Narciss

فعلا IT
محل سکونت
جایی در همین نزدیکی
رشته
مهندسی فناوری اطلاعات

امضا

آمده ایم تا با زندگی کردن قیمت پیدا کنیم نه آنکه به هر قیمتی زندگی کنیم. :victory:
هر کس چرای زندگی را یافت با هر چگونه ای خواهد ساخت.

Following

دنبال کنندگان

بالا