Hasan.afshar

محل سکونت
کرمان
رشته
مهندسی معدن
بالا