مهدي از تهران

.........................

علاقه به همه آدمهاي دوست داشتني
وب سایت
http://www.khateratekohneh.blogfa.com
محل سکونت
ایران
رشته
مهندسی کشاورزی
مقطع تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی
فوق لیسانس

امضا

نام خانوادگی ام را یکی از اجدادم انتخاب کرد
نامم را پدرم

دیگر بس است

راهم را خودم انتخاب خواهم کرد

بالا