فریاد خاموش

محل سکونت
..................
رشته
مهندسی برق
مقطع تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی
دانشجوی لیسانس

امضا

من اگر برخیزم ... تو اگر برخیزی ...
همه بر میخیزند........
من اگر بنشینم ...
تو اگر بنشینی ...
چه کسی برخیزد..............؟؟؟؟؟؟؟

دنبال کنندگان

بالا