جواب مسئله پاندول چی هست؟

محسن خزایی

عضو جدید
یک زنجیر 20 متری داریم به وزن 50kg
یک انتهای زنجیر به گلوله فلزی به جرم 50 کیلوگرم متصل می باشد.
سر دیگر زنجیر با اتصال به یک ترازو به سقف متصل است.
زمانیکه گلوله و زنجیر درحالت سکون قرار دارند، ترازو عدد 100 کیلوگرم را نمایش می دهد.

اگر گلوله را تاب دهیم تا بحالت کاملا افقی برسد، در این حالت گلوله با شتاب به حالت اولیه خود برمیگردد.

زمانیکه گلوله به حالت اولیه خود( عمود برزمین ) برسد ، ترازو چه عددی را نشان می دهد ؟؟؟

send from my Nokia 1100 using tapatalk
 
آخرین ویرایش:

محسن خزایی

عضو جدید
جواب مسئله پاندول چی هست؟

یک زنجیر 20 متری داریم به وزن 50kg
یک انتهای زنجیر به گلوله فلزی به جرم 50 کیلوگرم متصل می باشد.
سر دیگر زنجیر با اتصال به یک ترازو به سقف متصل است.
زمانیکه گلوله و زنجیر درحالت سکون قرار دارند، ترازو عدد 100 کیلوگرم را نمایش می دهد.

اگر گلوله را تاب دهیم تا بحالت کاملا افقی برسد، در این حالت گلوله با شتاب به حالت اولیه خود برمیگردد.

زمانیکه گلوله به حالت اولیه خود( عمود برزمین ) برسد ، ترازو چه عددی را نشان می دهد ؟؟؟

send from my Nokia 1100 using tapatalk
یعنی اینجا کسی جواب این مسئله رو نمیدونه ؟؟؟

send from my Nokia 1100 using tapatalk
 

محسن خزایی

عضو جدید
دوستان عزیز مرسی که جواب ندادین
خودم جواب مسئله رو پیدا کردم
ظاهرن کسی علاقه ای به این مسئله نداشت :/

send from my Nokia 1100 using tapatalk
 
بالا