استفاده از محيط‌هاي طراحي ديجيتالي و بكارگيري نرم افزار كتيا (Catia) در مدلسازي مجازي هواپيماي مينياتوري

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
نويسند‌گان:
[ مهرانعلي عزيزي ] - دانشجوي دكترا مهندسي هوافضا دانشگاه صنعتي اصفهان
[ حبيب اله مطهر ] - دانشجوي كارشناسي مهندسي مكانيك، دانشگاه صنعتي مالك اشتر
[ محمود اشرفي زاده ] - استاديار دانشكده مكانيك دانشگاه صنعتي اصفهان
[ بهروز قانع ] - دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك، دانشگاه صنعتي مالك اشتر


خلاصه مقاله:
در اين مقاله اهميت استفاده از سيستمهاي طراحي به كمك رايانه در صنايع بزرگ به خصوص صنعت هوافضا و مزايا و معايب استفاده از آن در طراحي و ساخت محصولات بيان خواهد شد .همچنين معرفي نرم افزارهاي كاربردي مطرح در طراحي ديجيتال با تاكيد بر نرم افزاركتيا بيان شده است. به عنوان نمونه به كمك نرم افزار كتيا اجزاي هواپيماي بدون سرنشين مينياتوري آوا كه حائز رتبه سوم در مسابقات بين المللي طراحي و ساخت ميكرو پرنده‌ها در كشور آلمان گرديد، مدلسازي شده است‌.


كلمات كليدي:
طراحي ديجيتال، كتيا، هواپيماي مينياتوري، CAD/CAM ، طراحي هواپيما
___________________________________
ICME09_081_1852386.pdf
 
بالا