یاکاموز تنا

گرافیک نقاشی موسیقی شعرهای سهراب سپهری
محل سکونت
تبریز
رشته
غیر مهندسی

امضا

:gol:

هرکس برای دفاع از حقش برخواست ،تو هم برخیز. اگر بنشینی ،حق را تنها رهاکرده ای نه بپاخواسته را ...

Following

دنبال کنندگان

بالا