صبا_صنایع

شنا.قدم زیر بارون
محل سکونت
یه جایی همین نزدیکیها
رشته
مهندسی صنایع

امضا

نامم را پدرم انتخاب کرد نام خانودگی ام را یکی از اجدادم، دیگر بس است راهم را خودم انتخاب خواهم کرد.

دنبال کنندگان

بالا