قالیچی

تاسیسات-دیگ بخار
محل سکونت
اردبیل
رشته
سایر رشته های مهندسی
مقطع تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی
دانشجوی لیسانس
بالا