پری

کشیدن نقاشی رنگ روغن سیاه قلم مداد رنگی همه ی زمینه ها
محل سکونت
تهران اما دانشجوی مازندران نور
رشته
مهندسی معماری

امضا

خداوند بی نهایت است لا مکان و لا زمان اما به قدر فهم تو کوچک می شودوبه قدرنیاز تو فرود می آیدوبه قدر آرزوی تو محدود می شود و به قدر ایمان تو کارگشا:w10::w45:

Following

دنبال کنندگان

بالا