صندلی خالی

محل سکونت
شمال سر سبز
رشته
مهندسی شیمی
مقطع تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی
لیسانس
بالا