehand MX (حجم 167MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش HTML (حجم 102.78MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش JavaScript، HTML و CSS (حجم 102.78MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Linux Redhat
نرم افزار آموزش Matlab 2009 (حجم 60/1MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Matlab 7
نرم افزار آموزش Maya 6
نرم افزار آموزش Mechanical Desktop 2006
نرم افزار آموزش Microsoft Project 2007 (حجم 34MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Microsoft Project 2003
نرم افزار آموزش Outlook 2007 (حجم 33MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Outlook 2003
نرم افزار آموزش PageMaker
نرم افزار آموزش Pascal (حجم 48MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش PowerPoint 2007 (حجم 68/6MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش PowerPoint 2003 (حجم 65/7MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Photoshop CS4 ( فتوشاپ ) (حجم 162MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Primavera Project Planner (حجم 117MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Adobe Premiere Pro CS3 (حجم 61MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش PHP 5 (حجم 64/58MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش SPSS 17 (حجم 98/6MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش SQL Server 2008 (حجم 86MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش SQL Server 2005 (حجم 98MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش SQL Server 2000 (حجم 62/9MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش UML Rational Rose (حجم 56/6MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Visio 2007 (حجم 80/6MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Visual Basic .Net 2008 (حجم 126MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش مقدماتي Visual Basic 6 (حجم 141MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش پيشرفته Visual Basic 6 (حجم 66/6MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Visual C# .Net 2008 (حجم 128MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Visual C++ 6 (حجم 70/9MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Word 2010 (حجم 107MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Word 2007 (حجم 57MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Word 2003 (حجم 98/3MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Windows 7 (حجم 82.4MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش ويندوز 7 (حجم 82.4MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Windows Vista (حجم 70.6MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Windows XP (حجم 99/7MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Visual FoxPro 8
نرم افزار آموزش مقدمات برنامه نويسي در Visual Studio .Net 2002
نرم افزار آموزش مقدمات برنامه نويسي در Visual Studio 98
نرم افزار آموزش XML (حجم 53/3MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش شبکه (حجم 102MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش کار با اينترنت (Internet Explorer 7) (حجم 57MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آشنايي با کامپيوتر و نرم افزارهاي سودمند (حجم 159MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش ساخت برنامه هاي چندرسانه اي (Multimedia) (حجم 131MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Hack و روشهاي مقابله با Hack (حجم ???MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش مونتاژ، ارتقاء و راه اندازي کامپيوتر (حجم 283MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار مهارت اول دوره هاي فراگير ICDL
نرم افزار <A href="http://www.learninweb.com/product_detail.php?uid=92">آموزش فتوشاپ دانلود مستقيم (تمامي بخشها)


کد فعال سازی؟؟؟
:w00:
 

مهندس 2011

عضو جدید
خیلی ممنون واقعا محشرید

خیلی ممنون واقعا محشرید

دستتون درد نکنه
یا علی
دانلود بیش از 54 نرم افزارهای آموزشی انیاک با لینک مستقیم
آموزش به روش تعاملی شبیه سازی شده فارسی با صدا و متن
برای مشاهده لیست جدید به لینک دانلود نرم افزار آموزشی مراجعه کنید.

نرم افزار آموزش مقدماتي 3D Studio Max 9 (حجم 93.9MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش پيشرفته 3D Studio Max 9 (حجم 133MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش دوره هاي هفتگانه فراگير ICDL دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Access 2010 (حجم 86.4MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Access 2007 (حجم 52MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Access 2003 (حجم 57MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش ADO.Net & CrystalReports
نرم افزار آموزش ASP 3
نرم افزار آموزش ASP.Net
نرم افزار آموزش مباحث دو بعدي در AutoCAD 2009 (حجم 31MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش مباحث سه بعدي در AutoCAD 2009 (حجم 57MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش مباحث دو بعدي در AutoCAD 2007
نرم افزار آموزش مباحث سه بعدي در AutoCAD 2007
نرم افزار آموزش مباحث دو بعدي در AutoCAD 2006
نرم افزار آموزش مباحث سه بعدي در AutoCAD 2006
نرم افزار آموزش C (حجم 85/83MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Catia (حجم 114MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش CorelDRAW X4 (حجم 136MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش CorelDRAW X3
نرم افزار آموزش Delphi 2005
نرم افزار آموزش Director MX 2004 (حجم 68.3MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Dreamweaver CS3 (حجم 52.1MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Dreamweaver 8
نرم افزار آموزش Excel 2010 (حجم 99.5MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Excel 2007 (حجم 92.7MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Excel 2003 (حجم 100MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Flash CS3 (حجم 48MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش FrontPage 2003 (حجم 92MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Freehand MX (حجم 167MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش HTML (حجم 102.78MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش JavaScript، HTML و CSS (حجم 102.78MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Linux Redhat
نرم افزار آموزش Matlab 2009 (حجم 60/1MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Matlab 7
نرم افزار آموزش Maya 6
نرم افزار آموزش Mechanical Desktop 2006
نرم افزار آموزش Microsoft Project 2007 (حجم 34MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Microsoft Project 2003
نرم افزار آموزش Outlook 2007 (حجم 33MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Outlook 2003
نرم افزار آموزش PageMaker
نرم افزار آموزش Pascal (حجم 48MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش PowerPoint 2007 (حجم 68/6MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش PowerPoint 2003 (حجم 65/7MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Photoshop CS4 ( فتوشاپ ) (حجم 162MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Primavera Project Planner (حجم 117MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Adobe Premiere Pro CS3 (حجم 61MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش PHP 5 (حجم 64/58MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش SPSS 17 (حجم 98/6MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش SQL Server 2008 (حجم 86MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش SQL Server 2005 (حجم 98MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش SQL Server 2000 (حجم 62/9MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش UML Rational Rose (حجم 56/6MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Visio 2007 (حجم 80/6MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Visual Basic .Net 2008 (حجم 126MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش مقدماتي Visual Basic 6 (حجم 141MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش پيشرفته Visual Basic 6 (حجم 66/6MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Visual C# .Net 2008 (حجم 128MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Visual C++ 6 (حجم 70/9MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Word 2010 (حجم 107MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Word 2007 (حجم 57MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Word 2003 (حجم 98/3MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Windows 7 (حجم 82.4MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش ويندوز 7 (حجم 82.4MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Windows Vista (حجم 70.6MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Windows XP (حجم 99/7MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Visual FoxPro 8
نرم افزار آموزش مقدمات برنامه نويسي در Visual Studio .Net 2002
نرم افزار آموزش مقدمات برنامه نويسي در Visual Studio 98
نرم افزار آموزش XML (حجم 53/3MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش شبکه (حجم 102MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش کار با اينترنت (Internet Explorer 7) (حجم 57MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آشنايي با کامپيوتر و نرم افزارهاي سودمند (حجم 159MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش ساخت برنامه هاي چندرسانه اي (Multimedia) (حجم 131MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Hack و روشهاي مقابله با Hack (حجم ???MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش مونتاژ، ارتقاء و راه اندازي کامپيوتر (حجم 283MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار مهارت اول دوره هاي فراگير ICDL
نرم افزار <A href="http://www.learninweb.com/product_detail.php?uid=92">آموزش فتوشاپ دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
 

mhmodroz

عضو جدید
ممنونم ولی فایده ای نداره. چون این همه دانلود کنیم بعدم بریم بخریم؟
خوب از اول میریم میخریم


دانلود بیش از 54 نرم افزارهای آموزشی انیاک با لینک مستقیم
آموزش به روش تعاملی شبیه سازی شده فارسی با صدا و متن
برای مشاهده لیست جدید به لینک دانلود نرم افزار آموزشی مراجعه کنید.

نرم افزار آموزش مقدماتي 3D Studio Max 9 (حجم 93.9MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش پيشرفته 3D Studio Max 9 (حجم 133MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش دوره هاي هفتگانه فراگير ICDL دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Access 2010 (حجم 86.4MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Access 2007 (حجم 52MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Access 2003 (حجم 57MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش ADO.Net & CrystalReports
نرم افزار آموزش ASP 3
نرم افزار آموزش ASP.Net
نرم افزار آموزش مباحث دو بعدي در AutoCAD 2009 (حجم 31MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش مباحث سه بعدي در AutoCAD 2009 (حجم 57MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش مباحث دو بعدي در AutoCAD 2007
نرم افزار آموزش مباحث سه بعدي در AutoCAD 2007
نرم افزار آموزش مباحث دو بعدي در AutoCAD 2006
نرم افزار آموزش مباحث سه بعدي در AutoCAD 2006
نرم افزار آموزش C (حجم 85/83MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Catia (حجم 114MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش CorelDRAW X4 (حجم 136MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش CorelDRAW X3
نرم افزار آموزش Delphi 2005
نرم افزار آموزش Director MX 2004 (حجم 68.3MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Dreamweaver CS3 (حجم 52.1MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Dreamweaver 8
نرم افزار آموزش Excel 2010 (حجم 99.5MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Excel 2007 (حجم 92.7MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Excel 2003 (حجم 100MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Flash CS3 (حجم 48MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش FrontPage 2003 (حجم 92MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Freehand MX (حجم 167MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش HTML (حجم 102.78MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش JavaScript، HTML و CSS (حجم 102.78MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Linux Redhat
نرم افزار آموزش Matlab 2009 (حجم 60/1MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Matlab 7
نرم افزار آموزش Maya 6
نرم افزار آموزش Mechanical Desktop 2006
نرم افزار آموزش Microsoft Project 2007 (حجم 34MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Microsoft Project 2003
نرم افزار آموزش Outlook 2007 (حجم 33MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Outlook 2003
نرم افزار آموزش PageMaker
نرم افزار آموزش Pascal (حجم 48MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش PowerPoint 2007 (حجم 68/6MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش PowerPoint 2003 (حجم 65/7MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Photoshop CS4 ( فتوشاپ ) (حجم 162MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Primavera Project Planner (حجم 117MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Adobe Premiere Pro CS3 (حجم 61MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش PHP 5 (حجم 64/58MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش SPSS 17 (حجم 98/6MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش SQL Server 2008 (حجم 86MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش SQL Server 2005 (حجم 98MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش SQL Server 2000 (حجم 62/9MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش UML Rational Rose (حجم 56/6MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Visio 2007 (حجم 80/6MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Visual Basic .Net 2008 (حجم 126MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش مقدماتي Visual Basic 6 (حجم 141MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش پيشرفته Visual Basic 6 (حجم 66/6MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Visual C# .Net 2008 (حجم 128MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Visual C++ 6 (حجم 70/9MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Word 2010 (حجم 107MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Word 2007 (حجم 57MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Word 2003 (حجم 98/3MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Windows 7 (حجم 82.4MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش ويندوز 7 (حجم 82.4MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Windows Vista (حجم 70.6MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Windows XP (حجم 99/7MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Visual FoxPro 8
نرم افزار آموزش مقدمات برنامه نويسي در Visual Studio .Net 2002
نرم افزار آموزش مقدمات برنامه نويسي در Visual Studio 98
نرم افزار آموزش XML (حجم 53/3MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش شبکه (حجم 102MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش کار با اينترنت (Internet Explorer 7) (حجم 57MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آشنايي با کامپيوتر و نرم افزارهاي سودمند (حجم 159MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش ساخت برنامه هاي چندرسانه اي (Multimedia) (حجم 131MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش Hack و روشهاي مقابله با Hack (حجم ???MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار آموزش مونتاژ، ارتقاء و راه اندازي کامپيوتر (حجم 283MB) دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
نرم افزار مهارت اول دوره هاي فراگير ICDL
نرم افزار <A href="http://www.learninweb.com/product_detail.php?uid=92">آموزش فتوشاپ دانلود مستقيم (تمامي بخشها)
 
بالا