نوید سیاه پلو

تحلیل لرزه ای قابهای فولادی، تحلیل بار افزون، زلزله نز?
رشته
مهندسی عمران
مقطع تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی
دانشجوی دکترا

دنبال کنندگان

بالا