حداقل هزینه اقامت عمان

Sahel_sd

عضو جدید
مهاجرت به عمان طی سال های گذشته افزایش چشم گیری داشته است و این کشور یکی از مقاصد قابل توجه برای مهاجران شده است. در سال های گذشته اگر از افراد درباره مقصد مهاجرتشان می پرسیدید ممکن بود تعداد اندکی نام عمان را در بین گزینه های مد نظرشان بگویند، اما امروزه عمان به عنوان یکی از گزینه های اصلی برای مهاجرت ذکر می شود.

  • نرخ زاد و ولد و جمعیت بومی در عمان کم است؛ مشاغل در آینده افزایش خواهند یافت و نیاز به نیروی کار بیشتر برای پر کردن جایگاه های خالی دارند، پس این کشور چاره ای جز جذب نیروی انسانی از سایر کشور ها ندارد!
  • رابطه بین ایران و عمان در شرایط خوبی است؛ این وضعیت، موقعیت خوبی برای مهاجرت به این کشور محسوب می شود.
  • عمان اقتصاد رو به رشد و مناسبات سیاسی گسترده ای با جهان دارد؛ از این رو مشاغل زیادی در این کشور در حال ایجاد است، عمان برای بهتر طی شدن این مسیر و پیش بردن اقتصاد خود نیاز به جذب نیروی کار دارد.
  • سرمایه گذاران دارای معافیت های گسترده مالیاتی هستند.
  • عمان از تنش های سیاسی دور است و به این دلیل اقتصاد امنی دارد؛احتمال بروز بحران و ناپایداری و بی ثباتی در اقتصاد این کشور کم است.
  • میانگین دستمزد در عمان بسیار بالاست.
    (به صورت میانگین حدود 25 میلیون تومان در ماه، و میزان بیشتر برای مشاغل تخصصی!)
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:
بالا