نقاب خردادی' آخرین فعالیت

 • نقاب خردادی
  نقاب خردادی reacted to naghmeirani's post on نقاب خردادی's profile with Like Like.
  سلام خوبم شکر ، شما چطورین؟
 • نقاب خردادی
  نقاب خردادی reacted to naghmeirani's post on نقاب خردادی's profile with Like Like.
  خوبم ،خوبی؟
 • نقاب خردادی
  نقاب خردادی reacted to naghmeirani's post on نقاب خردادی's profile with Like Like.
  سلام عزیز، چطوری؟:gol:
 • نقاب خردادی
  نقاب خردادی reacted to m@hboubeh's post on نقاب خردادی's profile with Like Like.
  ﺣﻀﺮﺕ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻼﻡ ﺍﺯ ﻣﻮﺭﭼﻪ ﺍﻱ ﭘﺮﺳﻴﺪ : ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﭼﻘﺪﺭ ﻣﻴﺨﻮﺭﻱ؟ ﻣﻮﺭﭼﻪ ﮔﻔﺖ : ﺳﻪ ﺩﺍﻧﻪ ﭘﺲ ﺍﻭ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺟﻌﺒﻪ ﺍﻱ ﻛﺮﺩ .. ﻭ ﺳﻪ ﺩﺍﻧﻪ ﺑﻪ...
 • نقاب خردادی
  نقاب خردادی reacted to mihua's post on نقاب خردادی's profile with Like Like.
  یاد دادن نیکی بهتر از سکوت است و سکوت بهتر از یاد دادن بدی است. "پیامبر اکرم (ص)"
 • نقاب خردادی
  نقاب خردادی reacted to m@hboubeh's post on نقاب خردادی's profile with Like Like.
  ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﯼ ﺣﺎﮐﻤﯽ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩ : ﺑﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﯼ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺗﺎﺑﻠﻮﯼ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﯿﺎﻭﺭﺩ، ﺟﺎﯾﺰﻩ ﺍﯼ ﻧﻔﯿﺲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ . ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ ﺳﻌﯽ...
 • نقاب خردادی
  به مـن با صدای بلند نه با نگاهی بلنـد بگو ڪه " دوســـــــتم دارے " #حمید_رها
بالا