دانستنی های مرغداری

رامین قاسم نتاج

اخراجی موقت
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]كاهش هزينه انرژي در مرغداري[/FONT]
افزايش سريع هزينه هاي سوخت مرغداران را مجبور نموده تا به حفظ انرژي بپردازند. بيشترين انرژي مورد استفاده در مرغداري صرف پرورش روزهاي اول مي شود . شرايط آب و هوايي نا مساعد (زماني كه مصرف غذا بالا باشد) سبب كاهش ميزان رشد مي شوند .
همچنين بيماريهاي تنفسي به خاطر كاهش كيفيت هوا شايع مي باشند . لذا زماني كه پرورش دهندگان يك جايگاه راحت فراهم نمايند سود نيز افزايش پيدا مي كند .

نكاتي چند پيرامون كاهش مصرف انرژي و هزينه ها در مرغداري :

مترجم: دكتر خاطره دادخواهعايق بندي سالن هاي مرغداري :
سالن و وسايل مرغداري را به بهترين شكل نگهداري نماييد و اگر نيازي به تغيير و يا تعمير دارند انجام دهيد جهت ممانعت از ، از دست دادن گرماي بيش از حد مرغداريتان را عايق بندي كنيد 12-R براي سقف و 8-R براي ديوار .
عايق هايي كه توسط پرندگان ، جوندگان و يا حشرات آسيب ديده اند را تعمير و يا جايگزين نماييد .
نصب و ايجاد سد بخار :
ارزش R بيشتر مواد عايق بندي وقتي كه مرطوب باشند شديدا كاهش مي يابد جهت جلوگيري از مرطوب شدن عايق بايد فضاي مرده اي بين لايه هاي آن تعبيه شود . اين فضا را سد بخار مي نامند.
نوار درز جهت جلوگيري از عبور هوا استفاده نماييد :
نوار درز سراسري در همه سوراخهاي درها جهت جلوگيري از عبور هوا (در زمان بسته بودن درها) استفاده نماييد .
وسايل را كنترل نماييد :
تايمرها و ترموستات ها را جهت صحت شان چك كنيد . اگر قابل تعمير نمي باشد آنها را تعويض نماييد . در ضمن تميز بودن اين وسايل ضرورت دارد .
از اتلاف آب جلوگيري نماييد :
رطوبت بستر را با تهويه صحيح كاهش داده و اگر نشتي در لوله هاي آب مي باشد تعمير نماييد . چون در صورت نشتي آب نياز به گرماي اضافي جهت تبخير داريم همچنين *****ها را از لحاظ تميزي چك نمائيد .
اختلاف دما را رفع نمائيد :
هواي گرمتر نزديك به سقف و هواي خنك تر نزديك به كف مي باشد . در مكانهاي با سقف بلند داراي تغيير دماي بيشتر بين كف و سقف مي باشند . از تركيبي از فن ها براي گردش هوا و ايجاد يك دماي يكنواخت در همه سطوح استفاده نمائيد . اين كار استفاده از انرژي را با حركت هواي گرم به سطحي كه پرنده در آن مي باشد بهبود مي بخشد .
تهويه صحيح انجام دهيد :
افزايش سرعت تهويه اغلب براي كنترل رطوبت بستر و جايگاه ضروري مي باشد (البته اينكار را تنها درگرمترين زمانهاي روز انجام دهيد) چون تبخير رطوبت دماي جايگاه را شديداافزايش مي دهد .
حفظ و نگهداري از وسايل :
يك برنامه مناسب نگهداري از وسايل اتخاذ كنيد . فن ها و دريچه ها را تميز نموده و سپس موتور و اتصالات را روغن كاري نمائيد . دريچه هايي كه سبب خروج ناخواسته هوا مي شوند را تعويض نمائيد . همه فن هاي بازي كه مورد استفاده قرار نمي گيرند را با ورقه هاي پلاستيك و يا مواد ديگر بپوشانيد . اسباب سياه رنگ (دوده اي) بدين معني است كه سوخت به طور صحيح و مناسب نمي سوزد كه نتيجه آن توليد گازهاي مضر و موتوكسيدكربن زيادي مي باشد .
نگهداري و پرورش صحيح :
به دقت از پيشنهادات برنامه كمپاني تان (به خصوص در طي سه هفته اول) پيروي نمائيد . همواره پرورش خوب بستگي به وسايل دارند كه مورد استفاده قرار مي گيرند .
دما را به تدريج كاهش دهيد :
بعد از بر قرار كردن دماي اوليه مناسب دما را 2 تا 3 درجه هر 3 تا 4 روز كاهش دهيد بهتر است تا اينكه 5 درجه بعد از يك هفته ,كاهش تدريجي شرايط راحت بدون اتلاف انرژي را فراهم مي كند .
جهت نشست گاز دستگاهها را تست نمائيد :
قبل از شروع پرورش هر دستگاهي را جهت نشست گاز چك نمائيد . از نشست گاز به واسطه استفاده اختصاصي از لوله گاز توصيه شده براي پرورش جلوگيري كنيد .
براي امتحان يك محلولي از صابون و آب استفاده نمائيد كه حبابهاي هوا نمايانگرنشست گاز مي باشند . هيچ گاه نشست گاز را با اشتغال تست نكنيد .
فشار گاز مناسب ايجاد كنيد :
فشار گاز مناسب تعيين شده توسط سازنده وسايل يا كمپاني گازتان ايجاد نمائيد . كاهش فشار گاز موجب عملكرد نادرستي مي شود . بيش از يك سايز از خط گاز ممكن است براي ايجاد فشار مورد نياز در همه هيترها ضرورت داشته باشد . وقتي كه گاز مورد استفاده قرار مي گيرد همه دريچه ها كاملا باز باشند .
ر گلاتورها كنترل شوند :
تحت هيچ گونه شرايطي رگلاتورهاي مخزن گاز را خودتان تنظيم نكنيد . از كمپاني گاز براي كنترل رگلاتور هايتان كمك بخواهيد .
مصرف زياد نور را كاهش دهيد :
بيشتر مرغداريها بيشتر از نيازشان نور مصرف مي نمايند جوجه هاي گوشتي وقتي كه نور كافي در دسترس باشد به خوبي كارشان را انجام مي دهند براي پيدا كردن غذا و آب 1/2 Foot Candle از نور كافي است . در بيشتر مواقع سوخت الكتريكي را با استفاده از لامپ چراغ برق با وات پايين كاهش دهيد . با استفاده منظم از سويچ برق و با تغيير به يك منبع نور كار آمد براي كاهش شدت نور استفاده نمائيد .
كارايي چراغها را افزايش دهيد :
غالبا لامپهاي روشنايي را تميز كرده و لامپهاي كم نور را با لامپهاي كار آمد تر جايگزين نمائيد . همچنين منعكس كننده هاي نور مي توانند مقدار نوري كه به پرنده مي رسد دو برابر كرده و هزينه نور را به نصف كاهش دهند .
در پايان بايد بدانيم اگر ركوردهاي صحيح از مصرف انرژي تان نداشته باشيد ذخيره انرژي موفق نمي باشد . در ضمن اگر شما مقدار سوخت مصرف موتور ، گاز ، بنزين ، و الكتريكي را نداريد از صورتحساب سوخت خريداريتان استفاده نمائيد . ركوردهاي مصرف سوخت ماهيانه تان را براي تعيين نتيجه برنامه بكار گرفته شده مقايسه نمائيد .
 

hani20

عضو جدید
دستکاریهای تغذیه ای برای افزایش پاسخ های ایمنی در جوجه های گوشتی

دستکاریهای تغذیه ای برای افزایش پاسخ های ایمنی در جوجه های گوشتی

مقدمه
در حال حاضر، هدف از پرورش طیور تجارتی، رسیدن به بالاترین وزن نهایی و حداکثر تولید تخم مرغ به ازای هر واحد مصرف خوراک می باشد. بهر حال بین صفات تولیدی و پاسخهای سیستم ایمنی و صفات مربوط به مقاومت به بیماریها همبستگی منفی وجود دارد. به عنوان مثال این همبستگی منفی بین تولید و ایمنی باعث می شود که در در سویه های پرتولید عملکرد و تکامل سیستم ایمنی ضعیف تر باشد. شاید یکی از عوامل ایجاد کننده همبستگی منفی بین صفات تولیدی و پاسخهای ایمنی در طیور، تامین همه احتیاجات فیزیولوژیکی از طریق مصرف اقلام خوراکی محدودی مانند مواد مغذی و میزان دسترسی آنها، باشد. ژنوتیپهایی با وزن نهایی حداکثر نسبت به سویه هایی با وزن نهایی پایین تر، پاسخهای ایمنی ضعیف تری را در برابر آلودگی های ناشی از ای کولای و تیتراسیون آنتی بادی سلولهای ایمنی از خود نشان می دهند. بنابراین امروزه درآمیخته های حاصل از سویه های تجارتی احتمال بروز هر نوع اختلال در پاسخهای ایمنی بیش از هر زمانی احساس می شود. علاوه بر انتخاب ژنتیکی، بعضی از عوامل غیر ژنتیکی مانند غلظت مواد مغذی جیره، قادر است که تظاهر ژنهای مسئول پاسخهای ایمنی را از طریق ایجاد تعییر در میزان بلوغ سیستم ایمنی و همچنین میزان آنتی بادی تولید شده در برابر عفونتها تعییر دهد.
مکانیزمهای دفاعی در جوجه های گوشتی
محیط سالن در شرایط پرورش متراکم جوجه ها، همواره شامل طیف وسیعی از میکروارگانیزمهایی می باشد که بطور مستمر با سیستم ایمنی در حال رقابت هستند. بطور کلی عوامل بیماریزای مهاجم از طریق آنتی بادیهای مترشحه از نوتروفیلها و یا حاصل از میکروبهای غیرفعال و ضعیف شده(واکسنها) سرکوب شده و نهایتا این لاشه سلولی این مهاجمین از طریق عمل بیگانه خواری حذف می شوند. این مکانیزم دفاعی برای کنترل پاوتوژنهای خارج سلولی مانند باکتریها و همچنین در برابر عوامل بیماریزای داخل سلولی مانند ویروسها بازدهی کاملا موثری را از خود نشان داده است. برای مقابله بر علیه عوامل بیماریزای داخل سلولی همانند ویروسها، مکانیزم ایمنی بواسطه سلول(CMI) نقش کلیدی را بر عهده دارد.
در این مکانیزم با توجه به اینکه امکان از بین بردن عوامل پاتوژن از طریق ترشح آنتی بادی وجود ندارد فلذا به کمک تزریق سیتوتوکسین لنفوسیتهای نوع تی به داخل سلول آلوده، نتیجتا تخریب سلول و از بین رفتن ویروسها امکان پذیر می گردد. سیستم ایمنی در برابر ورود عوامل بیماریزا، ترکیبات متنوعی را مانند پروتینهای فاز حاد، آنزیمهای پروتئولیتیک و هیدرولیتیک، رادیکالهای اکسیژن و مشتقات نیتروژن را برای از بین بردن پاتوژنهای مهاجم یا سلولهای آلوده تولید می کند. نقش تغذیه در تعییر پاسخها سیستم ایمنی: جیره نویسی در طیور عمدتا بر اساس شاخصهای تولیدی مانند رشد، تولید تخم و بازده مصرف خوراک انجام می شود فلذا غالبا از توجه به معیارهای لازم برای پاسخهای سیستم ایمنی چشم پوشی می شود چرا که مواد مغذی همچنین بر روی تکامل سیستم ایمنی و حجم آنتی بادی تولیدی تاثیر گذار می باشد. در طول فاز حاد سیستم ایمنی، بیشترین احتیاجات تغذیه ای متوجه سنتز و آزاد شدن پروتئین فاز حاد (APS) از کبد می گردد.
برای تامین عملکرد مناسب لکوسیتها احتیاجات انرژی و اسید آمینه در این مرحله بیش از احتیاجات غذایی معمول می باشد. اثر متقابل بین مواد مغذی متنوع و عدم توازن نسبتها و سمیت این مواد مغذی منجر به اختلال در فیزیولوژی طبیعی جوجه و متعاقبا اختلال در عملکرد سیستم ایمنی می گردد. انرژی: تفاوتها موجود در غلظت انرژی جیره غذایی طیور، میزان پاسخهای سیستم ایمنی را تعییر می دهد که این تعییراحتمالا از طریق تعییر در مصرف مواد مغذی موجب تاثیر بر سیستم ایمنی می گردد. انرژی مصرفی موجب تنظیم فعالیت سلولهای ایمنی ، فعالیت هورمونهای خاص مانند تیروکسین، کوتیکواستروئیدها، هورمون رشد، گلوگاگون، کاتکولامیدها می گردد و نتیجتا تعییر در فعالیت این عوامل بر سیستم ایمنی تاثیر گذار می باشد. همچنین تفاوت در سطوح و ساختار و نوع اسیدهای چرب جیره از طریق تعییر در ساختار غشاء سلولی و تغییر در سنتز پروستاگلندین بر روی عملکرد سیستم ایمنی موثر است. با افزایش سطح چربی جیره از 3درصد به 9 درصد میزان تلفات ناشی از آلودگی ای کولای و مایکروباکتریوم توبرکلوزیس کاهش می یابد. هنگام افزودن 6 درصد پیه به جیره طیور، تیتر آنتی بادی بر علیه آنتی ژن گلبولهای قرمز گوسفندی بطور قابل توجهی افزایش می یابد. گنجاندن سطوح بالایی از اسیدهای چرب غیر اشباع در جیره از طریق تحریک فعالیت ماکروفاژها باعث بهبود عملکرد سیستم ایمنی می گردد. پروتئین: رشد غدد بورس و تیموس تسبت به سایر اندامهای بدن طیور سریعتر انجام می شود و بنابراین این نکته خیلی مهم است که در اوایل رشد سطوح مناسبی از پروتئین مورد نیاز در اختیار طیور قرار گیرد. گمبود پروتئین در این مرحله موجب رشد و توسعه نامناسب اندامهای لنفوئیدی می شود. چندین مقاله تحقیقاتی پیشنهاد کردند که برای حصول به عملکرد مناسب سیستم ایمنی ،در این مرحله باید میزان اسید آمینه های جیره بیش از حد معمول توصیه شده برای رشد باشد. بهر حال تاثیر سطوح پروتئین بر تخفیف علائم بیماری بستگی به عامل و میکروارگانیزم بیماریزا دارد. هنگام افزایش سطح پروئتین جیره از 18 یا 20 درصد به 23 درصد میزان ابتلا به آلودگی ای کولای به طور معنی دار کاهش می یابد. همچنین با کاهش سطح پروتئین جیره جوجه های مبتلا به کوکسیدیوز، میزان تلفات از 32 درصد به 8 درصد در مقایسه با تیمار شاهد کاهش می یابد. سطوح بالای پروتئین جیره فعالیت تریپسین دستگاه گوارش طیور را افزایش می دهد. افزایش سطح ترشح تریپسین دستگاه گوارش متعاقبا موجب آزاد شدن سریع گوکسیدیاها از اووسیت شده و باعث تشدید علائم بیماری می گردد. سطح مناسب میتونین جیره باعث افزایش رشد شده و برای ایجاد حداکثر پاسخ ایمنی ضروری است. متیونین همچنین برای افزایش عملکرد سلولهای تی تولید شده از تیموس مورد نیاز می باشد. کمبود میتونین باعث کاهش فعالیت لنفوسیتها و تحلیل غده بورس و همچنین افزایش حساسیت به بیماریهای نیوکاسل و کوکسیدیوز می شود. افزودن سیستئین باعث تحریک ایمنی هورمونی و سلولی می گردد. کمبود اسید های آمینه شاخداری (50-16%) مانند ایزولوسین، لوسین و والین در جیره جوجه های گوشتی باعث کاهش تیتر آنتی بادی بر علیه آنتی ژن گلبولهای قرمز گوسفندی می شود. با توجه که در ساختمان ایمنوگلوبولینها مقادیر بالایی از والین و ترئونین بکار رفته است فلذا کمبود هر کدام از این اسید های آمینه پاسخهای ایمنی در جوجه های گوشتی را کاهش می دهد. در جیره های حاوی نسبت بالای لوسین/ والین+ ایزولوسین، به علت ایجاد اثرات آنتاگونیست بین ساختارهای این سه اسید آمینه عملکرد سیستم ایمنی کاهش می یابد. سطوح بیش از حد لوسین در جیره غذایی از جذب والین و ایزولوسین ممانعت می کند. افزایش غلظت اسید آمینه لیزین جیره باعث بهبود هماگلوتیناسیون و تیترآگلوتینین و همچنین افزایش ایمینوگلوبینهای جی و ام می شود. اسی آمینه آرژنین سوبسترای مسیر سنتز اکسید نیتریک می باشد . این ترکیب یک محصول سمی است که در فعالیت فاگوسیتیک ماکروفاژها نقش کمکی داشته و باعث از بین رفتن باکتریها و عوامل بیماریزای داخل سلولی می شود.
ویتامینها
ویتامینها به عنوان کوفاکتور مورد نیاز برای فعالیتهای متابولیکی مربوط به پاسخهای ایمنی می باشد و بنابراین کمبود ویتامینها موجب اختلال در فعالیت سیستم ایمنی می شود. بطور کلی افزایش مقادیر ویتامینها جیره غذایی طیور میزان عملکرد سیستم ایمنی را بهبود می بخشد. رتینول: ویتامین رتینول نقش عمده ای در محافظت اندامهای لنفوئیدی و همچنین بافتهای اپتلیال دارد و موجب افزایش ایمنی هورمونی و سلولی در طیور می گردد. و یتامین A با فراهم کردن محیطی سالم به محافظت از غشاهای موکوسی و منافذ طبیعی در برابر تهاجم پاتوژنها کمک می کند. ویتامین A باعث تمایز و توسعه لنفوسیتهای نوع B می شود. افزایش غلظت ویتامین A در جیره باعث تغییر در تظاهر گیرنده های اسید رتیونیک موجود در لنفوسیتهای طیور می گردد. با افزایش سطح ویتامین A میزان عوامل سرکوب کننده ایمنی( هیدروکورتیزونها) کاهش می یابد. علاوه بر این کمبود ویتامین A موجب کراتینه شدن سلولهای بازال( پایه ای) غده بورس و اختلال در عملکرد لنفوسیتهای تی می شود. بنابراین کمبود ویتامین A از طریق کاهش تولید سلولهای لنفوسیت نوع BوT و اختلال در فاگوسیتوز و کاهش مقاومت به عفونتها منجر به عکلکرد پایین سیستم ایمنی می شود. در جیره های با کمبود ویتامین A افزایش احتمال شیوع و گسترش بیماریهای مرتبط با ویروس نیوکاسل گزارش شده است.
احتیاجات ویتامین A در جهت به حداکثر رساندن فعالیت سیستم ایمنی و به عنوان مثال افزایش وزن اندامهای لنفوئیدی خیلی بیشتر از احتیاجات همین ویتامین برای حصول به حداکثر وزن نهایی می باشد. افزایش میزان ویتامین A از 12850 واحد بین المللی به میزان 42850 یا 740451 واحد بین المللی منجر به کاهش تلفات ناشی از ای کولای و CRD در جوجه ها شده و همچنین پاکسازی عوامل بیماریزا در خون را بطور قابل توجه افزایش می دهد. بهر حال دستیابی به اثرات مفید سطوح بالای ویتامین A وابسته به غلظت سایر ویتامینهای محلول در چربی جیره غذایی می باشد. سطوح بیش از اندازه ویتامین A در جذب ویتامینهای Dو E تداخل ایجاد می کند. در طی شیوع بیماری کوکسیدیوز افزایش 60 واحد ویتامین A به ازای هر جوجه در روز، میزان تلفات را از صد در صد به صفر درصد تقلیل داده است. بهر حال در جیره های کاربردی جوجه های گوشتی و مرغان مادر جوان به ترتیب باید مقادیر 4000 تا 2000 IU/kg گنجانده شود. برای به حداقل رساندن آسیبهای ناشی از استرس و همچنین ممانعت از کاهش عملکرد ایمنی، سطح ویتامین A 10 برابر مقدار معمول باید افزایش یابد. ترکیب ویتامین A(14000IU/Kg) و روی(65mg/kg) باعث افزایش رشد و ایمنی سلولی و همورمونی در جوجه ها می شود. کوله کلسیفرول: گیرنده های ویتامین 1و 2 دی هیدروکسی D3 در مونوسیتهای پریفرال شناسایی شده است. ویتامین D3 برای تمایز مونوسیتهای اولیه و مونوسیتها به ماکروفاژها و فعالیت مناسب فاگوسیتوز و فعالیت سیتوتوکسیک سلولهای ماکروفاژ ضروری می باشد. در جیره های که فاقد مکملهای ویتامین D3 می باشد به میزان قابل ملاحضه ای عملکرد سیستم ایمنی کاهش می یابد.
توکوفرول و سلنیوم
با بروز عفونت و یا تزریق واکسن به ویژه در شرایط استرس که آسیبهای ناشی از پراکسیدازها و سوپراکسیدها را به همراه دارد، فعالیت سیستم ایمنی تحریک می شود. در چنین مواقعی ویتامین E و سلنیوم جیره باعث بهبود عملکرد سیستم ایمنی می شود. ویتامین E ضمن کمک به ایجاد یکپارچگی بخشهای لیپوپروتئینی غشا سلولی باعث کاهش تعییرات اکسیداتیو و توسعه پاسخهای ایمنی سلولی می شود. ویتامین E همچنین از طریق بهبود تکثیر و افزایش لنفوسیتهای T باعث افزایش ایمنی هورمونی می گردد. سلنیوم موجود در گلوتاتیون پراکسیداز به همراه ویتامین E به عنوان یک سیستم آنتی اکسیدانی باعث کاهش غلظت رادیکالهای آزاد در سلول می شود. ویتامین E و سلنیوم نقش مهمی را در تولید لنفوسیتهای بلاستوسیتها برعهده دارند. کمبود این مواد مغذی باعث کاهش فعالیت فاگوسیتوزی ماکروفاژها می شود. علی رغم توصیه های NRC برای تامین میزان 20mg/kg ویتامین E جیره، مقادیر 300mg/kg ویتامین E باعث افزایش عملکرد سیستم ایمنی و کاهش مرگ و میر ناشی از ابتلا به آلودگی های ای کولای و بیماریهای نیوکاسل و بیماری بورس عفونی و کوکسیدیوز می شود. افزودن مکملهای ویتامین E به میزان250mg/kg منجر به جلوگیری از افت تولید تخم در مرغان مادر تحت شرایط استرس گرمایی می شود. نفش مفید سطوح بالای ویتامین E( بالاتر از 300mg/kg) در افزایش رشد لنفوسیتهای T به اثبات رسیده است. در سطوح بالای ویتامین E میزان غلظت پروستاگلندینهای اندامهای لنفوئیدی کاهش یافته و موجب توقف پاسخهای ایمنی سلولی شده و متعاقبا میزات تولید آنتی بادی را بهبود بخشیده است. در جیره های حاوی مکمل ویتامین E ( 200 mg در برابر 80mg) یا ترکیب 300 mg ویتامین E و 1mg/kg سلنیوم افزایش یافته است. افزودن ویتامین E به میزان 30/0 درصد جیره مرغان مادر یا تزریق 3-5/2 mg/egg به تخمهای بارور منجر به افزایش پاسخهای ایمنی جوجه می شود. مشابها ترکیب ویتامین E در واکسن روغنی نیوکاسل و بورس عفونی باعث کنترل سریعتر و همچنین تیتر آنتی بادی بالاتر نسبت به جیره های شاهد شده است. اسید اسکوربیک: سنتز ویتامین C در جوجه های یکروزه و طیور بالغ تحت استرس به مقدار مناسب انجام نمی پذیرد. ویتامین C باعث افزایش پاسخهای هورمونی و سلولی و همچنین افزایش مقاومت پرندگان نسبت به آلودگیهای ناشی از ای کولای و مایکروباکتریوم آویوم، نیوکاسل و بیماریهای عفونی بورس و مارک می گردد. ویتامین C در ایفا نقش آنتی اکسیدانی خود باعث استحکام غشاهای لکوسیتها می شود و همچنین وجود مقادیر مناسب این ویتامین باعث افزایش فعالیت فاگوسیتوزی نوتروفیلها می گردد. در شرایط استرس گرمایی این ویتامین از طریق تاثیر بر روی کاهش سنتز گلوکوکورتیکوئیدها باعث تخفیف اثرات استرس می گردد. با افزودن یک درصد از ویتماین C کاهش عملکرد سیستم ایمنی ناشی از کوتیکواسترون و استرس گرمایی تقلیل می یابد . تفاوت در اثرات مفید ناشی از افزودن ویتامین C در جیره را می توان به ناپایداری این ویتامین در بعضی از شرایط نگهداری آن مربوط دانست. ویتامینهای ب کمپلکس: ویتامینهای گروه ب بعنوان کوفاکتور آنزیمی نقش مهمی را مسیرهای متابولیکی بر عهده دارند. از میان ویتامینهای گروه ب، نقش ویتامین B6 در سیستم ایمنی به طور گسترده مطالعه شده است. ویتانین B6 در توسعه و حفظ بافتهای لنفوئیدی موثر است.
کمبود این ویتامین (95/0-48/1 mg/kg) پاسخ آنتی بادی را نسبت به آنتی ژن گلبولهای قرمز گوسفندی و تولید ایمنوگلوبینهای IgG وIgM کاهش می دهد. در شرایط استرس گرمایی، افزودن ویتامی B2 و B6 و أB12 اثرات مثبتی را بر عملکرد سیستم ایمنی جوجه های گوشتی دارد. عناصر معدنی: عناصرمعدنی نقش مهمی را در عملکرد سیستم ایمنی از طریق تاثیر بر روی تنظیم فشار اسمزی و به عنوان کوفاکتور و کاتالیزوز آنزیمی برعهده دارد و همچنین از طریق بهبود عملکرد هورمونی اعمال سیستم ایمنی را تنظیم می کند. غلظت سدیم، کلر، روی، سلنیوم، منگنر، مس ، آهن و کبالت جیره پاسخهای ایمنی را تحت تاثیر قرار می دهد. بطور کلی فرمهای معدنی این عناصر کمتر از فرمهای آلی جذب می شوند فلذا زمانی که عناصر معدنی در جیره به فرم کلیت باشد پاسخهای ایمنی بیشتر است. سدیم و کلرید: سدیم و کلر به همراه پتاسیم نقش کلیدی را در ثبات توازن اسمزی مایعات داخل و خارج سلولی بر عهده دارد. کمبود نمک جیره باعث کاهش عملکرد سیستم ایمنی می شود. بطوریکه در سطوح 14/0 درصد سدیم و یا 21/0 کلر تیتر آنتی بادی افزایش می یابد. در جیره های حاوی مقادیر کمتر از 14/0 سدیم و 17/0 کلر پاسخهای هومورال کاهش می یابد. افزودن مقادیر مناسب نمک تیتر آنتی بادی را بهبود می بخشد. راهکار افزودن کلر به عنوان یک تعییر دهنده ایمنی تحت شرایط استرس گرمایی در شرایط کنترل شده قابل توصیه می باشد. روی: نقش روی در ایمنی از طریق افزایش تیموسیتها و تعداد سلولهای لنفوسیت تی و فعالیت سلولهای دفاعی و توتروفیلها و همچنین تولید ماکروفاژها و آنتی بادی و تولید اینترفرون و کاهش نفوذپذیری سلول در مقابل ویروس می باشد.روی همچنین برای بهبود عملکرد تیمومیلین و تکثیر لنفوسیتها و تولید متا آنزیمهایی مانند DNA و RNA پلی مرازها مورد نیاز می باشد. کمبود روی جیره علاوه بر کاهش تولید اینترلوکین –2 باعث حفاظت از یکپارچگی اندامهای لنفوئیدی و عملکرد سلولهای تی می گردد. کمبود روی در جیره مرغان مادر، تیتر آنتی بادی نسبت به آنتی ژن گلبولهای قرمز گوسفندی را در نسل بعدی حاصل کاهش می دهد. برعکس پس از افزودن روی به جیره پاسخ به آنتی بادی در نسل بعد افزایش می دهد. چندین مطالعه محدود نشان داد که با افزودن مقادیر بالاتر روی(220mg/kg) در جیره های مرغ مادر هیچ تاثیر معنی داری بر روی عملکرد ایمنی سلولی و هورمونی وجود ندارد. تفاوت در گزارشات اینچنینی ممکن است در نتیجه تفاوت در غلظت های به کار رفته روی و یا اثر متقابل بین سایر مواد مغذی موجود در جیره های پایه مورد استفاده در آزمایشات تغذیه ای باشد. در جیره مرغ مادر افزودن روی به فرم کلیت شده با میتیونین باعث بهبود عملکرد سیستم ایمنی و افزایش تیتر آنتی بادی و ایمنی در نسل بعد و مقاومت بر علیه سالمونلا انترویتیدس و ای کولای خواهد گردید.
منگنز
منگنز نقش مهمی در توسعه و ترمیم و حفاظت از بافتهای اپیتیلیال دارد. آنزیم سوپراکسیدسموتاز وابسته به منگنز در میتوکندری موجب غیر فعال شدن رادیکالهای آزاد تولید شده در داخل سلول می گردد. فرم آلی این مواد معدنی پاسخ آنتی بادی را نسبت به عفونتهای بیماری بورس، برونشیت عفونی و نیوکاسل در مرغان مادر افزایش می دهد. مس: در طی فاز حاد سیستم ایمنی، سلولهای کبد تولید و ترشح پروتئین فاز حاد را برعهده دارند که باعث افزایش مقاومت جوجه بر علیه آلودگیهای عفونی می گردد. سروپلاسمین یکی از پروتئینهای مهم از این گروه می باشد که به عنصر مس به عنوان کوفاکتور نیاز دارد. سروپلاسمین از طریق از بین بردن رادیکالهای آزاد تولید شده در فاگوسیتوز باعث حفاظت پرنده می شود. بنابراین در شرایط ابتلا به آلودگیهای عفونی احتیاجات مس افزایش می یابد. سوپراکسید دسموتاز وابسته به مس و روی واقع در سیتوزول باعث غیر فعال شدن رادیکالهای آزاد می شود. بطور کلی نیاز به مس در هنگام بروز عفونتها نسبت به حالت معمولی افزایش می یابد. معمولا به منظور افزایش ایمنی و سلامتی جوجه ها افزودن سطوح 250-125mg مس را توصیه می کنند. فرم کلرید مس در مقایسه با سولفات مس نقش موثرتری را برای افزایش سلامتی روده بر عهده دارد و به عنوان یک ماده میکروب کش بر علیه آلودگیهای ای کولای و سالمونلا تجویز می شود. فراهم کردن مس به فرم کلیت همراه با اسیدهای آمینه تاثیرات مثبتی را در بر دارد. آهن: نقش آهن در ایمنی می تواند از طریق کاهش ناگهانی در غلظت اهن در سرم در حین فاز اولیه عفونت ارزیابی شود. افزودن آهن به جیره نشان داه است که باعث افزایش فعالیت ضد باکتریایی ماکروفاژها در کبد و طحال جوجه های مبتلا می شود. میزان سرزندگی در جوجه های آلوده با سالمونلا گالیناریوم همراه با افزودن 100 mg/kg آهن در جیره حاوی 200mg/kg آهن افزایش می یابد. کبالت: اثرات مفید کبالت بر روی سیستم ایمنی عمدتا مربوط به اثرات مثبت آن در سنتز پروتئین و عملکرد اندامهای لنفوئیدی می باشد. افزودن مکمل 10/0 یا 5/0 mg/kg (وزن بدن) عملکرد سیستم دفاعی میزبان بر علیه عفونت یا واکسیناسیون بیماری نیوکاسل در جوجه های گوشتی را افزایش می دهد احتیاجات غذایی و حد مجاز مواد مغذی تاثیر گذار بر روی سیستم ایمنی طیور مواد مغذی NRC 1994 برای افزایش ایمنی سطح سمیت انرژی(Kcal/kg) 3200 مقادیر بیش از حد انرژی میزان مصرف خوراک را کاهش می دهد.افزودن چربی غیر اشباع میزان ایمنیت را افزایش می دهد پروتئین(%) 23 سطوح بالای پروتئین اثر مثبت بر علیه آلودگی ای کولای دارد کاهش پروتین جیره باعث کاهش احتمال ابتلا به کوکسیدیوز می شو
د متیونین(%) 50/0 80/0-60/0 بیش از 1 آرژنین(%) 25/1 ----
بیش از50/2 ترئونین(%) 80/0 ----
بیش از80/1 لیزین(%) 20/1 ----
بیش از 40/2 والین(%) 90/0 والین کمتر. لوسین+ ایزولوسین/نسبت مناسب بیش از 80/1 ویتامین A(IU/kg) 1500 15000-8000 2 میلیون ویتامین D3(ICU/kg) 200 3500-2500 --- ویتامین E(mg/kg) 10 300-200 ----
ویتامین C(mg/kg) -- 400-200 --- ویتامین کمپلس B --
دو برابر مقدار پیشنهادی مفید است ---
سدیم(%) 20/0 4/0-3/0 9/0
کلرید(%) 20/0 25/0-2/0 50/ت

ترجمه: آرش جوانمرد، نادر اسدزاده، بهزاد حافظی
جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی
موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

hani20

عضو جدید
چگونگی کاهش تخم مرغ بستری

چگونگی کاهش تخم مرغ بستری

تخم مرغ های بستری خسارات فراوانی برای مرغدار و کارخانه ی جوجه کشی به همراه دارد. کاهش تخم مرغ های قابل جوجه کشی موجب وارد شدن خسارت به مرغدار می گردد و از طرف دیگر ارسال تخم مرغ های بستری به کارخانه جوجه کشی موجب افزایش میزان آلودگی در کارخانه جوجه کشی می گردد. هم چنین تولید تخم مرغ بر روی بستر موجب بروز بعضی رفتار ها نظیر تخم مرغ خوری در مرغ ها می شود. به همین منظور لازم است که مرغداران تعداد تخم مرغ های بستری را تا حد امکان کاهش دهند. در زیر برخی پیشنهادات در راستای کاهش تخم مرغ های بستری ارائه شده است:
۱- لانه ها باید برای مرغ ها به سادگی قابل تشخیص باشد و دسترسی به آنها نیز به سادگی انجام پذیرد.
۲- از لانه های دارای طرح مناسب استفاده گردد.
۳- امروزه ثابت شده است که لانه های تمام فلزی (Full metal) برای مرغ ها مقبولیت چندانی ندارند. بنابر این توصیه می گردد که حتی الامکان از چوب تله در قسمت جلوی لانه ها استفاده شود چون چوب با پنجه مرغ ها بیشتر سازگار است.
۴- لانه ها طوری در سالن چیده شوند که نور مستقیم آفتاب بر روی آنها نتابد.
۵- لانه های مورد استفاده تمیز باشند تا مورد قبول مرغ ها قرار بگیرند.
۶- حتی الامکان لانه ها طوری چیده شوند که مزاحمتی برای فضای پرورش نداشته باشند.
۷- توجه گردد که نقاط تاریک در سالن به وجود نیاید.
۸- لانه ها با نظم و ترتیب در سالن چیده شوند.
۹- به ازای هر ۵ مرغ یک دهنه لانه در نظر گرفته شود. اگر تعداد دهنه لانه ها با تعداد مرغ ها متناسب نیست (کمتر است) دفعات جمع آوری تخم مرغ افزایش یابد.
۱۰- بهترین زمان در اختیار گذاشتن دان ، ۵ الی ۶ ساعت بعد از روشنایی می باشد.در این فاصله اکثر مرغ ها (حدود ۶۰% آنها) تخم خود را می گذارند. در صورتی که دان در این فاصله در اختیار مرغ ها قرار داده شود آنها را به بیرون آمدن از لانه ها ترغیب می کند.
۱۱- اگر تعداد تخم مرغ های بستری بالا است آنها را در نوبت های زود به زود جمع آوری کنید.
۱۲- آبخوری و دانخوری ها را تا آنجایی که امکان دارد در نزدیک لانه ها نصب نمایید.
۱۳- حداقل دو هفته قبل از تخمگذاری، لانه ها در سالن نصب شده باشند که مرغ ها به آنها عادت کنند.
۱۴- ارتفاع بستر در سالن به ویژه اطراف لانه ها نباید زیاد باشد چون مرغ ها را به تخمگذاری بر روی بستر تحریک می کند.
۱۵- در ابتدای تولید، کلیه تخم مرغ ها را از داخل لانه ها جمع آوری نکنید بلکه در بعضی از لانه ها یک یا دو تخم مرغ باقی بماند که توجه سایر مرغ ها را جلب کند.
۱۶- در کف لانه ها همیشه پوشال و یا کلش تمیز و به مقدار کافی وجود داشته باشد.
۱۷- دمای سالن حدود ۱۸ درجه سانتیگراد توصیه می گردد.هرچه دمای سالن از ۱۸ درجه کمتر شود تخم مرغ های بستری افزایش می یابد.
۱۸- برای اینکه مرغ ها به تخگذاری بر روی بستر عادت نکنند بهتر است که در ابتدای دوره ی تولید نسبت به جمع آوری زود به زود تخم مرغ ها اقدام گردد.
 

hani20

عضو جدید
12 نکته اصلی برای به سازی مناسب جوجه کشی

12 نکته اصلی برای به سازی مناسب جوجه کشی

برخی از برنامه های بهسازی در تشکیلات جوجه کشی تاکید بسیار زیادی روی مواد ضد عفونی می نماید . چنانچه کار بهسازی در سایر مقاطع جا بجا کردن تخم مرغ ضعیف باشد باید به مصرف مواد ضد عفونی بیشتر توجه نمود . مدیران واحدهای جوجه کشی لازم است که دقت کامل نسبت به موازین بهسازی در قبل از مرحله جوجه کشی مبذول داشته و روی مدیریت مزارع مرغ مادر نظارت داشته باشند .در این باره چه نکات اصلی باید مورد توجه بستر وضعیت لانه های تخم گذاری قرار گیرند ؟
کف لانه تخم گذاری اولین سطحی است که با تخم مرغی که تازه از بدن مرغ خارج شده تماس پیدا می کند .رطوبت سطح پوسته تخم مرغی که تازه گذارده شده وسیله مناسبی برای هجوم باکتریها به تخم مرغ می باشد صرف نظر از نوع ماده ای که در لانه به کار رفته (تراشه نجاری و غیره )اساسا مواد مصرفی باید تمیز و خشک و عاری از مواد مدفوفی باشند .اگر لانه کثیف شده باشد مواد آن را عوض کنید تا اطمینان حاصل شود که تخم مرغ ها آلودهنمی شوند .
شرایط بستر در سالن مرغ های مادر مشخص می سازد که مواد داخل لانه ها تا چه حد خشک و تمیز می باشند .
ریزش آب ،فضای کم است و تهویه ضعیف باعث افزایش مقدار رطوبت و مواد مدفوعی می شود که مرغ با خود به داخل لانه ختم گذاری می برد .
نکته دیگری که در کاهش آلودگی تخم مرغ های جوجه کشی اهمیت اساسی دارد انتخاب محل قرار دادن لانه تخم گذاری است .تخم مرغ هایی که روی بستر یا روی اسلت گذارده می شوند مقادیر زیادی آلودگی باکتری هایی داشته و نباید جزو تخم مرغ های جوجه کشی محسوب شوند.مرغ ها بعد از آن که 3یا 4 بار در جایی ختم می گذارند به همان جا برای تخم گذاری های بعدی عادت می کنند .از این رو بسیار مهم است که یک هفته قبل از شروع تخم گذاری نسبت به قرار دادن لانه های تخم گذاری در محل های مناسب اقدام گردد .
برای این که مرغ ها در4-5 هفته اول به استفاده از لانه های تخم گذاری تشویق شوند روی اسلب ها راه بروند و از نشستن آنها در جاهای غیر از لانه تخم گذاری جلو گیری نمایید.
فضای کافی برای لانه در نظر بگیرید (4-5 مرغ در لانه های معمولی ). لانه ها را در جایی قرار دهید که به آسانی برای مرغ ها قابل دسترس باشند .
جمع آوری و انتخاب :
با خارج کردن هر چه سریع تر تخم مرغ ها از سالن مادر از نفوذ با کتری ها و رشد اولیه جنین در تخم مرغ های جوجه کشی جلو گیری نمایید .روزی 4 مرتبه تخم مرغ ها را جمع کنید .بعد از جمع آوری فقط تخم مرغ هایی را که عاری از کثافت ،ذرات مدفوع و خون هستند انتخاب کرده و آنهایی را که ترک یا سوراخ دارند را کنار بگذارید بسیاری از تولید کنندگان سعی می کنند تا تخم مرغ های کثیف را با استفاده ار ترکیبات پاک کننده یا با سنباده زدن تمیز نمایند .از این کار خود داری کنید زیرا باعث پاک کردن کوکیکول که اولین سد دفاعی پوسته در برابر باکتری ها است می گردد همچنین در اثر سائیدن ممکن است کثافات به درون خلل و فرج پوسته تخم مرغ رانده شود .
تخم مرغ های غیر عادی را نباید جزو تخم مرغ های جوجه کشی قرار داد چون اینها نسبت به آلودگی حساس تر بوده و با وجود آن که از لحاظ باروری مشکلی ندارند ولی در مقایسه با تخم مرغ های عادی ،قدرت باروری آن ها کمتر می باشد .تخم مرغ هایی که قالب آنها دارای عیب و نقص جزئی هستند قابلیت جوجه در آوری آن ها تقریبا 14 درصد کمتر است در صورتی که قدرت جوجه در آوری تخم مرغ هایی که قالب آن ها گرد –جوش دار –چروکیده –نا صاف و غیره است 35-89 درصد پائین تر از تخم مرغ های عادی می باشد .
به سازی تخم مرغ های جوجه کشی :
استفاده از پاک کننده های شیمیایی بر روی سطح تخم مرغ در اکثر شرایط برای بهتر شدن قابلیت جوجه در آوری ضرورتی ندارد .با این وصف برخی تو لید کنندگان برای به حداقل رساندن آلودگی های با کتری های متوسل به این پاک کننده ها می شوند .برای حصول بهترین نتیجه ،مواد ضد عفونی را به میزانهای توصیه شده رقیق کرده به صورت کف یا اسپری بلا فاصله بعد از این که تخم گذارده شد استفاده نمائید .محلول ضد عفونی باید گرمتر از تخم مرغ باشد .مطمئن شوید که محلول ضد عفونی تمام سطوح تخم مرغ را فرا گیرد و کلیه ذرات گرد و خاک –شوره –پرها وذرات چوبی را که به آن چسبیده از آن جدا نماید .
با استفاده از پاک کننده در محلی عاری از گرد و خاک از دوباره آلوده شدن تخم مرغ جلو گیری نمائید .
ماشین های شستشوی تخم مرغ موقعی موثر عمل می کنند که آب آن ها هر دو ساعت یک بار عوض شود یا آب تازه در آن جاری باشد .از استفاده از روش های قدیمی غوطه ور سازی تخم مرغ ها در یک سطل آب صابون دار پرهیز نمائید .خطراتی وجود دارند که عبارتند از درجه حرارت نا مناسب محلول شستشو و عوض نکردن به موقع محلول .
هدف اصلی یک تولید کننده تخم مرغ های جوجه کشی، باید تولید تخم مرغ های تمیز در لانه های تخم گذاری و کاهش هر چه بیشتر تخم های گذارده شده روی بستر یا اسلت و عدم استفاده از تخم مرغ های کثیف باشد .
جا به جا کردن و نگهداری تخم مرغ های جوجه کشی :
تا وقتی که تخم مرغ های جوجه کشی در شرایط محیطی سالن قرار داشته باشند به سرعت کیفیت خود را از دست می دهند. هرچه سریعتر این تخم مرغ ها را به اتاقی که از لحاظ محیطی تحت کنترل باشد منتقل نمایند، کیفیت و قدرت جوجه درآوری در آنها بهتر می شود در حالیکه گرفتن تخم مرغ های جوجه کشی در سالن مرغ های مادر، با وجود مدیریت مناسب، باز هم در معرض خطر آلوده شدن می باشد.
گزارش شده است که میکروب سالمونلا می تواند از خلل و فرج پوسته در کمتر یک ساعت بعد از آنکه تخم گذارده می شود بداخل آن نفوذ کند.
نطفه موجود در آنها ممکن است شروع به فعالیت نموده و درنتیجه میزان تلفات زودرس جنین بسیار افزایش پیدا کند.اطاق های نگهداری تخم مرغ در مزارع مرغ مادر و در موسسات جوجه کشی باید در حد 12یا20 درجه سانتیگراد نسبت به درجات پائین تر این محدوده حرارتی قرار گیرد مناسبتر است زیرا تخم مرغ ها وقتی از یک اتاق سرد تر برداشته می شوند روی پوسته آنها عرق کرده و مرطوب می شود .کیفیت تخم مرغی که بدین ترتیب عرق کرده در معرض خطر بزرگی قرار دارد ،زیرا تراکم قطره چه بسا روی سطح پوسته باعث تهسیل عبور میکروار گانیسم ها از سوراخ های پوسته به درون تخم مرغ می گردد .
در عملیاتی که تخم مرغ های جوجه کشی را در داخل جعبه ها می چینند احتیاطات مخصوصی باید در حفظ کیفیت تخم مرغ رعایت گردد . بهترین کار این است که تخم مرغ های جوجه کشی را یک شب قبل از قرار دادن در داخل جعبه ها در انبار نگهداری کنند .
اطاق های نگهداری تخم مرغ در مزارع مرغ مادر باید تمیز و بهداشتی بوده و مجهز به یک تهویه مناسب ،مرطوب ساز و گرم کن باشند ترموستات ها در اطاق های تخم مرغ اکثرا دقیق کار نمی کنند و باید آنها را مورد بازدید قرار داد.دستگاه های مرطوب ساز را مرتبا تمیز کرده و برای جلو گیری از آلودگی ،مقداری مواد ضد عفونی به آب اضافه کنید .
جدا سازی و حفاظت :
مزارع مادر و جوجه کشی هر دو باید از سایر مرغداری ها و دامداری ها دور باشند تا از ورود اجرام بیماری زا جلو گیری شود .به همین دلیل باید از ورود بازدید کنندگان به مرغداری و جوجه کشی جلو گیری نمود .
افرادی که در قسمت مرغ مادر کار می کنند برای هر مرتبه بازدید از مرغداری باید از چکمه های لاستیکی و رو پوشهای ضد عفونی شده استفاده کنند .چکمه های لاستیک بهتر از پلاستیکی است زیرا ضد عفونی کردن آنها آسان تر انجام می شود .چکمه های پلاستیکی شکننده بوده و حتی بعد از چند قدم راه رفتن روی نقاط بتونی یا روی ریگ یا روی اسلت ها ممکن است سوراخ پیدا کند .
بهترین برنامه های بهسازی در جوجه کشی شامل ایجاد امکانات برای دوش گرفتن ،تعوض لباس ها و کفش ها برای کلیه کار کنان و بازدید کنندگان می باشد.
طرح و خط تولید :
طرح تشکیلات جوجه کشی، خط و مسیر کار –افراد و هوا از همان راهی باید باشد که تخم مرغ ها طی می کنند .تا جایی که ممکن است از درهای یک طرفه باید استفاده کرد تا از بر گشت آلودگی از نقاط کثیف به نقاط تمیز جلو گیری شود .
بسیاری از جوجه کشی ها وجود دارند که نمونه های بدی از طرح خط تولید به شمار می روند .ما یکی از آنها را می شناسیم که تخم مرغ ها برای رسیدن به اطاق نگهداری تخم مرغ از میان سالن درجه بندی جوجه می گذرد .در این موسسه تخم مرغ ها را برای خواباندن در دستگاه ،دوباره از اطاق جوجه ها عبور می دهند و سپس تخم مرغ ها را برای انتقال به سالن جوجه کشی از محل شستشوی سینی ها می گذرانند .در سالن جوجه کشی نیز گاهی تمیز کاری دستگاه هاچر و حمل جوجه ها در یک زمان صورت می گیرد .
این مشکلات به نگرانی های مربوط به ضد عفونی و بهسازی اضافه می شود ولی با طرح ریزی صحیح تر و دقیقی طرح می توان از این وضعیت رهایی پیدا کرد .رطوبت و تهویه در جوجه کشی باید در طرح ریزی کلی موسسه مورد ملاحظه قرار گرفته باشد .ایده ال این است که هر اطاق برای خود سیستم تهویه مستقل داشته باشد .اطاق های تمیز مخصوصا اطاق مربوط به تهیه واکسن به یک سیستم تهویه با فشار مثبت احتیاج دارند ،در صورتی که اطاق های آلوده مانند بخش سینی شویی و سالن هایی که هاچرها در آن قرار دارند باید مجهز به سیستم تهویه بافشار منفی باشند .
سیستم های تهویه حتی الا مکان باید هوای تازه و تمیز را به داخل جوجه کشی پخش نماید. مدیر بخش جوجه کشی که مفهوم هوای تازه و تمیز را به عنوان یک عامل ضد آلودگی در نظر میگیرد کمتر با مشکلات بهداشتی درگیر می شود مخصوصاً در زمستان که بسیاری از جوجه کشی ها برای صرفه جویی در انرژی از تهویه کمتری میخواهند استفاده کنند. تبادل و تعویض سریع هوای راکد و آلوده با هوای تازه هرچه زودتر یا بیشتر آلودگی را حذف کرده و به عنوان یک عامل ضد عفونت عمل می کند .
تمیز کاری :
تلاش وجدانی برای تمیز کاری از ضد عفونی کردن مهم تر است . همه مواد ضد عفونی در تمیز کاری مقدماتی موثر هستند . ذرات و مواد آلی موجود دردستگاه جوجه کشی باعث خنثی کردن مواد ضد عفونی می شوند . بنابرین ،بهترین کار در تمیز کاری در تمیز کردن این است که نسبت به مصرف مواد ضد عفونی توجه کامل مبذول گردد .
ضد عفونی :
چندین نوع ماده ضد عفونی و بهداشتی برای مصرف در صنعت مرغداری وجود دارد .
هر یک از آنها در محیط مناسبی باید مورد استفاده قرار گیرد تا بیشترین تاثیر را داشته باشد ph ،سازگاری با سایر عوامل شیمیایی مورد مصرف ،مقدار مواد الی موجود ،درجه حرارت و رطوبت باید همگی مورد توجه قرار گیری .بعضی از این مواد برای بعضی تجهیزات جوجه کشی خورندگی دارند .حتی وقتی محیط برای تاثیر شیمیایی یک ماده ضد عفونی یا بهداشتی مناسب باشد شما ممکن است به علت سمیتی که برای انسان و جوجه ها دارد قادر به استفاده از آن نباشد .
کم تاثیری مواد ضد عفونی که در مصرف غلط این مواد به وجود می آید در موسسات تجارتی جوجه کشی عمومیت داشته و ممکن است بسیار هم گران تمام شود .از این رو بر چسب روی قوطی ها را به دقت مطالعه کرده و از دستورالعمل های مربوطه پیروی نمائید .
اگر برای رقیق کردن باید یک انس مواد ضد عفونی را در یک گالن آب مخلوط کنیم ولی شما 2 انس آن را دریک گالن رقیق می کنید هزینه ضد عفونی برای شما دو برابر می شود .اگر یک فراورده به اندازه توصیه شده نمی تواند تاثیر کافی داشته باشد لازم است که در باره مصرف آن تجدید نظر به عمل آید.
مواد بهداشتی باعث تقلیل جمعیت میکروبی گردیده از تکثیر آنها جلوگیری کنند. مواد ضد عفونی میکروب ها را می کشند .در بسیاری از موارد ،یک ماده بهداشتی همان رقیق شده ی یک ماده ضد عونی است به طور کلی فرمول یک فراورده ،قدرت تاثیر آن رامشخص ساخته و معلوم می کند که از آن به عنوان یک ماده ضد عفونی باید استفاده کرد یا یک ماده بهداشتی .
در موسسات جوجه کشی ،یک کارمند آموزش دیده باید از جزئیات مربوط به مصرف مطمئن یک ماده شیمیایی در جوجه کشی اطلاع داشته باشد .مدیر برای هر یک از کارمندان به خطرات ناشی از هر یک از فراورده ها راهنمایی نماید .با این وصف تعداد افرادی که برای مخلوط کردن و کار کردن بااین مواد شیمیایی در نظر گرفته می شود باید محدود باشد .برای این افراد باید ماسک کامل روی صورت و دستکش تهیه شود .
مواد ضد عفونی و مواد بهداشتی را با بر چسب های قابل رویت در یک محل مرکزی با تهویه کامل نگهداری نمائید .
ضد عفونی در کف سالن و اطاق ها را در نظر بگیرید بطوری که کلیه افراد بتوانند آن ها را ببینند.جهت اختلاط و پخش مواد ضد عفونی از دستگاه اتوماتیک که پیمانه ها و سیستم های مرکزی برای مه پاشی دارد استفاده نمائید . یک نسخه از برنامه و دستورالعمل بهسازی خود را در بایگانی نگهداری کنید .استفاده صحیح از مواد شیمیایی در جوجه کشی باعث اطمینان و تاثیر بهتر برنامه بهسازی خواهد شد .
دفع ضایعات :
کلیه ضایعات جوجه کشی –تخم مرغ های باز نشده –تخم مرغ های باز شده ولی جوجه ها خارج نشده –پوسته تخم مرغ ها و جوجه های مرده یا ضعیف و رنجور و غیره باید به طور سریع و موثر از بین برود زیرا این مواد می توانند باعث تکثیر و انتشار جمعیت های میکروبی شوند .
ضایعات جامد را می توان در کوره سوزاند یا با عمل آوری های لازم به پودر تبدیل کرد و یا بالاخره در گودال های بهداشتی دفن نمود .در هر حال ،ضایعات جامد را باید تا هنگام خارج کردن از موسسه جوجه کشی در یک محفظه یا گاری قبل از بیرون رفتن از موسسه چیزی به بیرون ریزش یا نشست نکرده باشد زیرا اثرات نا مطلوب محیطی برای شهرداری بوجود می آید علاوه بر بو ،منظره جوجه های مرده بر روی جاده ها نا خوشایند می باشد .
محل جمع آوری ضایعات جامد باید از محل ورودی کارکنان و باز دید کنندگان –مناطق پارگینگ –محل تحویل تخم مرغ ها و محل بارگیری محوطه های جوجه دور باشد .
برای دفع ضایعات آبکی ،بهترین سیستم این است که متوان آنها را مستقیما به خط فاضلاب شهرداری وارد نمود .جوجه کشی های روستائی برای خود باید سیستم دفع ضایعات تهیه نمایند .یک تانک سپتیک بزرگ برای جوجه کشی های کوچک کارایی خواهد داشت .ضایعات آبکی برای جوجه کشی های بزرگ در مناطق روستائی مشکلات سختری را به وجود می آورند .در مناطقی که به اندازه کافی زمین موجود است و آب و هوای مناسبی دارد ساختن یک استخر برای نگهداری و انتقال ضایعات آبکی راه موثری خواهد بود .
کنترل کیفیت :
هدف موسسه جوجه کشی عبارت است از تولید بیشترین تعداد ممکن جوجه های سالم از تخم مرغ های نطفه داری که به جوجه کشی وارد می شود .این عمل فقط با حفظ بالاترین کیفیت ممکن تخم مرغ های جوجه کشی و شرایط محیطی که تخم مرغ ها از آ ن عبور می کنند امکان پذیر می کردد .برای آن که اطمینان حاصل شود بالاترین استانداردهای کیفی رعایت شده باید دستور العمل های کنترل کیفیت در مزرعه مرغ مادر ودر موسسه جوجه کشی به کار برده شود .
در مزرعه مرغ مادر ،اندازه گیری وزن مخصوص پوسته تخم مرغ های جوجه کشی در هر ماه یک بار به جلو گیری از مشکلات آلودگی کمک می نماید .کیفیت پوسته تخم مرغ های جوجه کشی از عوامل مهمی است که زمینه آلودگی را مشخص می سازد .پوسته های نازک و متخلخل باسهولت بیشتری در معرض نفوذ میکروب ها قرار می گیرند تا پوسته های خوب وقوی.
متاستفانه سن گله مرغ مادر عامل اصلی مشخص کننده کیفیت پوسته است ،همان طوریکه سن مرغ مادر بالاتر می رود کیفیت پوسته خراب تر می شود .سایر عوامل مشخص کننده شامل تغذیه –استرس و بیماری است که می توانند اصلاح شوند تا کیفیت پوسته بهبود پیدا کند .
وزن مخصوص را با غوطه ور ساختن تخم مرغ ها در محلول های نمکی با غلظت های متفاوت می توان اندازه گیری کرد .
برای تشخیص ارزش کیفی پوسته ،بهترین عالت واسطه ای بین دقت عمل و زمان کافی ،این است که سه نوع محلول نمکی با وزن مخصوص های 075/1-080/1و075/1تهیه و مورد استفاده قرار گیرد .
از روی نوع محلول نمکی که تخم مرغ ها در آن شناور می شوند می توان کیفیت پوسته را تخمین زد و وزن مخصوص 080/1 یا بالاتر مشخص کننده کیفیت متناسب پوسته است . حداقل 100عدد تخم مرغ از هر گله برای این کار برداشت نمائید و مطمئن شویدکه درجه حرارت محلول های نمکی 90 درجه سانتی گراد باشد .ارسال تخم مرغ های مورد آزمایش به قسمت جوجه کشی هیچ گونه خطری در بر ندارد .
برای این که وضعیت تخم مرغ ها از لحاظ تمییزی و خواص انتخابی مشخص شود هفته ای 1 یا 2 سینی تخم مرغ از هر گله مرغ مادر را مورد بازرسی قرار داده و بعد از شمارش کردن آن ها را از انتهای باریک در ماشین بگذارید بعد از 7-12 روز آن ها را در برابر یک منبع نورانی قرار داده نطفه داری و وجود ترک ها و تلفات زود رس رادر آن ها تشخیص دهید .
از نتیجه آزمایش روی تعداد باقی مانده تخم مرغ های هچ نشده می توان درباره میزان تولید مثل در گله مادر و قابلیت جوجه کشی از تخم مرغ های آن اطلاعاتی به دست آورد .
برای هر دوره آزمایش 7-12روزه و 21روزه حداقل 4سینی تخم مرغ از هر گله مادر باید نمونه برداری شود .
درطی دوره جوجه کشی ،موازین کنترل کیفی باید به مورد اجرا گذارده شود :
- جریان هوا در قسمت های ستر و هاچر اندازه گیری شود .
- توجه به درجه حرارت و میزان رطوبت اهمیت زیادی دارد .
- تعداد تخم مرغ هایی را که در اثر بدی حمل و نقل ترک برداشته اند تعیین نمایید .
آزمایش های میکرو بیولژیکی :
جوجه کشی به اجرای دائمی برنامه برای تایین جمعیت میکروبی نیاز دارد .در روزهایی که دستگاه هایی جوجه گشی کار نمی کنند و بعد از عملیات پاک سازی باید به طور مرتب از کلیه قسمت های جوجه کشی و دستگاه ها اعم از هر سطح و هر فضا و هر هوائی که باشد نمونه برداری صورت گیرد .بعضی از جاهای مهمتری که باید مورد آزمایش قرار گیرد عبارتند از :جایگاه شستشوی سینی ها –محل های ورودی و خروجی هوا –*****ها –کوکر های تبخیری –سترها –هاچرها –جوجه های مرده در داخل هاچر –هوای اطاق هایی که جوجه ها تخم مرغ ها نگهداری می شوند – تسمه نقاله های مخصوص جابجایی جوجه ها – اب دستگاه جوجه کشی و دستگاه های مربوط به واکسیناسیون مانند مخلوط کن واکسن و رقیق کننده آن .
برای تعیین آلودگیهای باکتریایی و قارچی نمونه های ارزش یابی شده ای نداشته باشید . یک سطح ، موقعی بطور رضایت بخش تمیز است که با کشیدن سوآب از یک قسمت به مساحت 2 اینچ مربع یا یک ظرف سرباز ،تعداد کلی شمارش میکروبی کمتر از پرگنه (کنونی )و تعداد شمارش قارچی کمتر از پنج باشد .ضمن بازرسی چشنی که به عنوان یک تکنیک آزمایشی صورت می گیرد ،شمارش های بین 10تا30 پرگنه به عنوان آلودگی متوسط و بالاتر از 30 پرگنه به عنوان آلودگی سنگین تلقی می گردد .برای این که قدرتتاثیر مواد ضد عفونی به حد اکثر برسد ،مدیر واحد جوجه کشی باید همه سطوح و دستگاه هارا بازرسی کند تا از عاری بودن آنها از اجرام آلی مطمئن شود.
ارتباط :
بر قراری یک رابطه اطلاعاتی مناسب از اهمیت اساسی بر خوردار است .مدیر واحد مرغ مادر باید هر اتفاقی را که در گله ها پیش می آید به مدیر واحد جوجه کشی اطلاع دهد .به عنوان مثال گذارش دهد که تخم مرغ ها تصادفا خیص شده اند یا تعدادزیادی از تخم مرغ ها روی بستر گذارده شده اند یا این که موقتانا تخم مرغ ها در اطاقی که هوای سرد داشته نگهداری شده و دچار عرق زدگی شده اند و خلاصه از این قبیل اطلاعات .
مدیر واحد جوجه کشی می تواند این اطلاعات را برای تنظیم زمان خواباندن تخم مرغ ها یا تصحیح روشهای بهسازی به کار برد تا تعداد تولید جوجه های سالم به حداکثر برسد . اگر مدیر واحد جوجه کشی از مشکلاتی که در واحد مرغ مادر اتفاق می افتد با اطلاع نباشد ممکن است که تعداد فراوانی از تخم مرغ ها در جوجه کشی دچار اختلال گردیده و ضایع شوند .
همین طور هم مدیر واحد جوجه کشی باید اطلاعاتی که ممکن است به افزایش تاثیر کلی عملیات کمک نماید از قبیل تعداد غیر عادی تخم مرغ های ترک دار – بدقواره و یا کثیف را به مسیر گله مادر کزارش نماید .همین نوع ارتباط نیز باید بین مدیر واحد جوجه کشی و پرسنل بخش پرورش جوجه بر قرار باشد ،به عنوان مثال ،فردی که در بخش جوجه های گوشتی کار می کند با پیشنهاد این که اگر مدیر واحد جوجه کشی ،تحویل جوجه ها را تا چند ساعتی به تاخیر بیندازد تا سالن پرورش جوجه ها آماده شود می تواند مقدار قابل ملاحضه ای از پول شرکت را صرفه جویی نماید .مسئول این بخش باید در صد تلفات جوجه ها را در اولین و دومین هفته به مدیر واحد جوجه کشی گزارش دهد .
با اطلاعات مربوط به در صد تلفات می توان میزان موفقیت عملیات مربوط به گله مادر و بخش جوجه کشی را ارزش یابی نمود .مدیر واحد جوجه کشی باید ویژگی های جوجه ی تحویلی از جمله سن گله ی مرغ مادر که جوجه ها از آن گله حاصل شده اند ،مدت زمانی که جوجه ها به طور غیر عادی در اطاق نگهداری معطل شده اند و سایر عواملی را که می توانند بر شرایط عمومی جوجه ها تاثیر گذارند را به پرسنل وبخش پرورش اطلاع دهد .
جوجه های سالم :
مدیر واحد جوجه کشی در برابر کار هرگز تمام نشدنی مقابله با آلودگی قرار دارد .
چندین ساعت از هر روز ،صرف تمیز کاری و ضد عفونی محیط جوجه کشی می شود .هر روز صبح بعد از یک پاکسازی همه جانبه دوباره با بیرون آوردن جوجه های هچ شده از دستگاه همه جا کثیف و آلوده می گردد و هیچ تضمینی جهت پاک نگهداری تخم مرغ های وارده برای جوجه کشی وجود ندارد .
مدیریت صحیح در هر یک از 12 بخش مورد بحث در این مقاله ،باعث تولید جوجه های سالم خواهد شد .
12 components of good hatchery sanhtathon
By :joseph mouldhn.jeanna Wilson
Misset-world poulry dec 90/jun91
 

hani20

عضو جدید
نشانه های كمبود ویتامین E در طیور:

نشانه های كمبود ویتامین E در طیور:

ویتامین E موثرترین آنتی اكسیدان بیولوژیكی بوده و كمبود آن منجر به تخریب اكسیداتیو بافتهای حاوی لیپید می شود. آثار زیان بار كمبود ویتامینE طی یك دوره 3-4 هفته ای و پس از تخلیه كامل ذخایر این ویتامین از بافتها، بروز می نماید. علائم كمبود از كاهش باروری تا ایجاد علائم و نشانه های اختصاصی بر اساس سن و جنس ، متفاوت است.
آثار اختصاصی كمبود ویتامین E كه تحت شرایط تجاری حائز اهمیت اقتصادی هستند بشرح زیر می باشند:
خیز زیرجلدی
اكسیداسیون لایه های لیپیدی غشاهای سلولی مفروش كننده دیواره مویرگها منجربه دگرگونی ساختار این سلولها شد و موجب افزایش نفوذپذیری و نفوذ مایع واكسودا به بافتهای زیر جلدی می گردد كه در اغلب موارد این حالت بصورت تورمی نرم در پشت چینه دان مشاهده می گردد. جوجه های حاصل از مرغهایی كه دچار كمبود ویتامین E هستند ، در سن دوهفتگی علائم خیز زیر جلدی ( Exudative Diathesis ) را نشان می دهند. در موارد پیشرفته كمبود ، خونریزی زیر جلدی نیز ممكن است مشاهده شود.

آنسفالومالاسی
افزایش محتوی لیپیدی هر اندامی موجب نیاز بیشتر به ویتامین E جهت ممانعت از اكسیداسیون می شود. مقادیر فراوان لیپید در بافت مغزی موجب حساسیت فراوان این اندام نسبت به كمبود ویتامین E می گردد. آنسفالومالاسی( Encephalomalcia ) یا ایجاد جراحات استحاله ای در مغز در جوجه های جوان تا سن 6 هفتگی و در اثر خیز و خونریزی در مخچه ، مشاهده می شود. زمان بروز نشانه های درمانگاهی تحت تأثیر سطوح ویتامین E است ، كه توسط مرغ مادر به زرده منتقل شده و جهت استفاده جوجه در زمان تفریخ در دسترس می باشد. میزان احتیاجات ویتامین E همچنین تحت تأثیر مقدار اسیدلینولئیك خوراك می باشد
دیستروفی عضلانی
استحاله دیستروفیك سلولهای عضلانی در اثر كمبود ویتامین E اغلب در عضلات سینه و ران مشاهده می گردد.
ماكیان در همه سنین نسبت به دیستروفی عضلانی ( Muscular Dystrophy ) حساس بوده و هنگامی كه عضلات پا مبتلا می شود بطور مشخصی علائم عدم تعادل را نشان داده و تمایلی به راه رفتن ندارند. در موارد شدید كمبود ویتامین E جراحات استحاله ای ممكن است در سنگدان و عضلات قلبی نیز مشاهده گردد.
میزان شدت جراحات همچنین تحت تأثیر كمبود اسیدهای آمینه گوگردی نیز می باشد.

باروری و قابلیت جوجه درآوری
تخریب اكسیداتیو بافت بیضه و اسپرمها موجب عقیم شدن خروسها می گردد. در موارد پیشرفته كمبود ویتامین E ، عقیم شدن خروسها ممكن است بصورت دائمی ادامه یابد.
قابلیت جوجه درآوری در اثر مرگ جنین ها ابتدا در چهارمین روز انكوباسیون و مجدداً در 2-3 روز قبل از تفریخ ، كاهش می یابد. مرگ جنینی در اثر فقدان تكامل دستگاه گردش خون رخ می دهد
تولید تخم مرغ
كاهش تولید تخم مرغ بطور اولیه در اثر تخریب اكسیداتیو فولیكولهای تخمدان ایجاد شده و سپس طی 2-3 هفته همزمان با تخلیه كامل بافتها از ویتامین E به میزان وسیعی نمایان می شود. در مرغهای مادر در اثر كمبود ، ذخیره ویتامین E در زرده به مخاطره افكنده شده و در نتیجه تكامل جنین و همچنین سرزندگی جوجه های حاصل طی اولین هفته زندگی تحت تأثیر قرار می گیرد.
سرزندگی جوجه ها
طی اولین روزهای پس از تفریخ و تا زمان تكامل كافی دستگاه گوارش ، جوجه ها قادر به استفاده از ویتامین E خوراك نیستند و احتیاجات فیزیولوژیكی ویتامین E طی 4-5 روز اول زندگی می بایستی از طریق زرده تأمین شود. جوجه های حاصل از مرغهای مادر دچار كمبود ویتامین E ، مقادیر ناكافی از این ویتامین دریافت نموده در نتیجه نسبت به عوامل استرس زای فیزیولوژیكی و ایمونولوژیكی بسیار حساس خواهند شد. جوجه های مبتلا رشد بسیار ضعیفی داشته ، دچار ضعف عضلانی هستند ، سرزندگی ضعیفی داشته و دچار تلفات بالایی طی اولین هفته زندگی می شوند.
علاوه بر این جوجه ها در صورتی كه با خوراك حاوی مقادیر ناكافی مكمل ویتامین E تغذیه شوند ، علائم كمبود ویتامین E را نشان خواهند داد
پاسخ ایمنی
نقش ویتامین E در پاسخ ایمنی سلولی و همورال بخوبی شناخته شده است. كمبود ویتامین E منجر به پاسخ ایمنی كمتر از حد معمول می گردد. تحت شرایط تجاری انتقال پادتن مادری و نیز پاسخ به واكسیناسیون نیز ممكن است كمتر از حد مناسب باشد. در موارد شیوع بیماری با علائم بالینی ، پاسخ ایمنی كمتر از حد معمول بوده و پاسخ به مواد دارویی نیز در كمترین میزان می باشد و ممكن است مدت زمان بیماری طولانی شود.
همولیز گلبولهای قرمز
سطوح ناكافی ویتامین E در بدن گلبولهای قرمز را نسبت به تخریب اكسیداتیو غشا سلولی مستعد می نماید. اكسیداسیون لایه های لیپیدی غشاء سلولی سبب افزایش نفوذپذیری سلول و نهایتاً ایجاد همولیز ( Haemolysis )گلوبولهای قرمز می شود.
 

رامین قاسم نتاج

اخراجی موقت
تاثیر پروبیوتیک ها در تغذیه طیور

چکیده
پروبیوتیک ها ترکیبات میکروبی زنده اي هستندکه مستقیما به جیره دام و طیور اضافه می شوند و اثر بسیار مطلوبی بر عملکرد و سلامتآنها دارند. این میکروارگانیسم ها نه تنها ایجاد بیماري نمی کنند، بلکه از تکثیر ورشد باکتري هاي بیماري زا نیز در دستگاه گوارش حیوانات جلوگیري کرده و موجب افزایشمیکروفلور مفید در سیستم گوارش طیور می شوند. پروبيوتيك ها عبارتند از مكمل ميكروبيزنده كه از طريق بهبود تعادل ميكروبي روده بر ميزبان اثرات مفيد اعمال مي كند. سویههایی که به عنوان پروبیوتیک استفاده شده اند معمولاً به جنس هاي لاکتوباسیلوس، انتروکوکوسوبیفیدوباکتریوم تعلق دارند.در بررسی میزان مهارکنندگی به صورت آزمایشگاهی هر دو سویهلاکتوباسیل از رشد اشرشیا کلی، سالمونلا تیفیموریوم و کلستریدیوم پرفرنژنس در هر دوجیره آغازین و میان دان در مقایسه با جیره کنترل جلوگیري کردند. پروبیوتیک ها می توانندسیستم ایمنی پرنده را تحت تاثیر قرار دهند زیرا می توانند باعث افزایش تعداد سلول هايدیواره روده شوند. استفاده از پروبيوتيک موجب افزايش معني دار تعداد پرز در روده شد.همچنين موجب كاهش نسبي فراواني پرزهاي زباني شكل وافزايش فراواني نسبي پرزهاي برگيشكل در مقايسه با شاهد گرديد. در اثر مصرف پروبيوتيک كاهش معني داري در كلسترول سرمجوجه هاي گوشتي مشاهده نشده است. اما در تيمارها روند كاهش كلسترول محسوس بود مصرفلاكتوباسيل در همة سطوح مورد استفاده موجب كاهش معني دار كلسترول سرم در ٣٠ روزگي شد.
مقدمه
پرورش طیور گوشتی در چند ساله اخیر با توجهبه نقش و اهمیت خاصی که در تامین پروتئین حیوانی مورد نیاز انسان دارد رشد چشم گیريداشته است، به صورتی که از پرورش سنتی به صنعتی عظیم تبدیل شده است.
استفاده از آنتی بیوتیک ها به دلیل بوجودآوردن سویه هاي مقاوم و امکان انتقال این مقاومت به سایر گونه ها به ویژه در سویه هايمشترك بین انسان و دام، ماندگاري بقایاي دارویی در فرآورده هاي دامی مورد استفاده انسانهاو به هم زدن فلور میکروبی طبیعی دستگاه گوارش، مشکلات جدي در بهداشت عمومی و دامیایجاد کرده وموجبات نگرانی مصرف کنندگان را فراهم ساخته است. هم اکنون در بعضی از کشورهااستفاده از آنتی بیوتیک درخوراك دام و طیور به شدت محدود شده است.
پروبیوتیک ها ترکیبات میکروبی زنده اي هستندکه مستقیما به جیره دام و طیور اضافه می شوند و اثر بسیار مطلوبی بر عملکرد و سلامتآنها دارند (سلمینن و همکاران، 1996 ). استفاده از این ترکیبات در خوراك طیور، به صورتبسیار گسترده مورد ارزیابی قرار گرفته است. این میکروارگانیسم ها نه تنها ایجاد بیمارينمی کنند، بلکه از تکثیر و رشد باکتري هاي بیماري زا نیز در دستگاه گوارش حیوانات جلوگیريکرده و موجب افزایش میکروفلور مفید در سیستم گوارش طیور می شوند استفاده از پروبيوتيکها به صورت تجاري در کشور در حال گسترش مي باشد.
تعريفپروبيوتيك
واژه پروبيوتيك از دو كلمة يوناني"پرو" و "بيوتيک" به معني "براي حيات" منشاء گرفته است(افشارمازندران و همکاران، ١٣٨٠ ). به اعتقاد متچنيكف ( ١٩٠٨(، ميكروارگانيسم هاي مفيد ميتوانند با برقراري تعادل در محيط روده از رشد باكتري هاي بيماريزا جلوگيري كنند و درنتيجه سلامتي را افزايش داده و موجب طول عمر شوند.
پاركر ( ١٩٧٤ )، به ارگانيسم ها يا مواديكه در برقراري تعادل روده نقش دارند واژة پروبيوتيك اطلاق نمود.رايج ترين تعريف پروبيوتيكتوسط فولر ارائه شده است: ”پروبيوتيك ها عبارتند از مكمل ميكروبي زنده كه از طريق بهبودتعادل ميكروبي روده بر ميزبان اثرات مفيد اعمال مي كند“(فولر ١٩٨٩ ). در تعريف فولربر اهميت زنده بودن ارگانيسم هاي پروبيوتيك تاكيد شده است.پروبیوتیک ها را می تواندر دو دسته قرار داد. دسته اي در دستگاه گوارش تشکیل کلونی می دهند (مانند: لاکتوباسیلها، انتروکوکها و استرپتوکوکها) و گروهی که آزادانه شناور هستند(تشکیل کلونی نمی دهند؛مانند باسیلوس ها و ساکارومایسز سرویزیه)

انتخابميكروارگانيسمها به منظور توليد پروبيوتيك
در ابتداي شناخت پروبيوتيك ها، انتخاب سويههاي ميكروبي به عنوان پروبيوتيك، عمدتاً به طريق تجربي وغيرعلمي صورت مي گرفت. اخيرًابا افزايش آگاهي و دانش پيرامون پروبيوتيك ها، توجه خاصي به خصوصيات و توانايي آنهادر تشكيل كلني در روده (كلونيزاسيون) شده است.. بر اساس نظر فولر ( ١٩٩٢(يك پروبيوتيكموثر بايد قادر باشد كه به صورت يك محصول ماندني در مقياس تجارتي آماده شود، پايداربماند، تحت شرايط انبار و مزرعه براي مدت طولاني زنده بماند و داراي توانايي زنده ماني(نه الزاماً رشد) در روده باشد
سویه هایی که به عنوان پروبیوتیک استفاده شده اندمعمولاً به جنس هاي لاکتوباسیلوس، انتروکوکوس وبیفیدوباکتریوم تعلق دارند. این باکتريهاي اسید لاکتیک به طور مشخص کموارگانوتروفیک بوده وکربوهیدراتهارا تخمیر کرده و محصولنهایی اصلی آنها اسید لاکتیک می باشد. برخی ویژگی هاي فیزیولوژیک آنها براي نقش پروبیوتیکیمطلوب است، نظیر زنده مانی در مجراي معدي – روده اي، که به علت مقاومت آنها در pHپایین، یا صفرا و دامنۀ حرارتی رشد می باشد.ویژگی هاي فیزیولوژیک مهم از جهت طبقه بندي عبارتند از الگوهاي تخمیر کربوهیدرات ها،مقاومت در غلظت هاي مختلف NaCl،رشدرويمحیط هاي مغذي مختلف، رشد در دماهاي مشخص و مقاومت به آنتی بیوتیک ها(کلین و همکاران،1998(
از مشكلات فراروي توسعة علمي پروبيوتيكها دانش اندك در مورد پيچيدگي هاي محيط معدي روده اي و ناتواني در شناسايي هزاران گونةبالقوه كه بر ميكرواكولوژي مجراي معدي-روده اي موثر هستند، مي باشد . مطالعات فعليبر روي تاثير پروبيوتيك ها بر لاكتوباسيل ها و بيفيدوباكترها متمركزشده است، در آيندهبايد اين توجه به جمعيت هاي ميكروبي بزرگتر كه تاثيرگذار هستند و ممكن است بر كاراييكلي پروبيوتيك نيز اثر داشته باشند، بسط پيدا كند.
خصوصیاتپروبیوتیک ها
بطور کلی یک پروبیوتیک باید خصوصیا ت زیررا داشته باشد تا بتواند به عنوان مکمل در خوراک دام و طیور مورد استفاده قرار بگیرد.
1- از میزبان منشاء گرفته باشد.
2- بیماری زا نباشد.
3- گرم مثبت باشد.
4- در مراحل فرآیند کردن و ذخیره مواد غذاییپایدار باشد. هنگام تولید جیره های مخلوط و به خصوص هنگام پلت کردن و در حضور موادمعدنی، پروبیوتیک ها با تنشهای مختلف شیمیایی، مکانیکی و گرمایی مواجه می شوند، بنابراینقابلیت زنده ماندن پروبیوتیک ها در این شرایط ضروری است.
5- در دستگاه گوارش، برابر اسید معده ونمک های صفراوی پایدار باشد.
6- به بافت پوششی روده یا مخاط بچسبد.
7- ترکیبات مهار کننده تولید کند.
8- فعالیت های میکروبی را تغییر دهد.
دوز و زمان مناسب مصرف پروبیوتیک ها
پروبیوتیک ها ممکن است داراي یک یا تعدادبیشتري سویه میکروارگانیسمی باشند و می توانند به شکل پودر، قرص، گرانول و یا خمیربه کار روند. آنها همچنین می توانند به صورت مستقیم از طریق دهان و همراه آب یا غذامصرف شوند. آزمایش هایی به صورت تجویز به جوجه هاي تازه از تخم خارج شده از طریق اسپريکردن در محیط اطراف آنها نیز به عمل آمده است.
مشخص شده است که در نتیجه دادن مقادیر بیشاز حد پروبیوتیک، اثرات مثبت آنها کاهش می یابد، زیرا امکان دارد باعث رقابت بین میزبانو باکتري بر سر مواد غذایی شود. همچنین باکتریوسین تولیدي توسط باکتري ممکن است درغلظت هاي بالا سبب کشته شدن خود باکتري شود.
هر میکروبی که زودتر وارد دستگاه گوارششود، امکان بیشتري براي استقراردر دستگاه گوارش دارد. به همین دلیل توصیه می شود کهپروبیوتیک ها از همان ابتداي زندگی استفاده شوند و مانع استقرار باکتري هاي مضر دردستگاه گوارش گردند (اوسط حسینی، 1374 و واتکینز و همکاران، 1983)
اثرپروبیوتیکها در حذف باکتري هاي مضر
لاکتوباسیل ها عموماً در کاهش تعداد کلونیسالمونلا در طیور موثر نبوده اند ولی ترکیباتی که تولید می کنند در شرایط in vitroعلیه طیف وسیعی از گونه هاي باکتریایی فعالهستند. آلودگی سالمونلا در تولیدات طیور در ابتدا از روده هاي پرندگان به خصوص سکومها که فعالیت میکروبی در آنها بالاست منشا می گیرد. براي پاك سازي تولیدات طیور ازآلودگیسالمونلا امروزه حذف رقابتی بسیار مورد توجه است. بیشترین میکروارگانیسمی که به عنوانپروبیوتیک استفاده می شود باکتري هاي اسید لاکتیک هستند که قابلیت اتصال به اپیتلیومروده را دارا می باشند (لی و همکاران، 2006)
کریمی ترشیزي ( 1384 )، توان ضد میکروبی659 جدایه استخراج شده از دستگاه گوارش مرغ سالم را برضد سالمونلا و اشرشیاکلی بررسیکرد. از میان این جدایه ها 139 جدایه داراي توان مهار رشد پاتوژن ها بودند که از بینآنها 31 عدد به عنوان لاکتوباسیل و 108 عدد از خانواده انتروکوکوس تشخیص داده شدندو 520 جدایه باقی مانده فاقد توانایی مهار رشد پاتوژن بودند .
مقاومتدارویی
سویه هاي پروبیوتیکی مقاوم در برابر آنتیبیوتیک هاي رایج درمانی، می توانند به طور موثري تعادل طبیعی میکروبی روده را در حینو پس از درمان آنتی بیوتیکی حفظ نمایند . از سوي دیگر باکتري هاي اسید لاکتیکی که بهعنوان پروبیوتیک استفاده می شوند می توانند به عنوان منبع ژن هاي مقاومت عمل نمایندو مقاومت را به سایر باکتري هاي موجود در مجراي گوارش ازجمله باکتري هاي بیماري زامنتقل کنند . به ویژه اگر مقاومت آنتی بیوتیکی مربوط به پلاسمید باشد(سوسکونیک و همکاران)
تاثیرپروبیوتیک ها بر عملکرد طیور
تفاوت هاي غلظت پروبیوتیک وارد شده به خوراكتا 10 برابر تنوع دارد . در اغلب آزمایش هاي انجام شده با محصولات پروبیوتیک تجارتینتایج پس از مدت 4 هفته مصرف پروبیوتیک بررسی شده اند. در نتیجه ظهور اثرات مثبت احتمالیدر طی این دوره مورد انتظار می باشد. مولدر و همکاران ( 1997(اثر 9 نوع پروبیوتیک تجارتیرا در دورة 0 تا 4 هفتگی در جوجه هاي گوشتی بررسی نمودند. این محققین عدم تاثیر اینفرآورده ها را در طی 4 هفتۀ نخست آزمایش بر وزن بدن گزارش نمودند.
موهان و همکاران ( 1996 )، با استفاده ازپروبیوتیکی که از باکتري هاي لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس،لاکتوباسیلوس کازئی، بیفیدوباکتریومبیفیدوم و قارچ هاي آسپرژیلوس اوریزا و تورولوپسیس، وزن بدن بالاتري نسبت به آنتی بیوتیکفلاومایسین در جوجه هاي گوشتی بدست آوردند.
با توجه به مکانیسم اثرهاي متفاوت پروبیوتیکها، تفاوت در نتایج بدست آمده در آزمایش هاي مختلف چندان هم دور از انتظار نیست.
تلفات
استفاده از پروبیوتیک ها در زمان تنشهابیشتر توصیه می شود. چرا که در چنین شرایطی ، آزاد شدن کورتیکوستروئید ها افزایش مییابد و این امر موجب کاهش تولید ماده موسین در سطح پرزهای روده کوچک می شود. موسینماده ای است که بسیاری از میکروارگانیسم های روده از آن استفاده می کنند و با کاهشمقدار آن، تعداد میکروارگانیسم های مفید مانند لاکتوباسیل ها نیز کاهش یافته، تعدادمیکروارگانیسم های مضر مانند کلی فرم ها افزایش می یابد. با استفاده از پروبیوتیکهامی توان این مشکل را برطرف نمود و میکروارگانیسم های مطلوب را دوباره در روده جایگزینکرد. به این ترتیب علاوه بر بهبود سرعت رشد و ضریب تبدیل خوراک، می توان میزان تلفاتگله را کاهش داد.

تاثیرپروبیوتیک ها بر سیستم ایمنی، مورفولوژی روده و مصرف خوراک
پروبیوتیک ها می توانند سیستم ایمنی پرندهرا تحت تاثیر قرار دهند زیرا می توانند باعث افزایش تعداد سلول هاي دیواره روده شوند،ضمن این که ترشح گاما اینتروفرون ها (IgA)لنفوسیت ها و آنتی بادي موضعی را نیز افزایش می دهند. افزایش و تولید گاما اینتروفرونروي سیستم ایمنی حیوان تاثیر گذاشته و تولید پادتن ها) به خصوصIgG و (IgM را افزایشمی دهد. همچنین مشخص شده که پروبیوتیک ها می توانند باعث افزایش فعالیت فاگوسیتوزيگلبول هاي سفید شوند (مصطفوي و رجائیان، 1)
مدارك بسیاري نشان می دهد که لاکتوباسیلها می توانند به عنوان یاور و محرك ایمنی عمل کنند و در نتیجه سطوح پادتن IgM و IgA افزایش یابد.
در تحقيق کريمي ترشيزي ( ١٣٨٤ )، استفادهاز پروبيوتيک موجب افزايش معني دار تعداد پرز در روده شد. همچنين موجب كاهش نسبي فراوانيپرزهاي زباني شكل وافزايش فراواني نسبي پرزهاي برگي شكل در مقايسه با شاهد گرديد. گونالو همکاران ( ٢٠٠٦ ) اثرپروبيوتيک و آنتي بيوتيک و اسيد آلي را بر عملکرد و مرفولوژيروده مورد بررسي قرار دادند.پروبيوتيک چند گونه مورد استفاده سبب افزايش ارتفاع پرزدر ژوژنوم و ايلئوم نسبت به شاهد در ٢١و ٤٢ روزگي گرديد. باکتريهاي گرم منفي در سکومو ژوژنوم در ٢١ و ٤٢ روزگي کاهش يافت و نسبت ارتفاع پرز به عمق کريپت تحت تاثير تيمارقرار نگرفت.
مانت زوريس و همکاران ( ٢٠٠٦ ) در آزمايشخود به منظور بررسي اثر يک پروبيوتيک چند گونه اختلاف معني داري در مصرف خوراک نسبتبه شاهد مشاهده نکردند. در پژوهش موري و همکاران)٢٠٠٦( با استفاده از پروبيوتيک حاويلاکتوباسيلوس، در ٢٢ تا ٤٢ روزگي مصرف خوراک نسبت به گروه شاهد کاهش يافت.

منابع
تغذیه طیور.اسکات.
افشار مازندران، ن.، رجب، ا.. پروبيوتيکها و کاربرد آنها در تغذيه دام و طيور. چاپ دوم.انتشارات نوربخش، تهران ( ١٣٨١ ).
اوسط حسینی، ع.. عفونت هاي سالمونلایی درطیور، موارد وقوع و روش هاي کنترل آن. فصل نامه علمی تخصصی چکاوك. 0 3( 1374 ) :79-69
کریمی ترشیزي، م.ا. ( 1384 ). جداسازي،شناسایی و انتخاب باکتري هاي اسید لاکتیک مناسب براي تولید پروبیوتیک در تغذیۀ جوجههاي گوشتی. رساله دکتري. دانشکده کشاورزي. دانشگاه تربیت مدرس.
معافي، م و رضا يزدي، ک.. دوره آموزشي تغذيهطيور. سخنراني پروفسور دنزيل موريس. چاپ اول. واحد آموزش وپزوهش معاونت کشاورزي سازماناقتصادي کوثر
 

رامین قاسم نتاج

اخراجی موقت
جیره مخلوط با استفاده از فایتیز برای افزایش تولید مرغ


مقدمه :
فسفر یک کانی است که برای رشد و توسعه گیاهان ( غلات) و دانه ضروری است . مسئله فایتک اسید در حیوانات تک معده ای جدیدا مورد توجه شده چراکه دام ها علوفه ای که کمبود فسفر دارد رابیشتر مصرف می کنند (علوفه فقیر از فسفر مصرف می کنند ) بنابراین برای تکمیل فسفر نیاز به منبع های غیر آلی لازم به ترتیبی که انرژی بهینه حیوان را تأمین کند" میباشد
علت پایین بودن دسترسی حیوانات به فسفر گیاهی به دلیل مسائل اقتصادی است زیرا فسفر بعد از انرژی و پروتئین سومین جزگران قیمت خوراک دام است . مقداری زیادی از فسفر مصرف شده توسط حیوانات تک معده ای رسوب میکند و توسط ادرار دفع می شود . رعایت مکمل سازی غذایی در جیره غذایی غازها و خوک ها تأثیرات سودمندی بر رژیم غذایی و تولید تخم و جلوگیری از اتلاف خوراک و بالا کشیدن وزن تخم در پرندگان و جلوگیری ازکاهش جذب فسفر می شود. اخیراً فایتک اسید که از فسفر گیاهان بدست می آید محدود به گیاهان شده وامروزه مدارک زیادی مبنی بر اینکه کاهش فایتک و مشتقات آن تأثیرات زیان آوری بر جا گذاشته وجود دارد .از طرف دیگر برای دسترسی به فسفر و توان ایندیوم "فایتک اسید را از طریق محیط های عمل آوری محدود میکنند. همچنین کاتیون ها . پروتئین ، اسید آمینه ، لیپید ، نشاسته تکمیل از فایتیز میکنند . نشان داده شد که ظرفیت ضد تغذیه ای اینها بر روی پروتئین و بهره برداری انرژی تأثیر دارند .
فایتیزها گروهی از آنزیم ها هستند که فاتیات را هیدرولیز کرده برای آزاد سازی فسفر و دیگر مواد غذایی . فایتیزها در گیاهان و موجودات ذره بینی یافت می شود که دارای فایتات زیادی هستند .
بهر حال فعالیت فایتکس بسیار متغیر است و متأثر از چندین عامل است : از جمله اسیدی و بازی آب ، درجه حرارت ، رطوبت ، غلظت ، مواد اولیه یا فن آوری بقیه فرمول به کار برده . عامل مشخص کننده از بین فایتیز برای ثبت کردن گیاه ایندیوم کارایی فایتیز محصولات در شرایط آزمایشگاهی ارزش یابی می شوند . از فعالیت های این آنزیم بر روی مجرای روده ای حیوان تنها نشاسته را می توان دید.
فایتک اسید : یک فاکتور ضد تغذیه
گیاه ایندیومی که بذر می دهد دارای 2/3 فسفر است که به صورت فایتک و سپس به صورت کمک اسید فسفریک ذخیره می شود . فایتاتها حلال هستند زیرا دارای کاتیون های k, mg,ca,mg یا عناصر آهن ، روی هستند . نقش اصلی فایتک اسید در بذر گیاه ذخیره کردن فسفر است که در طی جوانه زدن تخمی به کار برده می شود ، فایتک اسید بجز کانی ها می تواند با پروتئین و امینو اسید ها ترکیب شوده.گروهی روی زنجیره ای از امینو اسیدها طرحی اجرا کرده اند که شامل زنجیره جانبی اسید امینه است . و مشاهده شد که اسید فایتیک با پروتئین ها باند شده و قابلیت هضم آنرا کاهش می دهد.

استفاده از فایتیز در رژیم لایه ای :

تخمین صحیح از کارایی تکمیل شده فایتیز در رژیم لایه ای که دارای فسفر مورد نیاز است برای دسترسی به بهبود وضعیت به فسفر نیاز دارد . فایتیز اضافه شده در بهبود معیار ارائه بالا کشیدن وزن تخم ، جیره غذایی ، بازده غذایی یا کیفیت پوست تخم می تواند مؤثر واقع باشد .
یک آزمایش افکنده قطب مثبت وسیع ,توسط vahiو دوستان انجام شد . در سال 1993 که اثر بخشی آن نشان داده شده است فایتیز میکروبی یک غذای کم ارزش در فسفر قا بل جذب یک مکمل سازی غذایی با غیر آلی شباهت دارند . یک غذای پایه دارای 1/8 گرم فسفر در دسترس است و از میان همه فسفر های تکمیل شده غیر آلی که 2/2,2/6یا 3/6 گرم است . فقط 1/8 گرم فسفر قابل جذب خوراک ازمیان هر کیلو گرم فسفر بوده که با 300آمار میکروبی ترکیب شده است کارایی دارد . مرغ در روز به خوبی تغذیه می شد و به مدت 21تا 40هفته آرمایش ادامه داشت . 1/8 گرم فسفر قابل جذب به صورت 100 درصد جذب می شود و فسفر غیر عادی و فایتیز به عنوان مکمل استفاده می شود که برای جلوگیری از ور آمدن خمیر و قرار گرفتن فسفر ناقص از میان 2/6 گرم در کیلوگرم در خوراک پرنده که درآن مکمل سازی صورت نگرفته مفید است.

حتی یک سطح بالا تر از جمع بالاترین حد ورآمدن خمیر فسفر غیرآلی فایتیز 300 آمار می تواند به 8گرم فسفر در دسترس خسارت بزند . فایتیز اضافه شد ه به فسفر قابل جذب ناثیر گذاشته و جذب آن از 3/6 گرم در کیلوگرم در خوراک به 2/6یا 1/8 می رساند . این عملکرد در صورتی بهتر می شود که عناصر غذایی غیر از فسفر در درمان فایتاز مؤثر باشد . از اجتماع فایتات ها آمینواسید ها آزاد می شود و همچنین در اندازه گیری اسید و پروتئین و انرژی قابل هضم تاثیر دارد. که همه کمی هستند و بستر کشت توده ها توسعه داده می شود.مخصوصاً برای ذرت و سویا .نظام ارزشی فایتیز اجازه می دهد بر روی محصولات مختلف فایتیز ارزش یا قیمت گذاشته ودر دانشگاه LOS فلیپین از دو هزار فایتاز میکروبی ارزیابی شد بستر کشت گامینو مرال استفاده شد . چنانچه گروه تجاری از ماتیکس نظام ارزشی استفاده کند 300تکمیل می شودو می توان بر اساس کیفیت بر غذا ارزش گذاشت با این روش ها هزینه استفاده از بستر گشت فایتاز میکروبی به طور معنی داری توسط CLS$6کاهش داده شده است .
نتایج این آزمایش نشان می دهد که از بین عناصر غذایی از ذرت و سبوس گندم بهتر می توان بهره برداری کرد .علاوه بر فسفر پودر ماهی در مکمل سازی رژیم غذایی می تواند بستر کشت را توسعه بدهد بوسیله پودر پیش مخلوط مثلNatupho فایتیز در یک سطح تجاری بوسیله کاهش US$6 استفاده میشود.

استفاده از رژیم های فایتیز ایندیوم اردک :

اثر بخشی فایتیز میکروبی در قرار دادن مرغ ها در یک تعداد زیر نمونه های نشان داد سنگ آهک DCP.نمک،فایتیز پروتئین برای اردک فایتیز خیلی موثر است وبرای اردک های چینی و ساکسن فایتیز اثر افزاینده دارد و مجموع 1200آمپر که در آنها در حوضچه هایی از سن 28هفته تا 36هفته برای درمان قرار داده شده بودند یک وضع تجاری خوب بدست آمد و فسفر از 65درصد به 45درصد کاهش یافت و این بدلیل محتوای مغذی مواد به کار برده در آزمایش بود.
فسفر باعث کاهش فایتیز تکمیل شده می شود و در ذرت ،کنجاله سویا و سبوس گندم یا فت می شود .کارایی تاثیرات کاهش فسفر غیر آلی و مکمل سازی غذایی با فایتیز میکروبی پارامترهای نفوذ از جمله درصد تولید تخم،بالاکشیدن وزن تخم و بازده غذایی تغذیه ارزیابی می کنند.
از غذاهای فایتیز میکروبی در آزمایش هفته شامل بالا کشیدن وزن تخم بود که با فسفر 500گرم بر لیتر تکمیل شد. تولید تخم در گروه شاهد 78/5درصد به 74/5درصد کاهش یافت که نشان می دهد که عرضه فسفر پایین بوده بنابراین با اضافه کردن فایتیز تولید تخم مرغ به طور معنی داری افزایش یافت .این افزایش را می توان به غلظت ها مربوط کرد چون غلظت فایتیز از 400تا500گرم در کیلوگرم پونیت رسیده است قبل از آن تولید تخم 11تا15درصد افزایش یافت و محتوای فسفر49 3/ به 3/58 گرم در کیلوگرم رسید و در بازده غذایی تأثیر اقتصادی تغییر نکرد و DCP افزایش یافت که ارزش اقتصادی این آزمایش از ذرت ، گندم حدود 500کیلوگرم به پونیت استفاده شده زیرا تأثیرات سودمندی بر بازده غذایی فسفر در فایتیزتکمیل شده داشت و از 13 کیلوگرم DCP به 10 گرم فایتیز میکروبی تغییر داد . اما افزایش شلغم روغنی در فرمول خوراک ضربه به قیمت فرمولی خوراک زد و در نتیجه 2 باره 13 کیلو گرم DCP استفاده شد .
پس با اضافه کردن ذرت ، سبوس گندم ، کنجاله تخم منداب به غذا هزینه انگلوزئون کاهش یافته و سطح ذخیره سویا افزایش یافته و DCP فسفر کاهش یافته . همچنین میزان کلسیم و سنگ آهک را نیز کاهش داد . میزان فسفر با مکمل سازی 500آمار از فایتیز در ذخیره هزینه خالص در مقایسه با خوراک تن آمریکا نتیجه بخش تر بوده و حتی تولید تخم هم بیشتر شد و اینجا همه مربوط به استفاده از فایتیز می باشد .
کار آیی منابع فایتیز های متفاوت :
آزمایش های فشرده روی قارچ آسپرژیلوس نشان داد که بیشترین فایتیز در این نوع گیاه وجود دارد که با استخراج فایتات وضعیت جدید به وسیله 2 آنزیم متفاوت در شرایط آزمایشگاه انجام شد که اثر واقعی آن بر روی روده حیوان مشخص می شود پارامتر های که در این آزمایش مورد نیاز است بهینه سازی درجه حرارت برش عمودی حالت اسیدی یا قلیایی آب می باشد . برای مشخص کردن حالت اسیدی یا قلیایی آب اطرف معده 6 ایندیوم قرار داد که توسط 2 پیک فایتیز کنترل می شود . استاتین مشخص کننده حالت قلیایی آب که ما بین 2 الی 3برای HCL است که این مربوط به روده کوچک خوک و طیور می باشد .
در دستگاه گوارش حیوان در صورت بیماربودن ایندیوم و در صورت سالم بودن فایتیز ترشح می شود . برای نمایش منحنی مقدار فسفر مورد نیاز از منوکلسیم نمک اسید فسفریک استفاده می شود بدین ترتیب فسفر غذایی ناقص به تدریج تکمیل شده و به سطحی می رسد که از نظر علمی منوکلسیم ، نمک اسید فسفریک نامیده می شود . اندازه گیری فسفر از طریق جذب فایتیز صورت می گیرد که بازده آن انتشار واقعی فسفر در حیوانات نامیده می شود . مقدار فسفر موردنیاز در کارایی محصولات مختلف ، متفاوت است و ایندیوم تعیین می کند که چه مقدار فسفر لازم است که بطور کلی با مقدار های متفاوت از MCP (40/2 ، 0/6 گرم، فسفر) روبرو می شویم. افزایش دادن مکمل های غذایی با فسفر غیر آلی از از MCP می تواند در بالاکشیدن لنگر تخم اثر بگذارد . معادل رگرسیون نشان می دهد . که بالا کشیدن وزن114N9 گرم با اضافه کردن یک گرم افزایش می یابد از همبستگی بین منوکلسیم ونمک اسید فسفریک در بالا کشیدن وزن با یک ضریب همبستگی بیش از 92 درصد بود شکل ایندیوم 15نوع مکمل سازی غذایی با 3 تراز ***** از اسپرژیلوس مینکوم در بالا کشیدن وزن با همدیگر با معادله های دگرسیون همبستگی نشان داده شده است بهترین بازده در بهره بالا کشیدن وزن در جمع فایتیز برای اسپرژیلوس اندازه گرفته می شود اندازه وزن بوسیله فایتیز فیکوم 302/48 گرم از میان فایتیز واحد افزایش یافت . لایه پایه ای فسفر اضافه شده و غذا تنها بوسیله 1470 گرم از بین فایتاز واحد افزلیش یافت مقایسه بازده اسپرژیلوس و مکمل سازی غذا نشان می دهد . فایتیز در بالا کشیدن وزن نتیجه بخش است چنانچه با اسپرژیلوس فیکوم بهره در قرار دادن مرغ ها به صورت وسیعی مطالعه شده است .
چنانچه با قرار دادن اسپرژیلوس فیکوم در اختیار مرغ ها مطالعه وسیعی شده است . آزمایش ها به خوبی از اندازه گیری مستقیم از روده ، معده – روده ای مرغ از فایتیز برابر با یک گرم فسفر از MCP یا 1/14 گرم است فسفر DCP جانشین فسفر غیر آلی یک تأثیر معنی داری خوراک و هزینه تولید در بهره برداری پروتئین و انرژی دارد . بازدهی اقتصادی استفاده نمودن از فایتیز میکروبی در بالا بردن بهره پروتئین و اسید آمینه و انرژی خلاصه شده است .در آزمایش نشان داده نشده است که فایتیز میکروبی باعث افزیش سود آوری و بهتر شدن خوراک می شود یا نه. فایتیز مشتق شده اسپرژیلوس فیکوم تاثیر خوبی در هیدرولیز اسید فایتیک دارد . آزمایشات نشانگر این است که استفاده از محصولات خشک دارای فایتیز تولید شده از اسپرژیلوس دارای صددرصد اثر بخشی و مفیداست . http://farhadi65.blogfa.com/post-15.aspx
نویسنده:رامین فرهادی-۲۷ آبان ۱۳۹۰
 

Uchiha Itachi

عضو جدید
سلام،
دوستان من نیاز به اطلاعاتی درباره جیره نویسی تولید دان با
دستگاه پلت (پرس پلت) دارم. کسی اطلاعاتی درباره این کلاس ها در حد مقدماتی تا پیشرفته داره؟
 
آخرین ویرایش:

Uchiha Itachi

عضو جدید

Similar threads

بالا