یه معمار

رشته
مهندسی معماری
مقطع تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی
لیسانس

امضا

خدایا
اگر روزی فراموش کردم خدای بزرگی دارم . . . تو فراموش نکن بنده ی کوچیکی داری . . .با نوازشی و یا تلنگری آرام وجودت را . . .همراهیت را . . .مهربانی و بزرگیت را . . ..برایم یادآوری کن !:gol:
بالا