شهنور

دوچرخه سواری مطالعه
محل سکونت
تبریز
مقطع تحصیلی یا آخرین مدرک تحصیلی
دانشجوی فوق لیسانس

Following

دنبال کنندگان

بالا