870294545

به مسافرت علاقه شدید دارم-همچنین به شنا
محل سکونت
اهواز
رشته
مهندسی عمران
مقطع تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی
لیسانس

امضا

زنده بودن را به بیداری بگذرانیم که سالهایی را به اجبار خواهیم خفت.

دنبال کنندگان

بالا